Kết quả 41 - 50 của 5776 các kết quả có nội dung Nguồn Gốc và Đặc Điểm của Phật Giáo Mật Tông. (3,7152 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ Buddha đến Bụt và Phật
Từ Buddha đến Bụt Phật Huỳnh Ngọc Chiến 18/08/2012 14:33 (GMT+7) Số lượt xem: 66821Kích cỡ chữ: Vấn đề nguồn gốc danh xưng Bụt hay Phật đã được bàn cãi rất nhiều suốt mấy năm qua, dù cả hai danh xưng đó đều được chấp nhận là cách phiên âm của danh từ Buddha trong Phạn văn ... cho rằng Phật là cách đọc tắt của Phật Đà hoặc Bột Đà. Ngộ nhận này khá phổ biến, đều bắt nguồn từ Dị bộ tông luân
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/7ED040_tu_buddha_den_but_va_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT GIÁO THĂNG TRẦM TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN VÀ SRI LANKA
, bằng ngôn ngữ đời thường, về lịch sử, về niềm tin về biểu tượng, cùng nhiều đề tài khác, của Phật Giáo với chủ điểm ... PHẬT GIÁO THĂNG TRẦM TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN SRI LANKA Cư Sĩ Nguyên Giác 21/02/2012 14:07 (GMT+7) Số lượt xem: 168413Kích cỡ chữ: Làm thế nào để hoằng pháp? Đó là câu hỏi luôn luôn được các vị tôn túc tất cả các cư sĩ quan tâm suy nghĩ, thảo luận để tìm phương pháp thích nghi. Đặc
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/53524B_phat_giao_thang_tramtruong_hop_nhat_ban_va_sri_lanka.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thủy quái Makara
Từ thần thoại Ấn Ðộ đến các tín niệm Phật giáo Thủy quái Makara 18/12/2012 18:51 (GMT+7) Số lượt xem: 143195Kích cỡ chữ: Hình tượng của linh vật thần thoại Makara trong điêu khắc cổ xưa ở các đền điện Hindu Phật giáo trải rộng khắp Nam Á Đông Nam Á. Makara được ... dưới nước một loài trên cạn. Nếu chỉ chú trọng vào hai đặc điểm chính của Makara là linh vật kết hợp cá sấu vòi voi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/726450_thuy_quai_makara.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đặt câu hỏi: Đức Dalai Lama nói về một loại bệnh hoạn và liên lụy một hành động giết người.
nào đối với những tội phạm? ĐÁP: Từ quan điểm của Phật giáo, điều quan trọng là phân biệt giữa hành vi cá nhân người liên ... là quan trọng hơn cả nguồn gốc khá đặc biệt. Hoàng đế Dharmapala của triều đại Pala trong một chuyến tuần
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/737650_dat_cau_hoi_duc_dalai_lamanoi_ve_mot_loai_benh_hoanva_lien_luy_mot_hanh_dong_giet_nguoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VỀ THÁP PHƯỚC DUYÊN CỦA CHÙA LINH MỤ
”. Câu văn bia này có nguồn gốc từ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kinh căn bản nhất của hệ thống Phật giáo Đại Thừa ... động trong cõi lòng. Nhưng không, trong tiềm thức của người con dân Huế, ngôi chùa đã đang sống âm thầm, mãnh liệt, là nguồn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/57D003_ve_thap_phuoc_duyen_cua_chua_linh_mu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tháp: Biểu tượng văn hóa cửa Thiền giữa dòng thế tục
. Bảo tháp trong mỹ thuật kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Trong nhiều đặc tính hình tượng tiêu biểu của mỹ thuật ... chùa vẫn là một biểu tượng thiêng liêng nhất cho lịch sử sức sống của một ngôi chùa. Theo Kiêm Đạt trong Mỹ thuật Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/7AD602_bao_thap_bieu_tuong_van_hoa_cua_thien_giua_dong_the_tuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cuộc sống và những giáo lý căn bản của Phật giáo
Cuộc sống những giáo lý căn bản của Phật giáo Như Phan 07/02/2012 19:00 (GMT+7) Số lượt xem: 76335Kích cỡ chữ: Ðề cập đến tôn giáo, con người thường nghĩ đến vấn đề tín ngưỡng, hai thuật ngữ này thường đi đôi với nhau. Tuy nhiên không phải Tôn giáo nào cũng có ... dụng của tiến bộ tâm thức hành động hướng nội mà mọi người có thể tự thực hành. Thật vậy, toàn bộ giáoPhật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52D243_cuoc_song_va_nhung_giao_ly_can_ban_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha)
lần, một quyển sách hướng dẫn về tranh tượng Phật Giáo Ðại Thừa Mật Tông là quyển "Buddhist ... . Cũng có vài điều cần bàn về quan điểm này, quả thực chúng ta đặt đức Phật ra ngoài hệ thống giáocủa
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/56E611_uc_phat_lich_su_the_historical_buddha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha)
lần, một quyển sách hướng dẫn về tranh tượng Phật Giáo Ðại Thừa Mật Tông là quyển "Buddhist ... . Cũng có vài điều cần bàn về quan điểm này, quả thực chúng ta đặt đức Phật ra ngoài hệ thống giáocủa
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/56E611_uc_phat_lich_suthe_historical_buddha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
thực, đã ngày càng đứng vững phổ cập, trở thành một trong hai tông phái tu tập căn bản của Phật giáo Đại thừa là Thiền tông Tịnh độ tông. Có thể nói đây là hai tông phái bao trùm toàn bộ tinh hoa, đường lối tu tập của Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: