Kết quả 1 - 10 của 5276 các kết quả có nội dung KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM. (4,2212 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
trụ trì đã tổ chức khoá tu và lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát, cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Mãn giảng về ý nghĩa ... Cô Tâm Hạnh - Trụ Trì Ni Viện Nguyên Không Sư cô trụ trì cùng Ni chúng và Phật tử kiền thành lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5EC240_hinh_anhchua_nguyen_khong_lam_dong_le_an_vi_ton_tuong_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2012
Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2012 11/03/2012 15:46 (GMT+7) Số lượt xem: 101821Kích cỡ chữ: Tối 9/3 (tức 17/2 âm lịch), lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2012 đã chính thức khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa ... Quán đảnh Quán Thế Âm, Pháp đàn Quán Thế Âm, lễ gia trì tôn tượng, bảo tháp, Kinh tạng kim cang
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/73D242_da_nang_khai_mac_le_hoi_quan_the_am_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
Ngũ Bách Danh đề cử 500 danh hiệu Quán Âm. Trong Chư Tôn chân ngôn nghĩa Sao có ghi tên 15 vị Quán Âm ... 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT 26/10/2012 10:52 (GMT+7) Số lượt xem: 182756Kích cỡ chữ: Quán Thế Âm, tên phạn là Avalokite’svara được dịch âm là A phộc lô chỉ đế thấp phạt la, A bà lô cát đế thước ba la… Xưa dịch là Quang Thế Âm hoặc
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
Tự Tại Bồ-tát bí mật pháp kinh nêu 25 danh hiệu Quán Âm, trong đó có Cứu Thế Quán Âm, Cứu Khổ Quán ... ), đời Tây Tấn, nhờ tụng kinh Quán Thế Âm mà thoát được nạn cháy. Ngoài ra, các sách như Tỳ-kheo-ni truyện, quyển 1, Danh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vị Bồ-tát cứu khổ ban vui
Vị Bồ-tát cứu khổ ban vui 31/03/2013 14:49 (GMT+7) Số lượt xem: 42624Kích cỡ chữ: GN - Theo kinh điển Phật giáo Phát triển thì có hằng hà sa số các vị Bồ-tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ-tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh nguyện và nhân duyên của Ngài ... kinh Quán vô lượng thọ có tả thân tướng của Bồ-tát Quán Thế Âm như sau: “Thân Ngài cao tám mươi muôn ức na-do-tha
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/72F412_vi_bo_tat_cuu_kho_ban_vui.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI
BỒ TÁT 25. Phẩm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN 26. Phẩm ĐÀ-LA-NI 27. Phẩm DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ 28. Phẩm PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN ... 06. Phẩm THỌ KÝ 07. Phẩm HÓA THÀNH DỤ 08. Phẩm NGŨ BÁCH ĐỆ TỬ THỌ KÝ 09. Phẩm THỌ HỌC VÔ HỌC NHÂN KÝ 10. Phẩm PHÁP SƯ 11. Phẩm HIỆN BẢO THÁP 12
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/7F444A_kinh_phap_hoa_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Số đếm và số thứ tự trong Hán ngữ cổ đại
ngũ bách ... (=2000 + 500 + 30) nhị thiên ngũ bách
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/han-van/5BC402_so_dem_va_so_thu_tu_trong_han_ngu_co_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hà Nội: Khai mạc hội trại "Hương sen Đại bi" năm 2012
2012 – 2017 và kính mừng Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo (19/6) . Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS ... mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hà Nội lần thứ VII nhiệm kỳ 2012 – 2017 và kính mừng Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo (19/6
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5A4201_ha_noi_khai_mac_hoi_trai_huong_sen_dai_bi_nam_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
Ngũ Bách Danh, Thiên Phật, Vạn Phật... Ngoài ra, có người cũng phát nguyện lạy từng chữ trong các bộ kinh lớn như Pháp Hoa, Bát Nhã ... Quốc có những cuốn kinh dành riêng cho việc lễ lạy như: Kinh Hồng Danh: 108 lạy, kinh sám hối căn bản. Kinh Ngũ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/5BD013_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
dành riêng cho việc lễ lạy như: Kinh Hồng Danh: 108 lạy, kinh sám hối căn bản. Kinh Ngũ Bách Danh ... lạy Ngũ Bách Danh, Thiên Phật, Vạn Phật... Ngoài ra, có người cũng phát nguyện lạy từng chữ trong các bộ kinh lớn như Pháp Hoa, Bát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/524603_phap_mon_lay_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: