Kết quả 1 - 10 của 5737 các kết quả có nội dung Những nguyên nhân chủ yếu làm cho Thiền phái Trúc Lâm đời hậu Trần suy yếu. (3,2472 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự khôi phục & phát triển tinh thần Phật giáo đời Trần
Trần (bao dung nội điển, Tam giáo đồng nguyên) 5- “Phật giáo đời Trần thực tế tích cực” Thiền phái Trúc Lâm ... Ni và Phật tử Thiền phái Trúc Lâm học về Phật giáo đời Trần, đã tạo được ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều tầng lớp nhân
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5FD60A_su_khoi_phuc__phat_trien_tinh_than_phat_giao_doi_tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản sắc Thiền Việt Nam trong Thơ Thiền Lý Trần
Bản sắc Thiền Việt Nam trong Thơ ThiềnTrần 05/03/2013 08:35 (GMT+7) Số lượt xem: 73265Kích cỡ chữ: Chân dung Phật hoàng Trần Nhân Tông - ông tổ của Thiền Phái Trúc Lâm. Đời là bể khổ, đúng là lời Phật dạy, nhưng lời dạy ấy mới là một nhận thức ... tâm linh Việt. Thiền phái Thảo Đường thời Lý Thánh Tông và đặc biệt là Thiền phái Trúc Lâm thời Trần Nhân
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/766453_ban_sac_thien_viet_nam_trong_tho_thien_ly_tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308)
lại cho Tôn giả Pháp Loa, lên làm Sơ Tổ Trúc Lâm và Pháp Loa là Tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm. Trong ... Tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308) GHPGVN 25/11/2011 11:07 (GMT+7) Số lượt xem: 139580Kích cỡ chữ: Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 07/12/1258 (11/11/Mậu Ngọ), con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/765248_tieu_su_phat_hoang_tran_nhan_tong_1258__1308.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ Thanh Mai nghĩ về Pháp Loa thiền sư
khởi nguồn của đạo Phật. Riêng chùa của Trúc Lâm thiền tông, một chi phái thuần túy Đại Việt do Thái thượng hoàng Trần Nhân ... nhưng cho đến nay vẫn không hề có sự thay đổi). Các vị Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, ở nơi Niết Bàn, giờ này, có lẽ đang hướng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56544A_tu_thanh_mai_nghi_ve_phap_loa_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRẦN NHÂN TÔNG BIỂU TƯỢNG CỦA TRÍ TUỆ, LÒNG NHÂN ÁI VÀ SỰ HÒA GIẢI
Nhân Tông còn in đậm dấu ấn của một nhà văn hóa lớn và là vị tổ sư sáng lập ra Trúc Lâm, thiền phái đầu tiên đặc sắc Việt ... cao của quyền lực, Vua Trần Nhân Tông đã quyết định nhường ngôi lại cho con trai để lùi vào hậu trường và sau đó một thời gian, Ngài
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5FD60B_tran_nhan_tongbieu_tuong_cua_tri_tue_long_nhan_ai_va_su_hoa_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Các nơi lưu giữ xá-lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông
Các nơi lưu giữ xá-lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông 24/12/2012 18:23 (GMT+7) Số lượt xem: 116361Kích cỡ chữ: Đức vua Trần Nhân Tông, người sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, sau khi nhường ngôi cho con, Ngài xuất gia tu hành khổ hạnh lấy hiệu là ... vương Phật Đầu đà Tĩnh tuệ Giác hoàng, Tổ thứ nhất phái Trúc Lâm, vua thứ 3 triều Trần Hoàng đế Nhân Tông”. Như vậy
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/767411_cac_noi_luu_giu_xa_loi_cua_phat_hoang_tran_nhan_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết
Trúc Lâm Yên Tử là Thiền Việt Nam! Đây là dấu hiệu tốt, một ý thức độc lập, tự chủ muốn ly thoát cái bóng vĩ đại của đế quốc phương ... lấy tên Trần Nhân Tông và hoạt động áp dụng Thiền Minh Triết hơn 6 năm nay. Tất cả các Hiền giả Minh Triết tại những nước này
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F4240_mo_xe_cai_goi_la_thien_minh_triet_cua_dao_su_duy_tue__hoi_thu_nhat_ve_cum_tu_thien_minh_triet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phương thức niệm Phật đời Trần
niệm Phật như vậy, là nhằm nói lên chủ đích mà Thiền phái Trúc Lâm hướng đến việc kiến tạo đời sống tâm linh cho ... Phương thức niệm Phật đời Trần 25/11/2011 17:47 (GMT+7) Số lượt xem: 100133Kích cỡ chữ: - Không phải ngẫu nhiên đến đời Trần phương thức niệm Phật được Thiền phái Trúc Lâm chú trọng trong việc vận dụng vào đời sống thực nghiệm tâm linh trong các Thiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/725041_phuong_thuc_niem_phat_doi_tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chợt ngộ "Thi Vân Yên Tử"
nào cưỡng nổi được mãnh lực từ những "dấu xưa", nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã về đây thiền định, lập nên Thiền phái ... "Cư trần lạc đạo phú" của Đức vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông làm cách đây hơn 700 năm còn để lại đến ngày hôm nay cho hậu
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/diem-sach-hay/7AC241_chot_ngo_thi_van_yen_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
Hiền, Huệ Nguyên…đã có công phục hưng lại Thiền phái Trúc Lâm tại Đàng Ngoài, phục hồi nền văn học Phật Giáo nước ta. Ngài ... đã làm cho thiền phái Lâm Tế từ Trung Hoa trở nên sinh động, phát triển ra khắp miền Trung và miền Nam Việt Nam. Nhờ vậy
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: