Kết quả 21 - 30 của 2876 các kết quả có nội dung Ngọn lửa địa ngục. (3,8462 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luân Hồi Và Sanh Tử Trong Đạo Phật
, súc sanh, địa ngục”… thôi ư? Chắc còn nhiều thứ “cao tốc” nữa. Vô số vô lượng vô biên nẽo đường cho phù hợp với vô số vô lượng vô biên chúng ... khát triền miên. Sân (giận) thực ra chỉ là một sản phẩm của tham. Tham mà không được mới sân, mới bị thiêu đốt đủ kiểu ở chín tầng địa ngục. Sân
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/52F45A_luan_hoi_va_sanh_tu_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chết có đáng sợ?
địa ngục, hoặc được siêu sanh lên cõi lành tốt, Cực Lạc quốc độ… Tất nhiên, quá trình sống, tu dưỡng nội tâm chính là điều kiện tiên quyết cho ... tinh thần đạo Phật, thì chết không phải là hết, mà thần thức sẽ theo nghiệp mà chiêu cảm, tái sinh hoặc bị đọa địa ngục, hoặc được siêu sanh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52E211_chet_co_dang_so.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa Luân hồi, Sinh-Tử
lên thiên đàng để mãi mãi hưởng những khoái lạc, an vui, hay xuống địa ngục lãnh án cực hình thê thảm.Vậy ta nên tin theo triết lý nào? Theo ... quan niệm rằng sau khi chết muốn được lên Thiên Đàng hay bị đọa vào Địa Ngục thì thần thức (linh hồn) phải đổi thay toàn diện. Đó là nếu muốn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/77404B_y_nghia_luan_hoi_sinh_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Không Về Cực Lạc, Còn Về Nơi Đâu?
quần sanh.Cảnh duyên cõi Ta Bà1. Có đủ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.2. Hầm hố, gò nỗng, rừng rậm, chông gai.3. Thời tiết đổi dời, nóng lạnh bất thường ... duyên cõi Cực Lạc1. Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cả đến tên gọi ba đường ác này cũng không có.2. Vàng ròng làm đất, cây báu vút trời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C608_khong_ve_cuc_lac_con_ve_noi_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trần tình của gia đình nạn nhân theo tà môn Thanh Hải
bị Ma đưa đường Quỷ dẫn lối vào hang Địa ngục của Tà phái Quỷ Chúa Thanh Hải… Theo tôi nghĩ và biết là còn rất nhiều gia đình nạn nhân như thế ... đã ở địa ngục hàng triệu triệu năm rồi…a (văng tục)… nếu ở thêm thì có sao? -A.. (văng tục).. Mầy lì lắm nhưng tao cũng không sợ mày đâu…a (văng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/52C04A_tran_tinh_cua_gia_dinh_nan_nhan_theo_ta_mon_thanh_hai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo
, vì tham ái trói buộc tất cả các nghiệp hành của chúng sanh." Trong Tăng Chi Bộ, Ðức Phật cũng ví cha mẹ như những ngọn lửa đáng cung kính, vì cha mẹ là người đã đem lại sự sống và tăng trưởng cho con cái, cũng như ngọn lửa đem lại nguồn sống, nguồn
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/565641_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về Lòng Hiếu Thảo
thông, bay đi tìm mẹ và thấy bà đang ở Địa ngục khổ sở, do kết quả của các ác nghiệp của bà. Đức Phật dạy rằng nếu muốn cứu giúp bà, phải cầu ... chúng sanh." Trong Tăng Chi Bộ, Ðức Phật cũng ví cha mẹ như những ngọn lửa đáng cung kính, vì cha mẹ là người đã đem lại sự sống và tăng trưởng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7F4603_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược ý "tiết Trung Nguyên Phổ Độ" xá tội vong nhân trong đại lễ Vu Lan Phật giáo Bắc truyền
như thoát khỏi tất cả những thống khổ đảo ngược ở địa ngục của các loài ngạ quỷ, do nghiệp thức gây ra. Trong sách Mạnh Tử quyển thượng Công ... quỷ, đây là khoảng thời gian, dưới âm phủ, âm ty mở cửa địa ngục, cho các loài quỷ lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5B4040_luoc_y_tiet_trung_nguyen_pho_do_xa_toi_vong_nhan_trong_dai_le_vu_lan_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Yếu pháp chân truyền để nhận biết một người sau khi chết đi về đâu
địa ngục. Do sự ứng nghiệm đó, nên Cổ Đức có làm bài kệ tóm tắt cho chúng ta dễ nhớ : Đảnh Thánh nhãn sanh thiên Nhơn tâm ngạ quỷ phúc Bàng sanh tất cái ly Địa ngục khước môn xuất. Tạm dịch: Thánh đầu, trời tại mắt Người tim, ngạ quỷ bụng Súc sanh hai chân xuống Địa ngục bàn
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/5B5448_yeu_phap_chan_truyen_de_nhan_biet_mot_nguoi_sau_khi_chet_di_ve_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì yêu mến cuộc sống
Vì yêu mến cuộc sống Đào Văn Bình 16/05/2012 20:57 (GMT+7) Số lượt xem: 36177Kích cỡ chữ: (TG&DT) - ...Khi mà Trời ô nhiễm thì khác nào sống trong địa ngục. Khi mà Đất mà khô cằn thì khác nào sống trong sa mạc. Khi loài ong, loài chim, loài tôm, loài cá… diệt chủng Vì ... có Đất có Trời. Khi mà Trời ô nhiễm thì khác nào sống trong địa ngục. Khi mà Đất mà khô cằn thì khác nào sống trong sa mạc. Khi loài ong, loài chim
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5BC449_vi_yeu_men_cuoc_song.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: