Kết quả 1 - 10 của 4914 các kết quả có nội dung LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI. (3,5102 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng 01/10/2012 13:52 (GMT+7) Số lượt xem: 14711Kích cỡ chữ: Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng >>>Nghi Thức Trì Chú Đại Bi >>>LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5E524A_chu_dai_bi__thay_thich_tri_thoat_tung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi
Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi 07/09/2011 03:38 (GMT+7) Số lượt xem: 21333Kích cỡ chữ: Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/535441_chu_be_3_tuoi_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt”
“Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt” 19/09/2012 13:55 (GMT+7) Số lượt xem: 53516Kích cỡ chữ: Thần chú Đại bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Chú Đại bi được gọi là thần chú, linh chú bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú này thì bản thân đã có đủ Đại bi tâm. Phật tử
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7FD048_tre_niem_chu_dai_bi_dung_cach_se_rat_tot.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI
LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI 18/09/2012 17:38 (GMT+7) Số lượt xem: 65026Kích cỡ chữ: >>>Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những ... Nguyễn Phương chia sẻ với trang nhà qua một số hình ảnh dưới đây: Đây là người thật việc thật kể về sự nhiệm mầu của Chú Đại Bi 1
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5FC241_linh_nghiem_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc 10/07/2011 10:06 (GMT+7) Số lượt xem: 27111Kích cỡ chữ: CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5252_chu_dai_bi__vo_ta_han_pho_nhac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi 19/07/2011 20:55 (GMT+7) Số lượt xem: 119579Kích cỡ chữ: Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại từ bi Thần chú này không những có ... Ðại bi Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
Trích Hai Thời Công Phu Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Hòa Thượng Thích Trí Quang 10/09/2012 12:50 (GMT+7) Số lượt xem: 87833Kích cỡ chữ: Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại từ bi ... (Vạn 129/27-30). 1. Tướng dụng chú Ðại bi Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3
Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3 04/08/2011 15:10 (GMT+7) Số lượt xem: 25331Kích cỡ chữ: Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3.A - CHU LANG NGHIEM.mp3. B - CHU DAI BI.mp3. C - THAP CHU.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/am-nhac/5FC012_than_chu_lang_nghiem__dai_bi__thap_chu___mp3.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi)
Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi) 09/10/2012 09:26 (GMT+7) Số lượt xem: 14217Kích cỡ chữ: Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi) <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oiuWxtTrEYY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5A5203_phim_phat_giao_viet_ngu_kinh_dai_bi_tam_da_ra_ni_kinh_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
Chú Đại Bi sẽ không linh nghiệm nếu không được phát khởi bằng Đại Bi tâm. Thứ hai, khi chọn phương pháp thiền ... Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử Tâm Hà Lê Công Đa 20/10/2012 18:18 (GMT+7) Số lượt xem: 165649Kích cỡ chữ: Cửa Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, một người học Phật dù cố gắng hành trì, tu tập trãi qua hằng hà sa số kiếp cũng không dễ gì có thể lãnh hội hết tất cả nội dung
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: