Kết quả 1 - 10 của 5930 các kết quả có nội dung Ngăn chặn thiểu số hóa Phật giáo là tạo ổn định xã hội. (2,6652 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp - Tinh thần an sinh xã hội
hóa, giáo dục đến kinh tế, chính trị, v.v... (mặc dù, không ai chối cãi rằng công cuộc chuyển đổi và cải tạo hội ở giới ... khổ đau của luyến ái buộc ràng, Phật giáo còn công nhận gia đình một đơn vị của hội. Tất cả những thành viên trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/77400A_hoang_phap__tinh_than_an_sinh_xa_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải pháp ngừa tội phạm bằng Phật giáo lên Diễn đàn Quốc hội
Thích Bảo Nghiêm khẳng định cùng chia sẻ trách nhiệm nặng nề này với hội. Thượng tọa chia sẻ kinh nghiệm: Phật giáo ... Giải pháp ngừa tội phạm bằng Phật giáo lên Diễn đàn Quốc hội 28/10/2011 21:03 (GMT+7) Số lượt xem: 94493Kích cỡ chữ: Trong phiên thảo luận sáng nay, TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã chia sẻ những giải pháp phòng ngừa vi phạm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/76C603_giai_phap_ngua_toi_pham_bang_phat_giao_len_dien_dan_quoc_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải pháp ngừa tội phạm bằng Phật giáo lên Diễn đàn Quốc hội
đức, văn hóa gia đình.Về phía Phật giáo, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm khẳng định cùng chia sẻ trách nhiệm nặng nề này với ... Giải pháp ngừa tội phạm bằng Phật giáo lên Diễn đàn Quốc hội Trọng Hoàng (ghi) 26/10/2011 21:57 (GMT+7) Số lượt xem: 91364Kích cỡ chữ: Trong phiên thảo luận sáng nay, TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã chia sẻ những giải pháp phòng ngừa
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/76D603_giai_phap_ngua_toi_pham_bang_phat_giao_len_dien_dan_quoc_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo vệ tín tâm người Phật tử, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc
cũng chính ngăn chận việc phát triển tà đạo, ngăn chận những yếu tố gây bất lợi cho ổn định hội. Do đó ... tử trong tôn giáo truyền thống dân tộc cũng chính bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ ổn định hội. Tín đồ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/52464B_bao_ve_tin_tam_nguoi_phat_tu_bao_ve_khoi_dai_doan_ket_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Điều mà Phật giáo Việt Nam hôm nay nên cẩn trọng?
Điều mà Phật giáo Việt Nam hôm nay nên cẩn trọng? Minh Thạnh 08/09/2011 15:20 (GMT+7) Số lượt xem: 78627Kích cỡ chữ: Đó cái cách lợi dụng não trạng bài Trung Quốc nổi lên gần đây trong cộng đồng người Việt trong nước và hải ngoại sau những vụ việc va chạm trên biển Đông, để tạo ... Việt Nam càng tích cực hơn để khẳng định sự thật lịch sử Phật giáo Việt Nam không phải một phân nhánh của Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/574648_dieu_ma_phat_giao_viet_nam_hom_nay_nen_can_trong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất thay đổi tên gọi "Ban giáo dục Tăng Ni"
những quốc gia Phật giáo còn tôn giáo thiểu số, Phật giáo đã có những hoạt động hội ... một cách không chính thức ở các cấp học trên cấp mầm non. Trong xu thế hội hóa giáo dục, và cũng một chủ trương quan
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5E564B_de_xuat_thay_doi_ten_goi_ban_giao_duc_tang_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - "Nhà nước mạnh khi biết cư xử với xã hội như người lớn"
sự xuống cấp của văn hóa hội. một trong những người tham gia góp ý kiến, hẳn giáo sư có nhiều suy nghĩ về vốn văn ... "Nhà nước mạnh khi biết cư xử với hội như người lớn" 24/10/2011 22:29 (GMT+7) Số lượt xem: 118293Kích cỡ chữ: "Một nhà nước mạnh không phải một nhà nước làm tất cả mọi việc; đó một nhà nước biết tin, biết chia việc cho hội, biết cư xử với hội
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/doc-bao-dum-ban/52C403_nha_nuoc_manh_khi_biet_cu_xu_voi_xa_hoi_nhu_nguoi_lon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Văn hóa Phật giáo trong dòng chảy văn hóa dân tộc sau 30 năm hình thành Giáo hội
Văn hóa Phật giáo trong dòng chảy văn hóa dân tộc sau 30 năm hình thành Giáo hội 24/12/2011 21:50 (GMT+7) Số lượt xem: 130607Kích cỡ chữ: GNO - Trong 30 năm qua, văn hoá Phật giáo dù trải qua những thời cơ và thách thức khác nhau, nhưng vẫn tiếp nối ... và sự ảnh hưởng của Phật giáo, cũng như nền tảng của quan hệ ứng xử Tam giáo, về mặt kết cấu hội, văn hóa Việt
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/535008_van_hoa_phat_giao_trong_dong_chay_van_hoa_dan_toc_sau_30_nam_hinh_thanh_giao_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Huế: Thảo luận "Vấn nạn chia rẻ nội bộ và xâm thực Phật giáo của các thế lực...
Phật giáo, giáo hội cần tổ chức một bộ phận nghiên cứu cải cách kiến thiết giáo hội, ngăn chặn cải đạo ... tiến đoàn kết nhằm xây dượng giáo hội, ngăn chặn cải đạo.6. Thượng tọa Giác Đạo cho rằng ngoại đạo dùng “tài thí” để truyền đạo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7BD012_hue_thao_luan_van_nan_chia_re_noi_bo_va_xam_thuc_phat_giao_cua_cac_the_luc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất nghiên cứu thành lập ngân hàng Phật giáo
, tạo một nguồn thu mới ổn định, chắc chắn. Ngoài việc ngân hàng Phật giáo sẽ phương tiện để Tăng ni Phật ... một nguồn tịnh tài đáng kể, tạo thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam mở rộng triển khai các hoạt động hóa
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/53D44A_de_xuat_nghien_cuu_thanh_lap_ngan_hang_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: