Kết quả 1 - 10 của 5791 các kết quả có nội dung HƯỚNG NHÌN TƯỢNG ĐÀI BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM PHỤC DỰNG TẠI BIỂN HỒ, PLEIKU: DÙNG PHONG THỦY HAY CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐỂ HÌNH DUNG. (3,3922 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng 18/03/2012 16:20 (GMT+7) Số lượt xem: 144358Kích cỡ chữ: Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, phong cách VN, thế kỷ XVIII (hiện lưu giữ ở Bảo tàng Guimet, Paris)Quán Thế ... Thế Âm nơi thế giới Ta-bà này. Hình tượng Hoa nghiêm kinh, quyển 68, cho biết vị Bồ-tát này ở tại
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
, hay vì làm nương cậy”. Hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát nhìn hoa sen cảm thương chúng sanh nhiều bệnh khổ ... nói pháp”. Hình tượng của Ngài biểu hiện sự an tường. 4) Viên Quang Quán Âm: đây là Quán Thế Âm Bồ tát
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những điều lý thú về Kim thân Phật Tổ Nha Trang và Vũng Tàu
Thế ÂmBồ tát Đại Thế Chí. Bên hông trái của chùa có đường lên núi Trại Thủy. Nơi đây, có tôn trí pho ... . Tôi đã khâm phục bức Tượngđại công phu tuyệt vời này và đã tìm hiểu thì biết ở Vũng Tàu cũng có bức tượng như vậy và cùng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/577259_nhung_dieu_ly_thu_ve_kim_than_phat_to_nha_trang_va_vung_tau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
quá khứ Như lai Chánh Pháp Minh, chính là đời hiện tại bồ tát Quán Thế Âm, đấng thành công đức diệu, đầy đủ ... Minh. Nam mô đại bi Quan Thế Âm bồ tát. (3 lần) Nhất thiết cung kính: Một lòng kính lạy Tam bảo thường trú khắp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ câu chuyện ““Binh khí” trong chùa?”
và các vị Phật, Bồ tát trong tiểu thuyết Phong Thần hay Tây Du Ký. Chúng tôi thấy có hiện tượng lầm lẫn như vậy ... chùa từ bên Trung Quốc” là để xác định xem nguyên thủy việc đó có thể xuất phát từ Phật giáo khi Phật còn tại thế, hay từ
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/57D648_tu_cau_chuyen_binh_khi_trong_chua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tranh: 33 hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát
”. Hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát nhìn hoa sen cảm thương chúng sanh nhiều bệnh khổ. 10. Ngư Lam Quán ... La Sát, nếu có một người xưng danh hiệu Ngài, thì đều được giải thoát. Hình tượng của Quán Thế Âm Bồ tát biểu hiện
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7E4042_tranh_33_hoa_than_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Sư nữ Phù Cừ, Phù Dung Cổ tự, Hà Tiên
Tiểu sử Sư nữ Phù Cừ, Phù Dung Cổ tự, Hà Tiên 30/03/2013 09:34 (GMT+7) Số lượt xem: 141048Kích cỡ chữ: Sư nữ Phù Cừ cùng bước song hành với đoàn người đi mở đất, dưới sự chủ trương của Quốc Chúa Bồ tát Nguyễn Phúc Chu, chủ trương lấy tinh thần Phật pháp định hướng cho đời sống dân ... tên Điệp Thúy Lầu dưới chân dãy Bình Sơn Điệp Thúy, mặt tiền hướng về Đông Hồ Ấn Nguyệt, trước lâu đài có một Tịnh Thủy Hồ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/72F61A_tieu_su_su_nu_phu_cu_phu_dung_co_tu_ha_tien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
Quan Âm TARA qua các sắc diện. 2.2 Hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát qua các đức tính đại ... BI 4.1 HIỆN TẠI Sau khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết thần chú Đại bi xong, cõi đất mười phương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đầu xuân ngắm 33 Ứng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm
vì làm nương cậy”. Hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát nhìn hoa sen cảm thương chúng sanh nhiều ... Âm Bồ tát là thần thủ hộ trên biển. Hình tượng của Ngài biểu hiện tướng tĩnh lặng.Viên
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/52765A_dau_xuan_ngam_33_ung_hoa_than_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân một câu văn của Hòa thượng Tinh Vân
thất bảo, qua trí tưởng tượng phong phú dị thường của các Bồ-tát viết kinh. Tất cả thế giới đó đều được quán chiếu từ một cõi tư tưởng khác, nhằm dùng hình ảnh để diễn đạt những gì mà ngôn ngữ không thể diễn đạt trọn vẹn. Các Bồ-tát khi viết kinh
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/huynh-ngoc-chien/7A4608_nhan_mot_cau_van_cua_hoa_thuong_tinh_van.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: