Kết quả 1 - 10 của 5436 các kết quả có nội dung Hỏi đáp Phật học: Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân. (3,7352 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân
Hỏi đáp Phật học: Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân Thích Phước Thái 25/07/2012 16:31 (GMT+7) Số lượt xem: 18682Kích cỡ chữ: Người ta làm bánh xe có 8 căm để tượng trưng. Con số 8 là tượng trưng cho Bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm ... ta dùng bánh xe có 8 căm để biểu trưng cho ý nghĩa chuyển pháp luân vậy. Thích Phước Thái http://tongiaovadantoc.com
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7BC603_hoi_dap_phat_hoc_y_nghia_banh_xe_chuyen_phap_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình tượng bánh xe trong Phật giáo
pháp luân (P. dhammacakkappavattana, S. dharmacakra-pravartana). Ngoài ý nghĩa thông thường là chuyển vận bánh xe ... thuật ngữ pháp luân được phát sanh từ thành ngữ chuyển pháp luân, nghĩachuyển vận bánh xe
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5FC409_hinh_tuong_banh_xe_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tướng bàn chân đức Phật
lại, dưới lòng bàn chân của đức Phật có hình bánh xe ngàn tăm, đó là dấu hiệu của một bậc sẽ giác ngộ viên mãn sẽ vận chuyển bánh xe pháp, đem lại hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người, hoặc là dấu hiệu Vua Chuyển Luân Vương theo như quan niệm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/574048_tuong_ban_chan_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
dung I. Ðịnh nghĩa: Luân hồi, tiếng Phạn là samsàra, có nghĩa là sự chuyển sinh, sự chuyển tiếp, sự diễn tiến liên tục của những kiếp sống; và sự chuyển sinh liên tục đó, thường được biểu thị bằng bánh xe (cakka) và được gọi là bánh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5A5440_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
. B. Nội dung I. Ðịnh nghĩa: Luân hồi, tiếng Phạn là samsàra, có nghĩa là sự chuyển sinh, sự chuyển tiếp, sự diễn tiến liên tục của những kiếp sống; và sự chuyển sinh liên tục đó, thường được biểu thị bằng bánh xe (cakka) và được gọi là bánh xe
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/535401_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - phần 2
không hợp!3/ Hỏi: Ý nghĩa của pháp giới Hoa Nghiêm sâu kín trùng trùng, lấy vô lượng kinh điển làm quyến thuộc. Vì sao chỉ một môn niệm Phật mà có thể bao gồm hết thảy?Đáp: Đúng như lời ông nói. Ý nghĩa kinh Hoa Nghiêm tuy sâu rộng, nhưng người mới phát tâm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/564400_luan_hoa_nghiem_niem_phat_tam_muoi__phan_2.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT
túc luân tướng”. Lòng bàn chân có hiện tướng THIÊN PHÚC LUÂN của phật. Có hình hai bánh xe Chuyển ... pháp : -Nhược tại gia, đương vi Chuyển Luân Thánh Vương! –Nhược xuất-gia đương thành Phật! Chư tướng-sư ngôn : “Ðịa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5F4053_ba_muoi_hai_tuong_totva_tam_muoi_ve_ep_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải Về Kiếp
chúng hạ thần đi, chúng hạ thần sẽ giàu đáp dâng cho ngài. Khi ấy đức vua hỏi pháp hành của Chuyển-Luân-Vương. Họ cũng ... xe báu mất đi thì con đừng buồn, đừng tủi gì cả, con hãy thực hành chuyển-luân pháp (Cakkabatti vatta) cho con thượng đi, nếu
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/775001_giai_ve_kiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thánh tích Sarnath - Lộc Uyển
liêng xinh đẹp, nơi đức Phật chuyển vận bánh xe Pháp đầu tiên, bắt đầu cuộc hành trình hoằng pháp cứu khổ độ ... và cả đức Phật Di Lặc ở vị lai đã, đang và sẽ chuyển vận bánh xe Pháp lần đầu tiên tại thánh tích Sarnath này.4 Hơn thế
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phan-tich/56F419_thanh_tich_sarnath__loc_uyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Để trở thành một Phật tử
sang của việc làm lành lánh dữ. 12) HỎI: Nhờ đâu Phật giáo giữ được trọn vẹn như thế? ĐÁP: - Nhờ điểm đặc biệt thứ ba: giữ ý ... . 13) HỎI: Như thế, Phật giáo hẳn phải đặc biệt lưu tâm đến vai trò của ý nghĩ? ĐÁP: - Đúng như thế. Thiên kinh vạn quyển
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7AD043_de_tro_thanh_mot_phat_tu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: