Kết quả 21 - 30 của 5776 các kết quả có nội dung Nguồn Gốc và Đặc Điểm của Phật Giáo Mật Tông. (4,4713 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình tượng bánh xe trong Phật giáo
điển khác như Giải Thâm Mật, Kim Quang Minh, Luận Du Già thì giáocủa Đức Phật gồm thâu trong ba loại pháp luân: thứ ... loài vật giết hại loài khác bằng nọc độc bằng cách bóp nghẹt, đó cũng là đặc điểm của sân. Tiếp theo rắn là một con heo với
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5FC409_hinh_tuong_banh_xe_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự khôi phục & phát triển tinh thần Phật giáo đời Trần
tinh thần giáo lý nhà Phật, bản sắc dân tộc dễ đưa đến mê tín.Giáo lý Mật tông có hai phần Hiển giáo Mật ... dạng của Mật giáo. Đến đời Pháp Loa Huyền Quang dưới ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa tây Tạng
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5FD60A_su_khoi_phuc__phat_trien_tinh_than_phat_giao_doi_tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sáu ba-la-mật
vào phước đức của bố thí. Giải thoát ngay khi đang hành động là một đặc điểm của Trí huệ ba-la-mật. Trí huệ này là nền ... Sáu ba-la-mật Nguyễn Thế Đăng 04/12/2012 10:44 (GMT+7) Số lượt xem: 53503Kích cỡ chữ: Sáu ba-la-mật là Bồ-tát hạnh. Bồ-tát hạnh gồm có hai sự tích tập: tích tập phước đức là làm lợi lạc cho người khác tích tập trí huệ là xóa tan bóng tối vô minh để đi đến sự sáng tỏ hoàn toàn của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5BD002_sau_ba_la_mat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Câu chuyện một Con Đường...
cho ra những quả đắng độc hại, thì đối với các tông phái Phật Giáo khác thì phải nhổ bỏ tận gốc, chặt bỏ tận rễ khiến cho ... lại nếu gọi Phật Giáo Nguyên Thủy là "Nam Tông" hay "Tiểu Thừa" thì không được đúng lắm, nếu như không muốn gọi là Nguyên Thủy thì
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/76424A_cau_chuyen_mot_con_duong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa của Trai đàn Chẩn tế
văn học Phật Giáo Đại thừa Mật Tông được gói trọn vào đây.Về hình thức, trai đàn nầy dựa trên nền tảng của triết học ... là một hệ thống phối trí chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ pháp hết sức thâm diệu của Phật giáo Mật Tông, Ngũ phương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7EC400_y_nghia_cua_trai_dan_chan_te.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Tượng Phối Ngẫu Trong KIM CANG THỪA.
những bức ảnh, tượng đó có xúc phạm đến các tông phái khác, cộng đồng Phật giáo trên thế giới hay không?Sau 500 năm đức Phật ... những bậc thầy ẩn mình hoàn toàn không giao tiếp với thế giới bên ngoài, ngày nay với những phương tiện thông tin của thế kỷ 21, Mật tông đã
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/72741B_hinh_tuong_phoi_ngau_trong_kim_cang_thua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CÁCH THỰC HÀNH CỦA DÒNG TRUYỀN THỪA DRUKPA KAGYU
dịch là “Dòng Khẩu truyền”. Âm đầu tiên “Ka” liên quan đến các bản kinh Phật sự khẩu truyền các giáocủa Đạo sư. “Ka” có ý ... những lợi lạc của thực hành: Theo các giáocủa chư Phật, tuổi thọ hiện tại là một trong những điều suy giảm khi mọi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/56C209_cach_thuc_hanhcua_dong_truyen_thua_drukpa_kagyu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo
phân loại kinh điển trên đây của Phật Giáo Ấn Độ Tây Tạng. Thí dụ Pháp Tướng Tông (Faxiang) của Trung Quốc do Huyền ... . Hai tông phái Thiên Thai (Tiantai, thế kỷ thứ VI) Hoa Nghiêm (Huayan, thế kỷ thứ VI-VII) cùng phân loại giáo huấn của Đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/72F619_ba_vong_quay_cua_banh_xe_dao_phapcung_su_hinh_thanh_cua_kinh_dien_va_cac_hoc_phai_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo
loại kinh điển trên đây của Phật Giáo Ấn Độ Tây Tạng. Thí dụ Pháp Tướng Tông (Faxiang) của Trung Quốc do Huyền Trang ... tông phái Thiên Thai (Tiantai, thế kỷ thứ VI) Hoa Nghiêm (Huayan, thế kỷ thứ VI-VII) cùng phân loại giáo huấn của Đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/737458_ba_vong_quay_cua_banh_xe_dao_phapcung_su_hinh_thanh_cua_kinh_dienva_cac_hoc_phai_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bí ẩn bức họa nổi tiếng về Phật hoàng Trần Nhân Tông
Bí ẩn bức họa nổi tiếng về Phật hoàng Trần Nhân Tông 16/09/2012 18:39 (GMT+7) Số lượt xem: 64577Kích cỡ chữ: Bức thư họa nổi tiếng "Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn chi đồ" có nhân vật chính , trung tâm là vua Trần Nhân Tông. Đây là bức hoạ có giá trị nghệ thuật lịch sử nhưng lại đang ... số báu vật khác mới được đưa vào bảo tàng Liêu Ninh lưu giữ. Chính vì nguồn gốc xuất thân là báu vật bị lưu lạc nên công chúng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/my-thuat-hoi-hoa/5FD241_bi_an_buc_hoa_noi_tieng_ve_phat_hoang_tran_nhan_tong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: