Kết quả 61 - 70 của 5636 các kết quả có nội dung Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành. (2,8292 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy nghĩ về phát triển tổ chức Gia đình Phật tử trong thời hội nhập
Suy nghĩ về phát triển tổ chức Gia đình Phật tử trong thời hội nhập Hạnh Tâm 25/10/2011 19:34 (GMT+7) Số lượt xem: 190029Kích cỡ chữ: Có vô số pháp môn để tu tập giác ngộ giải thoát, pháp môn nào cũng được thật hiện song song tinh thần “ Lý nhập” và “ Hành nhập ” của đạo Phật. Tổ chức gia đình ... triển vấn đề mà người học Phật ngày nay luôn phải suy nghĩ .Xác lập nếp tư duy mới , tư duy toàn cầuTrái đất và nhân loại một tổng thề
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72D60A_suy_nghi_ve_phat_trien_to_chuc_gia_dinh_phat_tu_trong_thoi_hoi_nhap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tập huấn - bồi dưỡng trú trì 2011: Chuyên đề "Trách nhiêm của vị trú trì đối với Ban Hộ tự và tín đồ"
làm Trú Trì mà hướng dẫn họ, nhằm mục đích tiếp dẫn hậu lai, hoằng truyền phật pháp, lợi lạc chúng sanh. Bằng tinh thần vô ... Trú Trì có trách nhiệm hướng dẫn Ban Hộ Tự phải xem Niệm Phật Đường cơ sở hạ tầng của Giáo Hội, vị Trú Trì cũng đừng bao giờ xem
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/56D44A_tap_huan__boi_duong_tru_tri_2011_chuyen_de_trach_nhiem_cua_vi_tru_tri_doi_voi_ban_ho_tu_va_tin_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT. Bảo Nghiêm - Đôi nét chân dung người lãnh đạo PG Thủ đô thời hội nhập
Tăng Ni đại chúng.Với trọng trách Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, TT. Thích Bảo Nghiêm đã chỉ đạo công việc hoằng pháp ... Nghiêm luôn luôn trực tiếp thực hiện các công việc Phật sự một cách cụ thể. Chùa Bằng do Thượng tọa làm trụ trì trung tâm hoằng pháp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76444B_tt_bao_nghiem__doi_net_chan_dung_nguoi_lanh_dao_pg_thu_do_thoi_hoi_nhap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi lễ Phật giáo trong vai trò hoằng pháp và đời sống tâm linh
cần phải xác định lúc thực hiện nghi lễ cũng chính lúc hoằng pháp, mỗi thành viên trong Ban Nghi lễ một nhà hoằng ... hoằng pháp và đời sống văn hóa tâm linh”. Nghi lễ Phật giáo Việt Nam một bộ phận quan trọng của Văn hóa Phật giáo Việt Nam và
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7ED60B_nghi_le_phat_giao_trong_vai_tro_hoang_phap_va_doi_song_tam_linh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2
, nói pháp thân bao gồm hết tất cả. Nhưng lý thì liền ngộ mà sự thì phải trừ khử dần dần. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm nói, hàng Thập ... bản nguyên, nhưng kị nhất quay đầu trở lại.2/ Hỏi: Ông muốn hoằng dương pháp môn niệm Phật, sao chẳng lấy các kinh Tịnh độ làm chủ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/564400_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_2.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì sao cần niệm Phật?
ra mình cần phải niệm Phật. Do đó, lúc bình thường mình cần phải học niệm Phật, tu pháp môn Tịnh Ðộ, đến lúc lâm chung mới không ... họa. Vì sao chúng ta cần phải vãng sanh về thế giới cực lạc? vì khi đức Phật A Di Ðà ở nhân địa tu hành làm thầy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/736251_vi_sao_can_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nên chăng, tập trung chương trình đào tạo Tăng Ni sinh theo hướng hàn lâm?
xu hướng mê tín hóa và tình trạng bị cải đạo, giảm sút tín đồ. Đây nhiệm vụ trước hết của ngành hoằng pháp. Thế nhưng, trong danh sách các ngành, liên hệ với các cổ ngữ, được học viện đào tạo, thì hoằng pháp chỉ một trong khoảng 10 ngành.Giả sử số sinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/53C441_nen_chang_tap_trung_chuong_trinh_dao_tao_tang_ni_sinh_theo_huong_han_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngôi chùa tâm linh
lệ thuộc luật pháp Nhà nước. tu sĩ thì phải lệ thuộc Hiến chương, Nội quy Tăng sự và Giáo hội bổ nhiệm chúng ta làm trụ trì, giao ... thoát khỏi những sự trói buộc như vậy; vì chúng ta bỏ tục xuất gia bỏ cái nhà nhỏ để mang trọng trách lớn thì phải hướng theo con đường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/76E058_ngoi_chua_tam_linh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Để Phật giáo hưng thịnh: Yếu tố tổ chức
người chuyên Phật học để làm công tác hoằng pháp, giảng dạy ở các trường lớp, phải đào tạo nghiêm túc nhất và tùy theo thời đại mà ... vị Tăng tài kỷ năng kỹ xảo kinh nghiệm chuyên hướng dẫn đại chúng tu học và trụ trì tự viện. Và mặt khác, giáo dục chuyên sâu về phương pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/52C009_de_phat_giao_hung_thinh_yeu_to_to_chuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp trong thời kỳ hội nhập
pháp không có nghĩa những buổi thuyết pháp trên pháp tòa, mà phải được các hành giả thể hiện trong mọi sinh hoạt ... thăng hoa cuộc sống (ở đô thị), thì việc hoằng pháp phải thể hiện được tinh thần “chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương”. Nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7A424B_hoang_phap_trong_thoi_ky_hoi_nhap.aspx

Các trang kết quả: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: