Kết quả 1 - 10 của 5788 các kết quả có nội dung HT. Thích Trí Thủ Bậc cao Tăng cả đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. (4,1952 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo Việt Nam
còn gồm cả việc gây giống ươm mầm, un đúc Tăng tài, để thừa kế Tổ đạo trong ngày mai. Hòa Thượng: Thích Trí Thủ ... hành động vào công cuộc bảo vệ hòa bình cho đất nước chúng ta. Bảo vệ hòa bình cũng là bảo vệ đạo pháp dân tộc
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/52F219_nhung_loi_day_cua_cac_cao_tang_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ Truy Niệm & Phụng Tống Kim Quan Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thiện Nhơn nhập Bảo Tháp
phạm chốn rừng thiền, Hòa thượng đã có những cống hiến to lớn cho Đạo pháp Dân tộc; Là một trong những bậc tôn túc ... Tăng Ni, Chính quyền các cấp toàn thể đồng bào Phật tử gần xa.Cuối cùng là nghi tiến phụng tống kim quan Cố trưởng Lão HT. Thích
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/736613_le_truy_niem__phung_tong_kim_quan_co_truong_lao_hoa_thuong_thich_thien_nhon_nhap_bao_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tưởng niệm Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ( 1931-2013 )
là chúng sinh, Tổ quốc Ngài phụng sự là Việt Nam, cũng giống như Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ từng nói: " Những ... Phật giáo". Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định thành lập, với tâm nguyện phụng sự đạo pháp dân tộc Ngài được
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576612_tuong_niem_co_truong_lao_hoa_thuong_thich_thien_nhon__1931_2013_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tưởng niệm Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ( 1931-2013 )
là chúng sinh, Tổ quốc Ngài phụng sự là Việt Nam, cũng giống như Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ từng nói: " Những ... Phật giáo". Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định thành lập, với tâm nguyện phụng sự đạo pháp dân tộc Ngài được
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/576612_tuong_niem_co_truong_lao_hoa_thuong_thich_thien_nhon__1931_2013_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TP.HCM: Tưởng niệm lần thứ 48 ĐĐ Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân
giá trị hiện hữu vốn có sống cho xứng đáng với các bậc Hiền Thánh Tăng vốn dĩ đã thực hành hạnh ban vui cứu khổ, phụng sự cho đạo pháp dân tộc. http
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/565403_tphcm_tuong_niem_lan_thu_48_dd_thien_my_vi_phap_thieu_than.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hà Nội: Trọng thể kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực vì ĐạoĐời, làm cho Đạo pháp xương minh, Giáo hội trang nghiêm ... phu, là sự kết tinh trí tuệ là niềm khát vọng của chư Tăng ni, Phật tử thuộc các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/77540A_ha_noi_trong_the_ky_niem_30_nam_thanh_lap_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
các chùa trong nước cùng làm lễ kỷ niệm sự hy sinh cao quý của Bồ tát cho đạo pháp dân tộc. Noi gương Bồ ... trưởng vụ Phật giáo có đọc câu đối của Hồ Chủ Tịch phúng viếng ca ngợi sự tự thiêu của Bồ tát cho đạo pháp dân tộc
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/526019_ngon_lua_va_trai_tim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Tưởng niệm Giác linh HT. Thích Thanh Tứ của Trung ương GHPGVN
thân kiên định trong chí nguyện phụng sự đạo pháp theo phương châm của Giáo hội. Rất nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật ... ai biết được trời không ấy, một bậc chân tu hiện giữa trần”. Bằng hạnh nguyện lợi tha, nêu cao chí cả “Hộ quốc an dân”, là tu sĩ cũng
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/565208_loi_tuong_niem_giac_linh_ht_thich_thanh_tu_cua_trung_uong_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TP.HCM: Tưởng niệm cố HT.Thích Thiện Hoa và HT.Thích Thiện Hòa
, tổ đình Ấn Quang nói riêng tiếp bước, phục vụ đạo pháp dân tộc trong hiện tại lẫn mai sau. Lãnh đạo Ban Tôn ... Hoa để tưởng nhớ vị giáo phẩm đã có nhiều cống hiến cho đạo pháp, dân tộc Ngoài việc dấn thân hoạt động Phật sự trong giai
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73D201_tphcm_tuong_niem_co_htthich_thien_hoa_va_htthich_thien_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
Ngô Cao Lâu phụng cúng tiền 2 đồng hiện đã giao Hội trưởng hội Phật học đạo Đa Lạt Võ Đình Dung pháp ... 4 đồng (hiện đã giao) Huỳnh Cao Sách 2 đồng (pháp danh Đồng Trí hiện đã giao) Ngô Kỳ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/737452_mot_so_tu_lieu_moi_ve_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: