Kết quả 51 - 60 của 5687 các kết quả có nội dung Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo. (2,5641 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Huế: Thảo luận "Vấn nạn chia rẻ nội bộ và xâm thực Phật giáo của các thế lực...
, chúng ta phải dạy giáo lý cho họ, đừng để Phật tử xem Phật như ông Thần, phải dạy Phật tử chánh tín đừng để kinh tế hay ... . Nếu vấn đề xâm thực Phật giáo là một chính sách, các thế lực chia rẻ Phật giáo luôn tìm cách xâm thực chúng ta, kể từ những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7BD012_hue_thao_luan_van_nan_chia_re_noi_bo_va_xam_thuc_phat_giao_cua_cac_the_luc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MÓN QUÀ BÁT NHÃ
chứng thần kinh và tâm bệnh. Nhưng tùy theo điểm đứng và cách nhìn mà mỗi nhân vật tự tìm thấy nơi suối nguồn Phật giáo một giá ... Đản và Vu Lan năm nay, Phật giáo nhận được một “món quà Bát Nhã” tượng trưng đầy ý nghĩa từ những tâm hồn
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/724249_mon_qua_bat_nha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phải biết sống hết mình trong mỗi sát na của hiện tại
Phải biết sống hết mình trong mỗi sát na của hiện tại TRỊNH CÔNG SƠN 02/04/2012 08:52 (GMT+7) Số lượt xem: 38221Kích cỡ chữ: Tôi là một Phật tử ở trong một gia đình có tôn giáo chính là Phật giáo. Từ những ngày còn trẻ, tôi đã đọc kinh và thuộc kinh Phật ... di sản văn hoá Ðông Tây góp nhặt được, còn có lời kinh kệ vô tình nằm ở đấy.Không hiểu sao, những năm gần đây tôi thường nghĩ về Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/chan-dung-van-hoc/5E4609_phai_biet_song_het_minh_trong_moi_sat_na_cua_hien_tai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo
Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo Hoang Phong 10/01/2013 14:07 (GMT+7) Số lượt xem: 144058Kích cỡ chữ: Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo Sabba ... năm lần kết tập khác, và lần sau cùng đã được tổ chức ở kinh đô Rangoon của Miến Điện vào năm 1950. Phật Giáo Trung
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/72F619_ba_vong_quay_cua_banh_xe_dao_phapcung_su_hinh_thanh_cua_kinh_dien_va_cac_hoc_phai_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo
Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo Hoang Phong 19/01/2013 17:45 (GMT+7) Số lượt xem: 139893Kích cỡ chữ: Sabba danam Dhamma danam jinãti Hiến dâng Sự Thật vượt cao hơn những hiến dâng khác Kinh Pháp Cú (Dhammapada, 354) Phật ... thêm khoảng năm lần kết tập khác, và lần sau cùng đã được tổ chức ở kinh đô Rangoon của Miến Điện vào năm 1950. Phật Giáo
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/737458_ba_vong_quay_cua_banh_xe_dao_phapcung_su_hinh_thanh_cua_kinh_dienva_cac_hoc_phai_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRỞ NGẠI NỘI TẠI TRONG HOẰNG PHÁP, NGĂN CẢI ĐẠO (PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 )
từ bi hỷ xả mà im lặng đứng nhìn hay bỏ qua. Phật giáo không nói xấu tôn giáo khác cũng không chủ trương cải đạo tín đồ ... xấu xa, thủ đoạn. Đó cũng là cách Phật giáo thể hiện lòng từ bi hỷ xả đối với Phật tử của mình và trước cái xấu. Việc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77C64A_tro_ngai_noi_tai_trong_hoang_phap_ngan_cai_dao_phan_1_va_phan_2_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tồn & Phát huy Văn hoá Phật Giáo Việt Nam
về ý nghĩa của văn hóa để từ đó nói lên một số nhận định về văn hóa Phật giáo và nêu vài ý kiến về việc bảo tồn, phát huy văn hóa Phật ... ngừng. Chùa chiền ngay từ buổi đầu không chỉ là những trung tâm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, mà còn là cơ sở giáo dục, y tế
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/77F611_bao_ton__phat_huy_van_hoa_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MỘT THẾ GIỚI TỪ BI - Cư Sĩ Nguyên Giác
người khác đạo. Cái nhìn của ngài lúc nào cũng từ bi: “Tất cả các truyền thống tôn giáo lớn đều căn bản mang cùng một thông điệp ... , hành động của chúng ta mới là đấng sáng tạo... Từ một điểm nhìn, Đạo Phật là một tôn giáo, từ điểm nhìn khác thì Đạo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/5F4013_mot_the_gioi_tu_bi__cu_si_nguyen_giac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hãy bay với hai cánh vào hiện đại
mà không có kiểm chứng. Phật giáo nói: sự vật là vô thường. Hãy nhìn chung quanh với mắt của mình, kinh nghiệm của mình: có cái ... Hãy bay với hai cánh vào hiện đại Cao Huy Thuần 18/08/2012 18:48 (GMT+7) Số lượt xem: 194187Kích cỡ chữ: Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Phật giáo 2012 tại Nghệ An, GS. Cao Huy Thuần từ Cộng hóa Pháp về tham dự và đã có buổi thuyết trình về đề tại "Tại sao Phật giáo ảnh hưởng
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/cao-huy-thuan/7ED041_hay_bay_voi_hai_canh_vao_hien_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành
, thì có thể có sự ảnh hưởng không tốt đối với địa phương, gây bất thiện cảm và khiến cho người khác có cái nhìn không tốt đối với Phật giáo ... giáo pháp. Về mặt ý nghĩa & lợi ích Từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, ý nghĩa cũng như mục tiêu trao truyền của đạo Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/5BD249_hoang_phap_la_phai_huong_dan_phap_hanh.aspx

Các trang kết quả: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: