Kết quả 1 - 10 của 3687 các kết quả có nội dung MẠT PHÁP. (4,4803 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì sao cần niệm Phật?
rất hợp với căn cơ của mọi người và cũng rất dễ tu. Trong Kinh còn dạy: Ðời mạt pháp, một ức người tu hành hiếm khi có được một người đắc ... pháp môn niệm Phật là có thể giúp mọi người vãng sanh về thế giới cực lạc và do đó được độ thoát. Ðặc biệt là trong thời mạt pháp hiện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/736251_vi_sao_can_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Đà thành rạng danh
dựng khắp nơi nơi Nhằm nhắc nhớ chơn như đạo mầu, lời dạy Đức Thích Ca Đà Nẵng thênh thang, thành phố mới Có chư Tăng ngày đêm nghĩ lo cho đạo pháp Lãnh đạo Đà thành cũng hết sức xiển dương Nên tượng lớn, chùa to đường hoàng dựng lên uy nghiêm, rực rỡ Thời mạt pháp này, phương tiện phải như
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7A4449_phat_giao_da_thanh_rang_danh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ 16/09/2012 18:30 (GMT+7) Số lượt xem: 74044Kích cỡ chữ: HỎI: Gần đây tôi nghe nhiều người tu niệm Phật nói về hai việc khiến tôi rất hoang mang. Một là, phải quy y Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được vãng sanh Tịnh độ. Hai là, thời mạt pháp ... đến, vấn đề “thời mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và trì tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi” cũng chưa ổn. Riêng vấn đề “không nên tụng những kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5FD041_tu_tinh_do_khong_phai_chi_tung_kinh_vo_luong_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ 17/09/2012 08:13 (GMT+7) Số lượt xem: 72188Kích cỡ chữ: HỎI: Gần đây tôi nghe nhiều người tu niệm Phật nói về hai việc khiến tôi rất hoang mang. Một là, phải quy y Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được vãng sanh Tịnh độ. Hai là, thời mạt pháp ... để vãng sanh theo tôn chỉ tu tập của Tịnh Độ tông. Tiếp đến, vấn đề “thời mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và trì tụng kinh Vô Lượng Thọ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5BC249_tu_tinh_do_khong_phai_chi_tung_kinh_vo_luong_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN
HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN Mục lục MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU A. Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG BÀI THỨ NHỨT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP BÀI THỨ HAI LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP BÀI THỨ BA I. TÂM VƯƠNG (CÓ TÁM MÓN) BÀI THỨ TƯ Ý THỨC (THỨC THỨ SÁU) BÀI THỨ NĂM MẠT NA THỨC (THỨC
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/5EC01B_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_9_duy_thuc_hoc_va_nhon_minh_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐT Niệm Phật vãng sinh & ĐT Di Lặc: Chính pháp hay mạt pháp?
ĐT Niệm Phật vãng sinh & ĐT Di Lặc: Chính pháp hay mạt pháp? Minh Giám 26/09/2011 13:43 (GMT+7) Số lượt xem: 284140Kích cỡ chữ: Bản thân người viết đã từng biết và biết rất rõ về các hoạt động của họ. Nay xin được trình bày những điều mắt thấy tai nghe để các bạn đọc, đặc biệt là những Phật tử ... người sắp lâm chung tứ đại rả rời nên không còn đủ sức để niệm hai chữ Nam Mô nữa nên bỏ cho gọn… Lý do thứ hai họ cho rằng nay đã là thời mạt pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/57C409_dt_niem_phat_vang_sinh__dt_di_lac_chinh_phap_hay_mat_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐT Niệm Phật vãng sinh & ĐT Di Lặc: Chính pháp hay mạt pháp?
ĐT Niệm Phật vãng sinh & ĐT Di Lặc: Chính pháp hay mạt pháp? Minh Giám 26/09/2011 18:41 (GMT+7) Số lượt xem: 284141Kích cỡ chữ: Bản thân người viết đã từng biết và biết rất rõ về các hoạt động của họ. Nay xin được trình bày những điều mắt thấy tai nghe để các bạn đọc, đặc biệt là những Phật tử ... người sắp lâm chung tứ đại rả rời nên không còn đủ sức để niệm hai chữ Nam Mô nữa nên bỏ cho gọn… Lý do thứ hai họ cho rằng nay đã là thời mạt pháp
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/57C409_dt_niem_phat_vang_sinh__dt_di_lac_chinh_phap_hay_mat_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phần 6: Những điều vi tế trong truyền thông Phật giáo
Phần 6: Những điều vi tế trong truyền thông Phật giáo 23/06/2013 13:09 (GMT+7) Số lượt xem: 39812Kích cỡ chữ: (PGVN) Thời mạt pháp, chúng sinh rất khó tiếp nhận Phật pháp, khế cơ là yếu tố được đưa lên hàng đầu. Nếu người hoằng pháp nắm bắt được căn cơ thì sẽ đưa ra bài thuốc phù hợp, giúp ... quan đến hoàn cảnh sống của đối tượng tiếp nhận thông tin.Thời mạt pháp, chúng sinh rất khó tiếp nhận Phật Pháp, khế cơ là yếu tố được
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/cong-nghe-thong-tin/536250_phan_6_nhung_dieu_vi_te_trong_truyen_thong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỢI ÍCH PHÓNG SANH
LỢI ÍCH PHÓNG SANH 04/02/2012 17:57 (GMT+7) Số lượt xem: 90577Kích cỡ chữ: KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ Đại sư Ấn Quang thường nói: ”Việc không giết hại và phóng sinh cạn mà dễ thấy. Lý của việc không giết hại và phóng sinh sâu lại khó biết” trong thời mạt pháp mờ mịt như ngày nay, thời “Pháp ... hẳn lòng tin. Tiếp đó bỏ đi cơ hội tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng. Khó làm mà nếu làm được thì rất đáng quý trong thời mạt pháp này. LỜI
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724002_loi_ich_phong_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự thật lời giảng về "ngày tận thế" của Hòa thượng Tịnh Không
này nữa; sau thời chính pháp, tượng phápmạt pháp của đức Phật thứ 7 trong hiền kiếp này diệt hết thì trái đất của chúng ta ... đức Phật ở hiền kiếp này còn đang trụ thế. Chúng ta mới bước vào khoảng trên 500 năm đầu của thời kỳ mạt pháp (Theo một số các kinh điển của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/525203_su_that_loi_giang_ve_ngay_tan_the_cua_hoa_thuong_tinh_khong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: