Kết quả 1 - 10 của 5717 các kết quả có nội dung Một bài thơ của nhà sư Buddhadasa Bikkhu. (6,3474 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một bài thơ của nhà sư Buddhadasa Bikkhu
Một bài thơ của nhà Buddhadasa Bikkhu Hoang phong chuyển ngữ 06/03/2013 09:57 (GMT+7) Số lượt xem: 16368Kích cỡ chữ: Các quan điểm vô cùng trong sáng và khoa học về Đạo Pháp, cũng như các chủ trương thật tinh khiết trong việc tu tập của ông cũng ... thơ này sang tiếng Anh với sự giúp đỡ của một tỳ kheo người Mỹ vào năm 1993, tức vào năm Buddhadasa Bikkhu qua đời. Tuy
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/567412_mot_bai_tho_cua_nha_su_buddhadasa_bikkhu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VÀI NÉT VỀ NHÀ SƯ BUDDHADASA
VÀI NÉT VỀ NHÀ BUDDHADASA Hoang Phong 14/09/2012 20:45 (GMT+7) Số lượt xem: 60998Kích cỡ chữ: Trong phần lời tựa dành cho ấn bản tiếng Đức của quyển "Cốt lõi của cội Bồ-đề" Jack Kornfield một Phật tử và học giả lỗi lạc người Mỹ, đã viết như sau: "Nếu Buddhadasa ... gian này ông cũng đã dịch sang tiếng Anh phần lớn các bài giảng Pháp của Buddhadasa. Chính nhờ vậy mà thế giới đã biết đến một nhà
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/7F4201_vai_netve_nha_su_buddhadasa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI NIỆM TÁNH KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO
lập trên một sự xác thực hoàn toàn mới mẻ! Quyển sách này gom góp một số bài dịch từ kinh sách và một số bài viết của ... -sutra 3. Tìm hiểu Tánh Không (Đức Đạt-lai Lạt-ma) 4. Tánh Không là gì? (Buddhadasa Bikkhu) 5. Tánh Không (John Blofeld) 6. Bản-thể-của
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/72E219_khai_niem_tanh_khongtrong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tưởng niệm Cố HT Thích Thiện Châu: Lắng nghe tiếng nước chảy
Tưởng niệm Cố HT Thích Thiện Châu: Lắng nghe tiếng nước chảy Thái Kim Lan 27/10/2011 06:00 (GMT+7) Số lượt xem: 78521Kích cỡ chữ: Vừa qua tôi lục giấy tờ cũ, tình cờ thấy một trang giấy có thủ bút của Thầy Thích Thiện Châu (cố Hòa Thượng Thích Thiện Châu), một bài thơ. Cảm động quá ... hạnh “giới ngữ” của nhà Phật. Chân dung của vị như thoát ra từ câu thơ, hiển hiện trước mắt, điềm đạm, khiêm cung và từ ái
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72C40B_tuong_niem_co_ht_thich_thien_chau_lang_nghe_tieng_nuoc_chay.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tết Nguyên Tiêu: Nghe thơ thiền Trần Nhân Tông
TN.Như Minh với những bài thơ của Ni viết về Yên Tử và Phật hoàng Trân Nhân Tông rất sâu lắng và xúc động. Trí Năng http ... Hòa Bình lan tỏa, những bài thơ thiền của Phật hoàng Trần Nhân Tông như “Cư trần lạc đạo” (trích các hội), “Thiên Trường vãn vọng”, “Sơn
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/56D24B_tet_nguyen_tieu_nghe_tho_thien_tran_nhan_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cốt lõi của cội Bồ-đề
Cốt lõi của cội Bồ-đề Hoang Phong Nguồn: Buddhadasa Bhikkhu - Hoang Phong chuyển ngữ 10/08/2012 09:44 (GMT+7) Số lượt xem: 106890Kích cỡ chữ: Lời giới thiệu của người dịch Năm 1961 một nhóm tu học Phật Pháp của nhân viên bệnh viện Siriraj ở Bangkok có mời một vị đại Thái Lan là Buddhadasa Bikkhu đến thuyết giảng trong ba ngày. Nội dung của ba buổi thuyết giảng này được ghi lại và in thành
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/7E5200_cot_loi_cua_coi_bo_de.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật thuyết giảng về Tánh Không Kinh Culasunnata-sutta và Kinh Mahasunnata-sutta
lắm bởi vì đã là "không" thì nào còn mang tính cách "đại" hay "tiểu" nữa. Thanassaro Bikkhu dịch tựa của hai bài kinh này sang tiếng Anh ... ứng dụng trực tiếp và thực tiễn, không nêu lên một sự biện luận mang tính cách siêu hình nào cả. Thanassaro Bikkhu phân tích và phân chia bài
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/5AC242_duc_phat_thuyet_giang_ve_tanh_khongkinh_culasunnata_sutta_va_kinh_mahasunnata_sutta.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUYỂN SÁCH CHO NHÂN LOẠI: Tóm lược Đạo Pháp của Đức Phật - Buddhadasa Bhikkhu (Hoang Phong, chuyển ngữ)
giảng của đại Buddhadasa thật đơn giản và minh bạch, cô đọng và chính xác, vượt thoát khỏi một số thuật ngữ cũng như một ... for Mankind. Hiện ông là giáo giảng dạy về khoa tôn giáo tại đại học Queensland (Úc Châu). Gần đây hơn thì có một nữ đệ tử thân cận của
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/57C200_quyen_sach_cho_nhan_loai_tom_luoc_dao_phap_cua_duc_phat__buddhadasa_bhikkhu_hoang_phong_chuyen_ngu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẢI HIỂU KHÁI NIỆM VỀ SỰ "TÁI SINH" TRONG PHẬT GIÁO NHƯ THẾ NÀO
một nhà với tình trạng xã hội và chính trị của xứ sở Thái Lan). Nhằm mục đích thực hiện chủ đích đó, Buddhadasa ... nhà Buddhadasa bởi vì mục đích tối hậu của Phật Giáo là thoát ra khỏi thế giới hay ít ra là vượt lên trên thế giới. Thiết
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/565002_phai_hieu_khai_niemve_su_tai_sinh_trong_phat_giaonhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẢI HIỂU KHÁI NIỆM VỀ SỰ "TÁI SINH" TRONG PHẬT GIÁO NHƯ THẾ NÀO
một nhà với tình trạng xã hội và chính trị của xứ sở Thái Lan). Nhằm mục đích thực hiện chủ đích đó, Buddhadasa ... nhà Buddhadasa bởi vì mục đích tối hậu của Phật Giáo là thoát ra khỏi thế giới hay ít ra là vượt lên trên thế giới. Thiết
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/565002_phai_hieu_khai_niemve_su_tai_sinh_trong_phat_giaonhu_the_nao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: