Kết quả 1 - 10 của 5006 các kết quả có nội dung Lược sử Phật giáo. (2,9562 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Việt Nam cần một bộ sử mới
Phật giáo Việt Nam cần một bộ sử mới 07/10/2011 15:15 (GMT+7) Số lượt xem: 94356Kích cỡ chữ: Quyển Việt Nam Phật giáo sử lược của ngài Thích Mật Thể là một cống hiến lớn đối với việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Từ bối cảnh đầu thế kỷ XX, quyển sách đã bước ... giáo sử lược”, quyển giáo sử Phật giáo Việt Nam đầu tiên trong thời hiện đại, cũng mới chỉ là những cố gắng
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/525402_phat_giao_viet_nam_can_mot_bo_su_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Việt Nam cần một bộ sử mới.
sử lược”, quyển giáo sử Phật giáo Việt Nam đầu tiên trong thời hiện đại, cũng mới chỉ là những cố gắng ban đầu, phần nào có tính chất sơ lược.Có thể nói, Việt Nam Phật giáo sử lược, về mặt học thuật, chỉ mới dừng lại ở cấp độ quyển Việt Nam sử
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76560B_phat_giao_viet_nam_can_mot_bo_su_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO
Hòa Bài Thứ 10 Tịnh Ðộ Bài Thứ 11 Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Ðại Nguyện http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-76_4-3510_5-50_6-1_17-62_14-1_15-1 ... PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 26/06/2011 20:56 (GMT+7) Số lượt xem: 56107Kích cỡ chữ: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7A521A_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_hai_thien_thua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ebook: Cuốn sách Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam
Ebook: Cuốn sách Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam 31/05/2013 14:52 (GMT+7) Số lượt xem: 43136Kích cỡ chữ: Hạ tải file PDF của ebook tại đây. Hoặc ở phần đính kèm bên phải. Lời mở đầu Phật giáo là đạo Từ Bi Hỉ Xả đem lại thanh ... cũng không tránh khỏi sự thăng trầm của thế sự. Tại Việt Nam, cuộc vận động lịch sử của Phật giáo 1963, tuy vạn phần gian khổ và
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/566019_ebook_cuon_sach_cuoc_tranh_dau_lich_su_cua_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ebook: Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật giáo Việt Nam
Ebook: Cuốn sách Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam 31/05/2013 14:52 (GMT+7) Số lượt xem: 43137Kích cỡ chữ: Hạ tải file PDF của ebook tại đây. Hoặc ở phần đính kèm bên phải. Lời mở đầu Phật giáo là đạo Từ Bi Hỉ Xả đem lại thanh ... cũng không tránh khỏi sự thăng trầm của thế sự. Tại Việt Nam, cuộc vận động lịch sử của Phật giáo 1963, tuy vạn phần gian khổ và
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/566019_ebook_cuoc_tranh_dau_lich_su_cua_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỷ niệm 50 năm Pháp nạn 1963: Mục tiêu – yêu cầu?
là một yêu cầu đương nhiên từ thực tế kỷ niệm truyền thống. Do đó, đến năm 2013, thời điểm tròn 50 năm Pháp nạn lịch sử 1963, Phật giáo ... của toàn thể Tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam hiện tại. Lễ kỷ niệm Pháp nạn lịch sử 1963 là dịp để tổ chức hoạt động giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/77665B_ky_niem_50_nam_phap_nan_1963_muc_tieu__yeu_cau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỷ niệm 50 năm Pháp nạn 1963: Mục tiêu – yêu cầu?
tế kỷ niệm truyền thống. Do đó, đến năm 2013, thời điểm tròn 50 năm Pháp nạn lịch sử 1963, Phật giáo Việt Nam không thể không có những ... Việt Nam hiện tại.Lễ kỷ niệm Pháp nạn lịch sử 1963 là dịp để tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/736453_ky_niem_50_nam_phap_nan_1963_muc_tieu__yeu_cau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông
: Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự; sơ lược tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông; lời tưởng niệm của TƯGH và ... Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông Trung ương Giáo hội ra văn bản hướng dẫn 05/12/2012 18:01 (GMT+7) Số lượt xem: 48091Kích cỡ chữ: - Ngày 1-12, HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS đã ký văn bản hướng dẫn tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 704 Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Mở đầu
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5BC20A_le_tuong_niem_phat_hoang_tran_nhan_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
hệ luận và khai triển: Thánh điển Phật giáo Việt Nam, Tục tạng Phật học Việt Nam, Bộ Lịch sử Phật giáo Việt Nam ... ), Chư tông, Sử truyện… Tuy nhiên, theo chúng tôi, vì ĐTK Việt Nam phần Phật giáo Bắc truyền đã quá nhiều, chúng ta nên tạo một bộ phận
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất thay đổi tên gọi "Ban giáo dục Tăng Ni"
giáo Việt Nam đã tích lũy trong 2000 năm lịch sử và trong 30 năm hoạt động giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc làm này sẽ phát huy tiềm năng giáo dục mà Phật giáo Việt Nam đã tích lũy trong 2000 năm lịch sử và trong 30 năm hoạt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5E564B_de_xuat_thay_doi_ten_goi_ban_giao_duc_tang_ni.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: