Kết quả 1 - 10 của 4337 các kết quả có nội dung Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận. (2,5541 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận
Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận Minh Tâm Nhà Xuất Bản Thanh Văn - USA 1991 11/08/2011 21:07 (GMT+7) Số lượt xem: 163950Kích cỡ chữ: MỤC LỤC Lời nói đầuKính thưa quý vị độc giả, Bộ Kinh Duy Ma Cật đã được nhiều người dịch ra Việt Văn, nhưng ít ai giải ... Duy Ma Cật Kinh, do Ngài Trí Khiêm đời Ngô dịch.2) Bộ thứ hai được gọi là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/764441_kinh_duy_ma_cat_giang_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - EBOOK PDF CỦA HT. THÍCH THANH TỪ
giảng giải Kim Cang giảng giải Bát Đại Nhơn Giác giảng giảiThập Thiện giảng giảiBát Nhã Trực GiảiDuy Ma Cật Giảng giải Pháp Hoa giảng giải Thủ Lăng Nghiêm giảng giải Tại sao tu ThiềnPhật Pháp Thiết ThựcIII. LUẬN Tham Thiền Yếu Chỉ Thiền Quan Sách
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/pdf/56F45B_ebook_pdf_cua_ht_thich_thanh_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới thiệu Tủ sách điện tử (ebook) : Đạo pháp và dân tộc
Giáo, Đoàn Trung Còn..Kinh Dược Sư, Đoàn Trung Còn..Kinh Duy Ma Cật, Hán Việt, Đoàn Trung Còn..Kinh Duy Ma Cật, Việt, Đoàn Trung Còn..Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Hán Việt Anh.. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Âm Nghĩa..Kinh Pháp Bảo
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/diem-sach-hay/73D64B_gioi_thieu_tu_sach_dien_tu_ebook__dao_phap_va_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
Câu Xá bản tụng Thập địa kinh luận Duy thức Tam thập tụng Diệu Pháp Liên Hoa kinh Ưu Bà Đề Xá Duy thức Nhị thập tụng Vô Lượng Thọ kinh Ưu Bà Đề Xá Đại Thừa Bách pháp Minh môn luận Chuyển
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KumāraJīva - Cưu Ma La Thập
), Diệu pháp liên hoa (T. 262), Đại bảo tích (T. 310), Duy ma cật (T. 475), Thủ lăng nghiêm (T. 642), Trí thế kinh (T. 482)... Theo ... Diệu pháp liên hoa (7 quyển).Kinh Phạm võng (2 quyển).Kinh Di giáo (1 quyển)Kinh Duy Ma Cật (3 quyển).Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD603_kumrajva__cuu_ma_la_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhà sư được cấp bằng sáng chế độc quyền
pháp Trung ương, Cao đẳng Phật học Lâm Đồng... và thầy còn sang cả Pháp để giảngKinh Lăng Già và Kinh Lăng Ma Cật”. Hành ... tác” của thầy: “Kinh sách chuyên khoa, sách giáo trình, biên soạn luận giảng các giáo án Mật Tông, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông...”. Đặc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/567450_nha_su_duoc_cap_bang_sang_che_doc_quyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nơi đâu là tịnh thổ (Tịnh thổ còn gọi là Tịnh độ)
lại trong quyển Kinh Duy Ma Cật 2. Lần đầu tiên khi đọc đến đoạn này, tôi phải công nhận là triết lý nhà Phật đã khiến cho tôi tâm ... đạo.2. Kinh Duy Ma Cật: Duy Ma Cật sinh cùng thời với đức Phật Thích Ca. Ông đã chấp nhận lý thuyết Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5B425A_noi_dau_la_tinh_tho_tinh_tho_con_goi_la_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cư sĩ
thường. Ví dụ tiêu biểu có lẽ là cư sĩ Duy-ma-cật trong bộ kinh Duy-ma-cật sở thuyết. Tại Trung Quốc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/57560A_cu_si.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
lê), Vô Cấu Xưng (Duy Ma Cật), Dị thục (Quả báo)… - Thứ tư: Về khía cạnh cá biệt: Nên chú ý đến cách dùng chữ và diễn câu của Pháp sư ... -ha Bát-nhã Ba-la-mật này được quen gọi là Kinh Đại Phẩm, đã được Bồ-tát Long Thọ giải thích, luận giảng, quảng diễn thành bộ Luận
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
Cấu Xưng (Duy Ma Cật), Dị thục (Quả báo)… - Thứ tư: Về khía cạnh cá biệt: Nên chú ý đến cách dùng chữ và diễn câu của Pháp sư Huyền Tráng ... -nhã Ba-la-mật này được quen gọi là Kinh Đại Phẩm, đã được Bồ-tát Long Thọ giải thích, luận giảng, quảng diễn thành bộ Luận đồ sộ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: