Kết quả 1 - 10 của 5566 các kết quả có nội dung Một lần hộ niệm vãng sanh. (4,5813 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhận thức về tái sanh - chứng ngộ - vãng sanh
Ban hộ niệm giúp người sắp lâm chung được vãng sanh. - Chúng sanh trời Sắc giới và trời Vô sắc giới nhờ tâm đạt định nhất ... giới người - trời Dục giới. Nếu giậm chân một chỗ sẽ tái sanh vào cảnh trời Sắc giới tối đa 1 lần. Thánh Bất lai, tâm lặng lẽ thấy biết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7E5049_nhan_thuc_ve_tai_sanh__chung_ngo__vang_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật lực
được 10 niệm với tâm chí thành, chí kính thì có được vãng sanh không? Nếu thành tựu vãng sanh là do duyên lành từ ... được 10 niệm (Nam mô A Di Đà Phật) với tâm chí thành, chí kính thì chắc chắn được vãng sanh. Tuy nhiên, trong thực tế, chẳng phải dễ dàng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7ED442_phat_luc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà?
niệm phật cầu vãng sanh Cực lạc để thoát kiếp khổ đau luân hồi trầm luân nơi biển ái, thì thà chấp nhận trái với đời hơn là trái mất ... sanh về cõi Cực lạc, thì việc làm nầy không mấy hợp lý. Hỏi: Những người tu tịnh nghiệp theo pháp môn niệm Phật, mục đích là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5BC40A_hoi_dap_phat_hoc_tai_sao_dua_linh_cuu_con_ghe_tham_nha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Không có ý niệm vãng sanh
Không có ý niệm vãng sanh 31/12/2012 14:22 (GMT+7) Số lượt xem: 28127Kích cỡ chữ: HỎI: Tôi thấy hầu như những ai tu hành đều hướng tới mục đích cuối cùng là được “vãng sanh”. Riêng bản thân tôi chỉ muốn tu hành để gột sạch nghiệp chướng của bản thân, rũ bỏ phiền muộn để không ... có nên đọc tiếp hay không? Không đọc thì bài kinh không trọn, mà đọc thì chẳng khác nào dối lòng vì tôi chẳng hề có ý niệm vãng sanh (tôi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/56E458_khong_co_y_niem_vang_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gia Lai: Tỉnh hội khuyến cáo cảnh giác các Ban hộ niệm tự phát
tự các tự viện, tịnh xá trong tỉnh nâng cao cảnh giác các ban hộ niệm, đạo tràng niệm Phật vãng sanh (tự phát). Thường trực BTS THPG Gia Lai họp tìm biện phát xử lýcác Ban hộ niệm, (BHN) đạo tràng niệm Phật vãng sanh (tự phát)Theo đó, thời gian gần
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52D40B_gia_lai_tinh_hoi_khuyen_cao_canh_giac_cac_ban_ho_niem_tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật A Di Đà Ngài buồn dữ lắm
Môn Tịnh Độ, là hành giả thuần thành kính tín niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, cho nên chúng tôi rất nhiều tâm đắc về Tịnh Độ, cứ mỗi độ hè ... tràng tu Pháp Môn Niệm Phật vãng sanh ở Việt Nam.Thầy bảo tôi: đúng thật là ngớ ngẩn! Tôi hỏi Thầy, Thầy thường đi nước ngoài, điều kiện
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7FC041_duc_phat_a_di_da_ngai_buon_du_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc
Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc 07/10/2012 09:57 (GMT+7) Số lượt xem: 26494Kích cỡ chữ: HỎI:Tôi thường trì thần chú Đại bi và niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Nếu tôi cố gắng niệm cho đến nhất tâm danh hiệu của Bồ tát thì khi lâm chung có được Ngài tiếp ... quan trọng nhất là bạn phải thiết tha phát nguyện sanh về Cực lạc (Nguyện). Nguyện là một trong những yếu tố quan trọng để thành tựu vãng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7A4042_niem_danh_hieu_bo_tat_quan_the_am_cau_vang_sanh_cuc_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh (còn gọi Thập Lục Quán kinh) và một bộ luận là Tịnh độ vãng sanh luận của Bồ tát Thế Thân.Nơi Tinh xá Kỳ ... pháp tu Ngũ niệm môn (lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán tưởng và hồi hướng) làm nhân tố cầu sanh. Ngoài ba kinh và một luận trên, còn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trực tuyến Đêm hoa đăng lễ vía Đức A-di-đà Phật tại tổ đình Phước Viên
vãng sinh về nước của Ngài, và hầu hết chúng ta chúng sinh đều đang tu pháp môn niệm Phật, cầu vãng sinh và chấm dứt sinh tử luân hồi ... Nai chứng minh cùng hàng ngàn Phật tử các giới tham dự Niệm Phật cầu gia hộ Bây giờ là 19h 30' Chính là lúc ngọn nến được thắp sáng từ Đức
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52F450_truc_tuyen_dem_hoa_dang_le_via_duc_a_di_da_phat_tai_to_dinh_phuoc_vien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 7 CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
nhất niệm. Vì có được nhất niệm và phát nguyện thì mới cảm ứng đạo giao với Phật A-Di-Đà và sẽ được vãng sanh. 3- Lấy gì để vãng ... để cầu vãng sanh về xứ Cực lạc của Đức Phật A-Di-Đà. 2- Xứ Cực lạc của Đức Phật A-Di-Đà ở đâu ? Xứ Cực lạc của Đức Phật A-Di-Đà ở hướng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/567419_7_cau_hoi_tim_hieu_ve_phap_mon_tinh_do.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: