Kết quả 1 - 10 của 5750 các kết quả có nội dung NĂNG LƯỢNG TÂM VÀ NỀN VĂN MINH TỰ HỦY. (2,2811 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Văn Hóa Dân Tộc và Dòng Sinh Mệnh Phật Giáo Việt Nam
tộc tính, có khả năng sinh tồn không bị đồng hóa bởi các nền văn hóa khác mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của phong ... người dân tiếp nhận một cách sâu xa thấm đượm hương giải thoát thuần nhất. Thời đại tự chủ này, nền văn hóa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76C001_van_hoa_dan_toc_va_dong_sinh_menh_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TẬN THẾ sản phẩm của con người
lỏng nhân tính đi theo vật chất, ngoảnh mặt làm ngơ tính nhân bản hay nói cho cùng lương tâm nhân loại. Nền văn minh vật ... tranh nguyên tử : -thế giới hiện nay ước tính có 26 000 đầu đạn hạt nhân thùa sức hủy diệt nhiều lần nền văn minh nhân loại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/526610_tan_the_san_pham_cua_con_nguoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tâm lý học Phật giáo
của con người, ở đó tích lũy các nguồn năng lượng cung cấp năng lực cho các hoạt động tâm lý như ý thức (ego ... ) tâm lý khó chịu, căng thẳng, bực tức ... Ngược lại, sự giải trừ các căng thẳng qui giảm năng lượng trở về trạng thái
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/7F4213_tam_ly_hoc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chưa bao giờ mất đi
hay, đọc một mẩu truyện nâng cao tâm hồn… Ta ưa thích những gì hay đẹp trong sáng tự nhiên. Cái hay đẹp chưa bao giờ mất đi ... mình được trong sáng hơn thêm. Tình thương là một hạnh phúc tự nhiên Đức Phật dạy, những năng lượng của phiền não có thể tạm thời
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/537611_chua_bao_gio_mat_di.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục ứng dụng
suy nghĩ nông cạn, những tâm hồn hẹp hòi, ích kỷ nhỏ nhoi. Nền văn hóa, văn minh mới, phải tự động sinh tồn, hoàn toàn ... dỗ. Giáo dục chân chính phải thoát khỏi những ảnh hưởng của nền văn minh cũ, của nền văn hóa phi đạo đức, phi nhân bản. Mục
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/72D24A_giao_duc_ung_dung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT GIÁO VÀ TƯƠNG LAI
cho con người – ngay cả cho người nghèo khổ; hạnh phúc mà con người có được nhờ điện ảnh, máy thu thanh các sản phẩm của nền văn minh ... . Nhà khoa học ngày nay có khuynh hướng quan tâm đến động lực cuộc sống như một cái gì đó tương tự với năng lượng điện tử, không có
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7FC042_phat_giao_va_tuong_lai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổng Quan Về Tương Lai Nhân Loại
bộ Câu chuyện của nền văn minh (The Story of Civilization) nổi tiếng của mình, từ hơn nửa thế kỷ trước, tình trạng thiên tai ... nạn thất nghiệp gia tăng, cộng thêm tình trạng thiếu nước, lương thực năng lượng, trên cái nền biến đổi khí hậu, sẽ
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/774443_tong_quan_ve_tuong_lai_nhan_loai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bốn vô lượng tâm, một hướng đi cho thế giới đương đại
chúng ta phải nỗ lực phát huy khả năng tích cực của Tứ vô lượng tâm. Chính nhờ những nỗ lực tích cực kiên ... được tầm quan trọng về sự liên đới trong tồn tại phát triển, hành trì giáo lý Tứ vô lượng tâmnền tảng căn bản
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7EC24A_bon_vo_luong_tam_mot_huong_di_cho_the_gioi_duong_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp với vấn đề hòa binh - an lạc cho nhân loại
, hiểu biết nhau nhiều hơn. Từ Vô lượng (Metta):“Tâm từ phải được rải khắp cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng ... , không điều kiện không chờ sự đền trả. Người có tâm từ cùng tột thấy mình đồng hóa với chúng sanh, nhờ đó mà cái “ta” cái “tự ngã của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7ED25A_hoang_phap_voi_van_de_hoa_binh__an_lac_cho_nhan_loai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tại sao Phật giáo không tôn thờ đấng sáng thế
danh tình yêu của đấng toàn năng đã gây nên sự chia rẽ, hận thù tiêu hủy văn hóa bản địa. Những nghiên cứu thể hiện ... Tại sao Phật giáo không tôn thờ đấng sáng thế Thích Nữ Tịnh Quang 11/10/2011 14:47 (GMT+7) Số lượt xem: 117607Kích cỡ chữ: Quan điểm phủ nhận về một đấng toàn năng vĩnh cửu đã được thể hiện trong kinh tạng Phật giáo Pali cũng như kinh tạng Phật giáo Mahayana. Thái độ của Phật giáo đối với các
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/72560A_tai_sao_phat_giao_khong_ton_tho_dang_sang_the.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: