Kết quả 1 - 10 của 5758 các kết quả có nội dung Những hình ảnh tượng Quán Thế Âm tuyệt đẹp (phần 1). (7,5724 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những hình ảnh - tượng Quán Thế Âm tuyệt đẹp (phần 1)
Những hình ảnh - tượng Quán Thế Âm tuyệt đẹp (phần 1) 28/09/2012 19:03 (GMT+7) Số lượt xem: 22041Kích cỡ chữ: Bộ sưu tập những hình ảnh tranh tượng Quan Âm nghệ thuật tuyệt đẹp do chùa Quán Thế Âm sưu tập xin gửi đến Quý vị xem và tải hình PHẦN 1 : ẢNH
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7FD001_nhung_hinh_anh__tuong_quan_the_am_tuyet_dep_phan_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những hình ảnh - tượng Quán Thế Âm tuyệt đẹp (phần 1)
Những hình ảnh - tượng Quán Thế Âm tuyệt đẹp (phần 1) 11/10/2011 18:27 (GMT+7) Số lượt xem: 23021Kích cỡ chữ: Bộ sưu tập những hình ảnh tranh tượng Quan Âmnghệ thuật tuyệt đẹp do chùa Quán Thế Âm sưu tậpxin gửi đến Quý vị xem và tải hình PHẦN 1 : ẢNH QUAN ÂM http
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76540B_nhung_hinh_anh__tuong_quan_the_am_tuyet_dep_phan_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
có rất nhiều. Tựu trung, hình tượng vị Bồ-tát Quán Thế Âm vốn chỉ có hai tay, tất cả những hình tượng ... Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng 18/03/2012 16:20 (GMT+7) Số lượt xem: 152769Kích cỡ chữ: Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, phong cách VN, thế kỷ XVIII (hiện lưu giữ ở Bảo tàng Guimet, Paris)Quán Thế Âm là vị Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiên Thủ Quán Âm
Thiên Thủ Quán Âm 28/06/2011 22:31 (GMT+7) Số lượt xem: 66353Kích cỡ chữ: Một hiện tượng đang lan khắp Á châu nhưng vẫn ít được Tây phương biết đến. Chúng tôi được xem qua phần trình diễn này trong một chuyến đến Đài Loan (Đoàn Trình Diễn Nghệ Thuật của Người Khuyết Tật Trung ... thanh của những kẻ đau khổ. Do đó, Quán Thế Âm là một người xem xét quan sát và đáp ứng với những kẻ đang kêu
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/am-nhac-dien-anh/7E4213_thien_thu_quan_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
. mỗi phần mẫu chuyện có phụ bản phóng ảnh tám mươi bốn hình tượng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm ... TRÊN SỪNG TRÂU Bồ Tát Quán Thế Âm, hình ảnh rất thân thiết, gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
. mỗi phần mẫu chuyện có phụ bản phóng ảnh tám mươi bốn hình tượng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm ... TRÊN SỪNG TRÂU Bồ Tát Quán Thế Âm, hình ảnh rất thân thiết, gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đầu xuân ngắm 33 Ứng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm
Bồ Tát Quán Thế Âm. Bộ tượng vốn đã đẹp lại càng tuyệt hơn qua ống kính của nhiếp ảnh gia Bảo Toàn. Mời ... Âm Bồ tát, liền được đến chỗ cạn. Có thể thấy hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát hiện trên nước. Ngài
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/52765A_dau_xuan_ngam_33_ung_hoa_than_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2012
cầu Quốc thái dân an. Tái hiện hình tượng Đức Quán Thế Âm tại lễ hội Quán Thế Âm 2012 - Ảnh ... bi Quán Thế Âmhình tượng Tara trong Kim Cang Thừa”… tại lễ hội Quán Thế Âm 2012. Đồng thời viếng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/73D242_da_nang_khai_mac_le_hoi_quan_the_am_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ Thuật Mạn Đà La
thể hóa khái niệm, biểu trưng cái vô hình trong vô thức bằng những hình ảnh biểu tượng để chúng ta có thể hiểu được ... năng bảo vệ cho Mạn Đà La. 2. Vòng thứ hai là vòng bi luân rất hẹp và mỏng. Vòng này làm bằng những hình chùy kim cang liên tiếp nhau, tượng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/76C009_nghe_thuat_man_da_la.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức. 2) Long Đầu Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên ... cậy”. Hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát nhìn hoa sen cảm thương chúng sanh nhiều bệnh khổ. 10) Ngư Lam Quán Âm
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: