Kết quả 1 - 10 của 5106 các kết quả có nội dung Nam Mô A Di Đà Phật. (5,2563 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh Hồng Danh Của 88 Vị Phật Trong Sám Hối Văn
Đấu Chiến Thắng Phật! Nam Diệu Âm Thắng Phật! Nam Di Lặc Tiên Quang Phật ... Tu Di Quang Phật! Nam Tự Lực Vương Phật! Nam Tu Mạn Na Hoa Quang Phật! Nam
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7AC05B_hinh_anh_hong_danh_cua_88_vi_phat_trong_sam_hoi_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo Tướng Chư Phật Bồ Tát - Thái Trọng Huân họa
Bảo Tướng Chư Phật Bồ Tát - Thái Trọng Huân họa Biên Tập: Thich Minh Hoàng 31/03/2012 18:12 (GMT+7) Số lượt xem: 37255Kích cỡ chữ: (chuaminhthanh.com) Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh họa sơn dầu do Họa sĩ Thái Trọng Huân người Đài Loan họa: Nam A Di Đà Phật Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tây Phương Tam Thánh Nam Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Di Lặc Bồ Tát
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5E5608_bao_tuong_chu_phat_bo_tat__thai_trong_huan_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Việt dịch: HUYỀNTHANH Nam A Di Đà Phật (Giải thích tên là Vô Lượng Thọ bên cạnh Kinh phụng tán, cũng nói là an dưỡng) _Nam ... chúng sinhSinh về nước An Lạc _Nam chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà PhậtHào quang Giải Thoát không hạn đủNên Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5FD01B_bai_ke_ca_ngoi_duc_phat_a_di_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa niệm “Nam mô A Di Đà Phật”
Ý nghĩa niệm “Nam A Di Đà Phật” 13/09/2012 14:28 (GMT+7) Số lượt xem: 36358Kích cỡ chữ: Khi niệm phật, người ta thường nói "Nam A Di Đà Phật". Vậy câu này có nghĩa là gì? A Di Đà là tên một vị Phật nhưng Nam có nghĩa là gì? Thông thường, Nam A Di Đà Phật có nghĩa như sau: Nam ở đây có 6 nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7F4009_y_nghia_niem_nam_mo_a_di_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngắm bộ lịch Phật giáo "Bồ Tát hạnh" tuyệt đẹp
/Thái bình hòa ca khúc xuân thì/Nam Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. Cửu phẩm Liên hoa: Chín phẩm sen sanh ngàn đồng tử/Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà/Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ/Luân hồi lục đạo chẳng vào ra/Nam Liên
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/76F459_ngam_bo_lich_phat_giao_bo_tat_hanh_tuyet_dep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
Giới Đại Từ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam A Di Đà Phật (7 lần hoặc 1 chuỗi )Nam ... sen vàng lên giải thoát.Nam Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam A Di
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.(1 lạy)Chí tâm đảnh lễ: Nam Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà ... - tát đát tha02. Tô già đa da03. A ra ha đế04. Tam-miệu tam bồ-đà tỏa05. Nam tát đát tha06. Phật đà cu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Tứ thập nhị chương
trú Tam bảo. (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ: Nam- Ta-bà Giáo chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc Tôn Phật ... - Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/56D642_kinh_tu_thap_nhi_chuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cáo Phó: Cư sĩ Liên Hoa từ trần
Cáo Phó: Cư sĩ Liên Hoa từ trần 02/03/2012 09:36 (GMT+7) Số lượt xem: 28143Kích cỡ chữ: Nam Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Ban Biên Tập chuabuuminh.vn Vừa nhận được tin buồn Cư Sĩ Liên Hoa vừa từ trần tại Houston, Hoa Kỳ. Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng Tang Quyến Của Cư Sĩ Liên Hoa Thành tâm nguyện cầu hương linh của Cư Sĩ được vãng sanh về cảnh giới an lành Nay Thành kính Phân Ưu Ban biên tập trang nhà chuabuuminh.vn
http://www.chuabuuminh.vn/nhip-cau-ban-doc/tin-mung-tin-buon/575202_cao_pho_cu_si_lien_hoa_tu_tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân
Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân 10/07/2011 10:02 (GMT+7) Số lượt xem: 32345Kích cỡ chữ: Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5053_niem_a_di_da_phat__nhac_vo_ta_han.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: