Kết quả 1 - 10 của 5697 các kết quả có nội dung Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh. (2,7132 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh
Nguyễn Du Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh Thích Nguyên Hiền 15/02/2012 18:39 (GMT+7) Số lượt xem: 183960Kích cỡ chữ: Tôi đã đọc ở đâu đó một câu thơ Tiền chiến: “Trong những cảnh rừng sâu cây lả ngọn Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi …” Đó ... loại cô hồn, tác phẩm của Nguyễn Du tuy nói “Văn tế thập loại cô hồn”, kỳ thực cũng kể đến 13 loại
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/52C20A_nguyen_du_va_van_te_thap_loai_chung_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý “Tiết Trung Nguyên Phổ Độ” Xá Tội Vong Nhân Trong Đại Lễ Vu Lan Phật Giáo Bắc Truyền
Đạo Giáo các Đạo sĩ thường lập Đàn Huyền Đô Đại Trai, để cúng tế cầu nguyền cho các ngạ quỷ không người thờ tự cúng cấp, các loại ... chư Thánh Chúng Đạo sĩ… trong suốt ngày tháng thiết đàn giảng tụng kinh pháp, thập phương Đại Thánh, cao lộc linh thiêng, tội đồ
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7FD212_luoc_y_tiet_trung_nguyen_pho_do_xa_toi_vong_nhan_trong_dai_le_vu_lan_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguyễn Du và Phân kinh thạch đài
, tiên sinh còn làm bài Văn tế thập loại chúng sinh cũng theo đúng cái tư tưởng ấy.” Chỗ khác cụ Trần Trọng Kim ... Nguyễn Du Phân kinh thạch đài Đại Lãn 11/02/2012 20:41 (GMT+7) Số lượt xem: 176200Kích cỡ chữ: Qua nội dung bài thơ này, Nguyễn Du tiên sinh đã cho chúng ta biết được sự thông hiểu về giáo lý Đại thừa nhà Phật nói chung , nhất là Thiền Tông Phật giáo nói riêng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/72C04A_nguyen_du_va_phan_kinh_thach_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỄ THÁNG BẢY Cho những oan hồn phiêu bạt
thấy rõ qua kiệt tác Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Nghi thức thực hành vẫn y ... đàn”. Mỗi phần về sau cũng đều có thủ ấn mật chú như vậy. Phần cuối hết là văn tế thập loại cô hồn[11], phần
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7A4000_le_thang_baycho_nhung_oan_hon_phieu_bat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYỄN DU ĐÃ CHỊU ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO NHƯ THẾ NÀO?
tính nhân bản triệt để hơn qua Truyện Kiều Văn Tế thập loại chúng sanh mang đậm tư tưởng Phật giáo trong ... văn tự.”[1] Ở đây Nguyễn Du tiên sinh cũng đã từng học Thiền thực tập thiền qua kinh Kim cương (một quyển Kinh mà Thiền
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/73C44B_nguyen_duda_chiu_anh_huong_phat_giao_nhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
. Loại thứ ba là những văn kiện liên hệ với tổ đình Linh Sơn thiền sư Chơn Hương Huyền Túc Thiên Quang (1862-1939), bổn sư của ... của chúng, được đánh số liên tục từ 1 đến 27. Chương thứ bốn là ghi nhận một số nhận xét của chúng tôi về các văn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/737452_mot_so_tu_lieu_moi_ve_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Âm hưởng Đại lễ Vu lan trong văn tế thập loại chúng sinh
Âm hưởng Đại lễ Vu lan trong văn tế thập loại chúng sinh Đặng Công Hanh 28/05/2012 08:31 (GMT+7) Số lượt xem: 102156Kích cỡ chữ: · Câu chuyện trong kinh điển Đối với Phật giáo Việt Nam, ngày lễ Vu Lan là ngày có ý nghĩa rất lớn vì đây là ngày Tôn giả Mục Kiền Liên, một ... Du trong Văn Tế Thập loại chứng sinh. Nhưng bối cảnh đó chỉ là những điểm nhấp nhô trên một lát cắt thời gian
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5FC401_am_huong_dai_le_vu_lan_trong_van_te_thap_loai_chung_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT
hảo trang nghiêm. Là sáu mươi bảy. -ÐTÐ: 六十七者等视逫众生Ú. Lục thập thất giả, đẳng quán chúng sanh ... vô bất đẳng văn. Kỳ thinh hồng chấn du như thiên cổ, phát ngôn uyển ước như tần-ca âm. Thị nhị thập thất. -Nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5F4053_ba_muoi_hai_tuong_totva_tam_muoi_ve_ep_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhà thơ các ngôi cổ tự và tính hiện đại
đứng của chiến tranh. Năm 2000, năm chuyển giao hai thế kỷ là năm quốc tế hòa bình, phổ biến văn hóa hòa bình. Chúng ta cần giới thiệu ... Nhà thơ các ngôi cổ tự tính hiện đại Tác giả: Nhà thơ Hải Như 17/01/2013 13:19 (GMT+7) Số lượt xem: 88800Kích cỡ chữ: Các nhà văn châu Âu ngoài phần nghiên cứu triết học ra còn đọc kinh thánh Cựu ước Tân ước. Các nhà văn Việt Nam hôm nay, tôi để ý thấy một số anh em không coi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/576458_nha_tho_cac_ngoi_co_tu_va_tinh_hien_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hàn Quốc : Ẩm thực chay tràn đầy sự tốt lành từ thiên nhiên
dẫn đối với thực khách xem như loại thực phẩm thiên nhiên cung cấp cả hương vị tuyệt hảo đem lại lợi ích sức khỏe cho cộng đồng. Văn ... thì văn hóa ẩm thực chay sẽ lan tỏa rộng rãi tại Hàn Quốc như một loại thực phẩm bổ dưỡng cho mọi người. Đầu bếp Yu Seok đặt câu hỏi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/am-thuc-chay-duong-sinh/574043_han_quoc__am_thuc_chay_tran_day_su_tot_lanh_tu_thien_nhien.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: