Kết quả 1 - 10 của 5666 các kết quả có nội dung Hôn nhân và hạnh phúc. (3,7582 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hôn nhân và hạnh phúc 1
Hôn nhân hạnh phúc 29/07/2011 09:19 (GMT+7) Số lượt xem: 38429Kích cỡ chữ: Hôn nhân hạnh phúc 1 01 Hon Nhan HanhPhuc.mp3 Hôn nhân hạnh phúc 2 02 Hon Nhan HanhPhuc.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/7BC25B_hon_nhan_va_hanh_phuc_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hôn nhân và hạnh phúc
Hôn nhân hạnh phúc 29/07/2011 09:19 (GMT+7) Số lượt xem: 38430Kích cỡ chữ: Hôn nhân hạnh phúc 1 01 Hon Nhan HanhPhuc.mp3 Hôn nhân hạnh phúc 2 02 Hon Nhan HanhPhuc.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/7BC25B_hon_nhan_va_hanh_phuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hôn nhân theo... Đức Phật như thế nào?
Hôn nhân theo... Đức Phật như thế nào? 18/02/2012 13:19 (GMT+7) Số lượt xem: 66906Kích cỡ chữ: Mặc dù giáo lý của Đức Phật là hướng mọi người đến sự giải thoát nhưng vẫn đặt nền tảng là hướng giúp con người có được hạnh phúc trong cuộc sống. Hôn nhân ... nuôi dưỡng phát triển trí tuệ giác ngộ thì đó là mối lương duyên kết nối hạnh phúc hôn nhân trong nhiều đời kiếp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/76D20B_hon_nhan_theo_duc_phat_nhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hôn nhân theo... Đức Phật
Hôn nhân theo... Đức Phật 17/05/2013 18:37 (GMT+7) Số lượt xem: 43716Kích cỡ chữ: Mặc dù giáo lý của Đức Phật là hướng mọi người đến sự giải thoát nhưng vẫn đặt nền tảng là hướng giúp con người có được hạnh phúc trong cuộc sống. Hôn nhân ... nuôi dưỡng phát triển trí tuệ giác ngộ thì đó là mối lương duyên kết nối hạnh phúc hôn nhân trong nhiều đời kiếp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/767259_hon_nhan_theo_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi dép - Triết lý về hạnh phúc hôn nhân
nhân hạnh phúc Con số 7 hôn nhân Con số 7 trong tôn giáo khoa học Niềm tin biểu ... Đôi dép - Triết lý về hạnh phúc hôn nhân Thích Nhật Từ 12/12/2012 11:00 (GMT+7) Số lượt xem: 80016Kích cỡ chữ: Trong nhiều năm thuyết giảng, thỉnh thoảng chúng tôi có cơ hội tư vấn hạnh phúc một cách bất đắc dĩ theo yêu cầu của Phật tử. Nhờ đó, chúng tôi đã đúc kết bản
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/526658_doi_dep__triet_ly_ve_hanh_phuc_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi dép - Triết lý về hạnh phúc hôn nhân
nhân hạnh phúc Con số 7 hôn nhân Con số 7 trong tôn giáo khoa học Niềm tin biểu ... Đôi dép - Triết lý về hạnh phúc hôn nhân Thích Nhật Từ 12/12/2012 11:01 (GMT+7) Số lượt xem: 80017Kích cỡ chữ: Trong nhiều năm thuyết giảng, thỉnh thoảng chúng tôi có cơ hội tư vấn hạnh phúc một cách bất đắc dĩ theo yêu cầu của Phật tử. Nhờ đó, chúng tôi đã đúc kết bản
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/van-hoc-giao-duc/526658_doi_dep__triet_ly_ve_hanh_phuc_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Phật chắp cánh cho tình yêu hôn nhân
Lời Phật chắp cánh cho tình yêu hôn nhân Chơn Hằng Tịnh 10/02/2012 20:29 (GMT+7) Số lượt xem: 100564Kích cỡ chữ: Đức Phật đi xa hơn trong quan niệm về hôn nhân. Ngài xem hôn nhân không chỉ là nhân duyên để con người kết nối hạnh phúc thương yêu mà ... mái ấm hạnh phúc gia đình. Tâm tưởng đồng thuận càng được thể hiện thì hạnh phúc hôn nhân càng thêm sâu bền. Dân
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/57D603_loi_phat_chap_canh_cho_tinh_yeu_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Phật chắp cánh cho tình yêu hôn nhân
tình yêu khiến hôn nhân thêm hạnh phúc vững bền. Chẳng hạn, trong bài kinh dạy cho thanh niên Singalaka, Đức Phật đã ... phát triển trí tuệ giác ngộ, chính là mối lương duyên kết nối hạnh phúc hôn nhân trong nhiều đời kiếp không tách rời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/534240_loi_phat_chap_canh_cho_tinh_yeu_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Phật chắp cánh cho tình yêu hôn nhân
tình yêu khiến hôn nhân thêm hạnh phúc vững bền. Chẳng hạn, trong bài kinh dạy cho thanh niên Singalaka, Đức Phật đã ... phát triển trí tuệ giác ngộ, chính là mối lương duyên kết nối hạnh phúc hôn nhân trong nhiều đời kiếp không tách rời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/775249_loi_phat_chap_canh_cho_tinh_yeu_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục hôn nhân khác tôn giáo
hạnh phúc dẫn đến ly hôn. Nhưng có phải cứ hôn nhân cùng tôn giáo là có hạnh phúc hôn ... thấy hôn nhân khác đạo không phải là một hệ quả tiêu cực mang tính “tiền định”, hạnh phúc có bền vững hay không phụ thuộc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/735440_giao_duc_hon_nhan_khac_ton_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: