Kết quả 1 - 10 của 5171 các kết quả có nội dung Hồi hướng công đức . (3,2292 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gia Lai: Hình Ảnh Đăng Đàn Chẩn Tế-Nghĩa Trang Liệt Sĩ Đức Cơ
Gia Lai: Hình Ảnh Đăng Đàn Chẩn Tế-Nghĩa Trang Liệt Sĩ Đức Cơ 21/07/2011 08:10 (GMT+7) Số lượt xem: 39982Kích cỡ chữ: (chuaminhthanh.com)Theo chương trình Lễ Khai Đại Hồng Chung, chiều ngày 19/06/Tân Mão, tại nghĩa trang Liệt Sĩ huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai, Đại Đức Thích Tâm Mãn cùng Ban Kinh Sư đã làm lễ Đăng Đàn Chẩn Tế,phóng thí Mông Sơn cam Lộ Pháp Thực, hồi hướng công đức siêu tiến Anh Linh các Anh hùng Liệt Sĩ, chiến sĩ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F421A_gia_lai_hinh_anh_dang_dan_chan_te_nghia_trang_liet_si_duc_co.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phóng sinh hồi hướng cho cha mẹ
nói làm điều đó là muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ mình khi song thân bà đều đã quá cố. Những người hàng xóm xem cảnh phóng sinh ... Phóng sinh hồi hướng cho cha mẹ 20/09/2012 11:58 (GMT+7) Số lượt xem: 17885Kích cỡ chữ: GNO - Trên đường đi công tác đến ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn (An Giang) vào ngày cuối tháng 9 này tôi bắt gặp hình ảnh đẹp: một bà cụ mua 100kg cá rô (8.000 đồng/kg) để thả xuống sông Cái
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7FD049_phong_sinh_hoi_huong_cho_cha_me.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn Tịnh độ theo Kim Cang thừa
chuyển pháp luân6. Thỉnh cầu chư Phật và chư đạo sư trụ thế cho đến ngày cõi luân hồi tuyệt dứt7. Hồi hướng công đức đến tất ... nhở về luật vô thường một cách rõ ràng nhất. Hồi hướng công đức là để đối trị với tâm nghi ngại khi ta thiếu lòng tin rằng công
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/567019_phap_mon_tinh_do_theo_kim_cang_thua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Già trẻ đều tu niệm được
công đức cầu siêu cho người mất. Nhưng không nhất thiết phải cứ như vậy, bạn có thể đọc tụng bất cứ kinh điển nào rồi hồi hướng ... sanh, ăn chay… rồi đem công đức hồi hướng cho ông và nguyện cầu âm siêu dương thái. Chúc bạn tinh tấn! TỔ TƯ VẤN (tuvangiacngo@yahoo.com
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E4401_gia_tre_deu_tu_niem_duoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sám văn Mười Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền
trí Phật. Hướng nguyện: Hạnh nguyện Phổ hiền này là hạnh nguyện tối thượng, phước đức cũng tối thượng và vô lượng vô biên; con xin hồi ... dương Như lai: Biển cả âm thanh con vận dụng cả, xuất ra vô tận lời chữ nhiệm mầu, cùng tận đời kiếp của thì vị lai, tán dương biển cả công đức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7A420A_sam_van_muoi_nguyen_cua_bo_tat_pho_hien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ Tát Phổ Hiền
, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: "Nhược dục thành tựu thử công đức môn, ưng tu thập chủng đại hạnh nguyện:Nghĩa là : nếu ai muốn trọn nên công ... dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/56F011_bo_tat_pho_hien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Có phải "tiền chùa" thì dễ "quản" hơn?
phù hợp trước khi đề ra bản dự thảo."Sự kiện này cho thấy cái gọi là dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý tiền công đức được núp dưới chiếc ... , giáo họ, Tòa Giám mục, đền Hồi giáo, nhà thờ Cao Đài v.v lập ban quản lý/ nắm giữ tiền công đức (tài sản) của họ không? Các tôn giáo này
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/776058_co_phai_tien_chua_thi_de_quan_hon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì sao người chết sau 49 ngày mới đi đầu thai?
Phật làm mọi công đức, e rằng cuộc sống của họ khó có thể duy trì được? Đáp : Trong tất cả mọi công đức để hồi hướng ... đức, khiến người chết nương nhờ công đức đó mà tiêu trừ tội ác tăng trưởng phước lành, vãng sanh Tây phương hoặc siêu thăng trong
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/726658_vi_sao_nguoi_chet_sau_49_ngay_moi_di_dau_thai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Hoằng Pháp hơn 3.100 bạn trẻ đăng ký nhập khóa tu mùa hè 2013
ấy, sau diễn văn khai khóa, Đại đức Thích Tâm Hiếu đã thông qua báo cáo công tác tổ chức khóa tu mùa hè năm 2013. Đáp lại những nỗ lực và tấm ... phần đạo từ, buổi lễ kết thúc bằng lời cảm tạ và hồi hướng bế mạc. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận: Chùa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/576210_chua_hoang_phap_hon_3100_ban_tre_dang_ky_nhap_khoa_tu_mua_he_2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - SỰ TÍCH ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Hạ nên vì tất cả chúng sanh mà cầu đặng Nhứt Thiết Trí, đem công đức ấy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì sự Phước Báu không ... hai của Vua VÔ TRÁNH NIỆM phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trót ba tháng, đem công đức ấy mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/56C642_su_tich_dai_the_chi_bo_tat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: