Kết quả 1 - 10 của 2479 các kết quả có nội dung KH��O L���NG NGHE. (5,7413 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh phúc người Phật tử
lợi cho mình và tất cả mọi người, không gây chia rẽ và đau khổ cho nhau. 4. Chánh nghiệp: Là nghề nghiệp, việc làm của mỗi người phải l??ng thiện, đúng lẽ phải, không phạm pháp, không làm việc gì trái với đạo đức, trái với l??ng tâm. 5. Chánh mạng: vì lòng từ bi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/73E61A_hanh_phuc_nguoi_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghe "tụng kinh, trì chú"
Nghe "tụng kinh, trì chú" 04/09/2011 19:02 (GMT+7) Số lượt xem: 42374Kích cỡ chữ: Giác Ngộ - HỎI: Hàng ngày tôi đều nghe trì chú Đại Bi bằng cách mở máy vi tính, gắn tai nghe (headphone) để nghe, rồi cầm cuốn kinh để đọc thầm hoặc dò theo. Đôi lúc thì tôi ngồi (hoặc nằm) nghe kinh hoặc nghe niệm Phật cũng từ tai nghe nối với máy vi tính. Xin hỏi như vậy thì có được gọi là trì niệm kinh chú không? Lại nữa vì ở trong phòng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/72C401_nghe_tung_kinh_tri_chu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cuộc sống đơn giản
Cuộc sống đơn giản 14/07/2012 21:02 (GMT+7) Số lượt xem: 7714Kích cỡ chữ: * Th.Quỳnh sưu tầm http://nghethuatphatgiao.com/index.php/van-hoc/nghe-thuat-song/1055-cuoc-song-don-gian
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/tong-hop/7FC442_cuoc_song_don_gian.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ thuật điêu khắc độc đáo từ cây tre
Nghệ thuật điêu khắc độc đáo từ cây tre 17/03/2013 09:45 (GMT+7) Số lượt xem: 16848Kích cỡ chữ: Nghệ thuật điêu khắc độc đáo từ cây tre Nghe_thuat_cay_tre_.pps(2,93MB)
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/am-nhac/52E45A_nghe_thuat_dieu_khac_doc_dao_tu_cay_tre.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều
Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều 10/03/2012 08:22 (GMT+7) Số lượt xem: 102810Kích cỡ chữ: Trong mối quan hệ giao tiếp ứng xử với nhau, việc chú tâm lắng nghe khi người kia đang nói là sự kiện hết sức quan trọng, không thể lơ là, hời hợt. Nếu trong khi nghe mà bạn thiếu sự chú tâm và không ... đối với mọi người chung quanh. Do đó, việc bạn chú tâm lắng nghe một cách trọn vẹn là yếu tố cần thiết để tạo ra sự thấu hiểu, tin cậy cho cả hai phía
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57C042_nghe_sau_hieu_thau_thuong_nhieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều
Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều Viên Ngộ 08/07/2012 18:12 (GMT+7) Số lượt xem: 89734Kích cỡ chữ: Trong mối quan hệ giao tiếp ứng xử với nhau, việc chú tâm lắng nghe khi người kia đang nói là sự kiện hết sức quan trọng, không thể lơ là, hời hợt. Nếu trong khi nghe mà bạn thiếu ... cảm thông, lòng thương yêu của mình đối với mọi người chung quanh. Do đó, việc bạn chú tâm lắng nghe một cách trọn vẹn là yếu tố cần thiết để tạo ra
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7B4403_nghe_sau_hieu_thau_thuong_nhieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đứng giữa non thiêng
Đỉnh Linh Thứu Đứng giữa non thiêng 03/01/2013 13:26 (GMT+7) Số lượt xem: 16255Kích cỡ chữ: Đỉnh Linh ThứuTa về đứng giữa non thiêng Nghe hoa cười mỉm giữa huyền không xưa; Nghe trời đất hát lời thưa Nghe lời Phật gọi nắng mưa về nguồn; Bụi đời rũ sạch thua hơn Ta về dự hội Linh sơn thuở nào; Ngày xưa trăng tưởng là sao Ai ngờ tuệ nhật chiếu cao vô ngần; Một thân mà hóa ức thân Một tâm mà lại lúc gần lúc xa; Chánh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72E658_dung_giua_non_thieng.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật pháp thậm thâm
Phật pháp thậm thâm 06/06/2012 17:37 (GMT+7) Số lượt xem: 45658Kích cỡ chữ: HỎI: Tôi thường nghe băng giảng của các vị giảng sư. Nhưng vì Phật pháp thậm thâm vi diệu mà tôi lại không được ai hướng dẫn nên hiểu biết còn rất nông cạn. Do vậy mong quý Báo chia sẻ thêm một số vấn đề như: “Thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe...”, hay câu “Khi chưa vào đạo thấy núi là núi. Học đạo rồi thấy núi không phải núi. Đắc đạo rồi thấy núi lại là núi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7A4643_phat_phap_tham_tham.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm
Kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 ÂL) Bồ-tát Quán Thế Âm 30/03/2013 09:21 (GMT+7) Số lượt xem: 128474Kích cỡ chữ: GN - Quan Âm lóng nghe chúng sanh đau khổ và nghe được chư Phật mười phương, nên xuất hiện được ở nhiều dạng thức để cứu độ chúng sanh. Trước hết nên hiểu nghĩa Bồ-tát ... đắc đạo sẽ trở lại độ. Bây giờ mình chưa đắc đạo, nói phải, họ cũng không nghe, vì mình còn nhiều nghiệp chướng. Tu hành phải xóa bỏ nghiệp chướng, còn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/72F41B_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kệ Thỉnh Chuông Đại Hồng
Kệ Thỉnh Chuông Đại Hồng 07/02/2012 10:33 (GMT+7) Số lượt xem: 112995Kích cỡ chữ: Kệ Thỉnh Chuông Đại Hồng1. Ba nghiệp lắng thanh tịnhGửi lòng theo tiếng chuôngNguyện người nghe tỉnh thứcVượt thoát nẻo đau buồn. 2. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. 3. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới Khắp nơi u tối mọi loài nghe Siêu nhiên
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52D042_ke_thinh_chuong_dai_hong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: