Kết quả 21 - 30 của 5636 các kết quả có nội dung Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành. (3,3692 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài dòng giới thiệu về bốn chữ Hoằng dương Phật pháp (弘揚佛法)
gieo hạt giống từ bi hỷ xả vào lòng người để hướng mọi người đến một đời sống chân thiện mỹ. Hoằng pháp không phải chỉ ... Vài dòng giới thiệu về bốn chữ Hoằng dương Phật pháp (弘揚佛法) TS Huệ Dân 28/03/2012 18:08 (GMT+7) Số lượt xem: 61156Kích cỡ chữ: Bốn chữ Hoằng dương Phật pháp (弘揚佛法) hay Hoằng Pháp, Phạn ngữ gọi dharma pracāra Hoằng, dương, Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7E5641_vai_dong_gioi_thieu_ve_bon_chu_hoang_duong_phat_phap_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÀNH HƯƠNG TÂM LINH CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP
hội cần phải: 1. Đây loại hình hành hương tâm linh, do vậy, để đảm bảo được xác suất cao, người hướng dẫn phải ... HÀNH HƯƠNG TÂM LINH CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP 26/09/2011 18:36 (GMT+7) Số lượt xem: 140726Kích cỡ chữ: Hành hương theo truyền thống Phật giáo nghi thức thắp hương đi nhiễu quanh tháp đường và điện Phật và cũng như lễ bái trước tượng Phật, Bồ tát... Đây ý nghĩa nguyên thủy
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/du-lich-hanh-huong/53C401_hanh_huong_tam_linh_con_duong_hoang_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nét son từ những tham luận
phải của Giáo hội trong nhiệm vụ “hoằng pháp độ sinh”.(Trích tham luận của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương)6. Trong các ... một vài đề xuất định hướng về công tác hoằng pháp trong thế kỷ XXI như sau:Công tác hoằng pháp phải được nhìn nhận và
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7B4003_net_son_tu_nhung_tham_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ
dự. Họ học ba năm và được cấp bằng Tốt Nghiệp Phật Học sau khi hoàn tất chương trình. Dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Trí Hoằng và sự ... hoạt và hình ảnh của chương trình giáo thọ xin vào trang web sau: www.dharmatraining.org Trên đây giới thiệu sơ lược về nổ lực hoằng pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/53C200_dao_tao_giao_tho_su_tai_my.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT Chân Tính chia sẻ kinh nghiệm tổ chức khóa tu hè cho thanh thiếu niên
một sự chuyển hướng trong hoạt động hoằng pháp? Thượng tọa Thích Chân Tính (TTTCT): Phải nói đây một bước mở rộng, nâng cao trong Phật sự hoằng pháphướng dẫn Phật tử. Chùa Hoằng Pháp vẫn duy trì và phát triển những khóa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5BC05A_tt_chan_tinh_chia_se_kinh_nghiem_to_chuc_khoa_tu_he_cho_thanh_thieu_nien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lớp học trở thành “người Phật tử thuần thành”
hoạt động nhằm hướng dẫn và hình thành những đạo tràng Phật tử thuần thành, đủ đức đủ tài để có thể trợ duyên đắc lực cho sự nghiệp hoằng ... học. Nội dung giảng dạy dựa trên cơ sở giáo trình do Ban Hoằng pháp T.Ư soạn thảo. Phần giáo lý tổng hợp bộ Phật học cơ bản, về
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5ED241_nhung_lop_hoc_tro_thanh_nguoi_phat_tu_thuan_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi sư thầy lên sân khấu truyền pháp
lòng thành kính hướng vào sự truyền âm hoằng pháp, cứu khổ cho chúng sanh Tiết ... Khi sư thầy lên sân khấu truyền pháp 11/06/2012 11:56 (GMT+7) Số lượt xem: 42011Kích cỡ chữ: - Trong các khóa tu ở chùa, các Tăng/Ni thường hay dùng kinh sách, các buổi thuyết pháp… để chuyển tải giáo lý đến những người học Phật. Tuy nhiên chư Tăng chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7A460B_khi_su_thay_len_san_khau_truyen_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi sư thầy lên sân khấu truyền pháp
được sự vô thường của cuộc sống, lý sinh diệt, chữ Hiếu với cha mẹ… mà mỗi người cần phải hiểu và thực hành. Nói về chương trình Diệu Âm Hoằng ... lòng thành kính hướng vào sự truyền âm hoằng pháp, cứu khổ cho chúng sanh Tiết
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/5EC642_khi_su_thay_len_san_khau_truyen_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VAI TRÒ CỦA MỘT VỊ TRỤ TRÌ
hy sinh cho sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp; Cần phải có một tấm lòng phụng sự, cống hiến cao cả hơn nữa, cống hiến theo sự điều hành ... trì, chúng ta phải lưu ý đến ý nghĩa này. Tức cần phải có phương cách hướng dẫn hội chúng tu tập như thế nào để cho sự trao
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5BD44B_vai_tro_cua_mot_vi_tru_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT. Bảo Nghiêm - Người luôn nặng lòng vì đạo pháp
Tăng đoàn và hành trì theo nếp sống của tùng lâm, nhưng vì tiền đồ Phật pháp cũng như trách nhiệm mà lớp người trẻ chúng con phải gánh vác ... một người con Phật, thực hành đúng lời Phật dạy và lời Thầy tổ truyền trao thì ngay bây giờ họ phải được quan tâm và giáo dục đúng mức. Người hoằng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/764403_tt_bao_nghiem__nguoi_luon_nang_long_vi_dao_phap.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: