Kết quả 41 - 50 của 5792 các kết quả có nội dung Những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo Việt Nam. (2,9842 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bao giờ Phật đản trở thành ngày lễ lớn?
để ngày Phật đản trở thành ngày lễ tôn giáo lớn tại Việt Nam đã bước đầu có kết quả. Điều đó dẫn đến phản ứng của các ... giáo Việt Nam. Vì thành công này không duy trì được lâu. Việc tổ chức lễ Phật đản những năm sau đó đều dưới đỉnh cao
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/526058_bao_gio_phat_dan_tro_thanh_ngay_le_lon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất thay đổi tên gọi "Ban giáo dục Tăng Ni"
Tăng Ni, lấy đó làm đào tạo những chuyển biến quan trọng trong hoạt động giáo dục của Phật giáo Việt Nam ... “Ban Giáo dục Tăng Ni” đã có trong suốt quá trình hoạt động lâu dài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5E564B_de_xuat_thay_doi_ten_goi_ban_giao_duc_tang_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thư chúc Tết Quý Tỵ của Đức Pháp Chủ
Thư chúc Tết Quý Tỵ của Đức Pháp Chủ 03/02/2013 17:19 (GMT+7) Số lượt xem: 36709Kích cỡ chữ: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỘI ĐỒNG CHỨNG MINH THƯ CHÚC TẾT CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVNGỬI TĂNG NI, PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC VÀ ... đoàn kết, hòa hợp của Tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với khẩu hiệu: Kế thừa-Ổn định-Phát
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/53F658_thu_chuc_tet_quy_ty_cua_duc_phap_chu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thông điệp của Đức Pháp chủ nhân kỷ niệm 30 năm GHPGVN
giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời cầu chúc Phật sự viên thành đến các ... riêng. Nhân Đại lễ này, Tôi kêu gọi các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tăng ni, Phật tử Việt
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73D409_thong_diep_cua_duc_phap_chu_nhan_ky_niem_30_nam_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khai mạc Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN
thể hóa qua các Ban ngành Viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua quá trình tồn tại và phát triển, Giáo ... . Giáo hội đã đẩy mạnh hoạt động của ngành Giáo dục Tăng Ni với 04 Học viện Phật giáo Việt Nam, 31
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/734241_khai_mac_hoi_thao_ky_niem_30_nam_thanh_lap_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THAM LUẬN VỀ MỘT MÔ HÌNH HỌC VIỆN PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM
độ hấp dẫn và cuốn hút. MÔ HÌNH NÀO CHO HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM? Hiện nay, việc phải chạy theo chỉ tiêu của các ... chú trọng, vì tất cả những đứt gãy, thiếu khuyết của nền văn hoá, văn học Phật giáo Việt Nam phải nhờ vào lực
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F560B_tham_luanve_mot_mo_hinh_hoc_vien_phat_hoc_tai_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo với việc xây dựng đạo đức, lối sống
. Thực tế đã chứng minh, Phật giáo phù hợp với đạo đức, lẽ sống của con người Việt Nam, và nó đã có những đóng góp ... sống của tôn giáo, nhất là Phật giáo. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải có những giải pháp để nâng cao hơn nữa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72440A_phat_giao_voi_viec_xay_dung_dao_duc_loi_song.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục Phật giáo - Sự kế thừa và phát triển
ngoài trở về Việt Nam và đã tham gia công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Phật giáo. Nhất là Ban Giáo ... Trung cấp Phật học, để tiết kiệm thời gian, nhất là trình độ của Tăng Ni Phật giáo Việt Nam đã được nâng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7FD641_giao_duc_phat_giao__su_ke_thua_va_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GHPGVN - Cần nhìn lại những quy định trong hiến chương
: Thành phần của GHPGVN gồm các tổ chức hệ phái Phật giáo Việt Nam, Tăng ni, cư sỹ thuộc các tổ chức ... GHPGVN - Cần nhìn lại những quy định trong hiến chương Minh Tâm 24/05/2012 07:07 (GMT+7) Số lượt xem: 80051Kích cỡ chữ: Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 khóa VI Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã ban hành thông
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7BC441_ghpgvn__can_nhin_lai_nhung_quy_dinh_trong_hien_chuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải nghi cho Phật tử mới bước chân vào cửa đạo
điều hay lẽ phải của Phật dạy. Trong đại luật, sách Yết Ma Chỉ Nam của Hòa Thượng Thích Trí thủ biên soạn, có ghi lời ... Di Lặc Tôn Phật (Tam Bảo mười phương), các tôn giáo nội sinh ở Việt Nam có liên quan đến Đạo Phật, như Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E5603_giai_nghi_cho_phat_tu_moi_buoc_chan_vao_cua_dao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: