Kết quả 1 - 10 của 3204 các kết quả có nội dung Hòa thượng. (3,4552 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII
SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017) 1. Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Tp. Hồ Chí Minh2. Hòa thượng Thích Từ Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh3. Hòa thượng Dương Nhơn - Sóc Trăng4. Hòa thượng Thích Trí Quảng - Tp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5BC042_danh_sach_chu_ton_duc_tang_ni_cu_si_uy_vien_hoi_dong_tri_su_ghpgvn_nhiem_ky_vii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ viếng Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu
Lễ viếng Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu 07/09/2012 09:28 (GMT+7) Số lượt xem: 18491Kích cỡ chữ: SEN VIỆT Video 6: Lễ viếng Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5F5201_le_vieng_giac_linh_truong_lao_hoa_thuong_thich_minh_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cáo phó: Hòa thượng Thích Tịnh Nhãn viên tịch
Cáo phó: Hòa thượng Thích Tịnh Nhãn viên tịch 30/04/2013 13:54 (GMT+7) Số lượt xem: 9893Kích cỡ chữ: Cáo phó: Hòa thượng Thích Tịnh Nhãn viên tịch
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73F45B_cao_pho_hoa_thuong_thich_tinh_nhan_vien_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thành Kính Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn (1930-2013)
Thành Kính Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn (1930-2013) 07/06/2013 19:30 (GMT+7) Số lượt xem: 6444Kích cỡ chữ: Thành Kính Tưởng NiệmCố Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn(1930-2013) Link: http://www.quangduc.com/Danhnhanvn/htthiennhon/htthiennhon.html
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/56F250_thanh_kinh_tuong_niemco_hoa_thuong_thich_thien_nhon1930_2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Danh sách BTC lễ tang cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn
Danh sách BTC lễ tang cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn 21/04/2013 10:44 (GMT+7) Số lượt xem: 39201Kích cỡ chữ: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN TỔ CHỨC LỄ TANG BAN CHỨNG MINH: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng Thích Thiện Bình Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Hòa thượng Thích Đức Phương Hòa thượng Thích Phước Thành Hòa thượng Thích
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576412_danh_sach_btc_le_tang_co_truong_lao_ht_thich_thien_nhon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổ đình Thiên Đức: Chư Tăng tổ chức lễ Truy niệm Cố Hòa Thượng thượng NGUYÊN hạ BÀNG, tự CHÍ NĂNG, hiệu GIÁC HOÀNG
Tổ đình Thiên Đức: Chư Tăng tổ chức lễ Truy niệm Cố Hòa Thượng thượng NGUYÊN hạ BÀNG, tự CHÍ NĂNG, hiệu GIÁC HOÀNG 11/07/2011 12:38 (GMT+7) Số lượt xem: 53094Kích cỡ chữ: Tổ đình Thiên Đức, vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2011 (nhằm ngày mùng 10 tháng 6 năm Tân Mão ) Chư Tăng thuộc hệ phái Tổ đình Thiên Đức cử hành lễ Truy niệm Cố Hòa Thượng Thượng Nguyên Hạ Bàng tự Chí Năng hiệu Giác Hoàng tân viên tịch Giác linh. Hiện diện
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5F425B_to_dinh_thien_duc_chu_tang_to_chuc_le_truy_niem_co_hoa_thuong_thuong_nguyen_ha_bang_tu_chi_nang_hieu_giac_hoang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHAI THỊ QUYỂN 2 Hòa thượng Tuyên Hóa
KHAI THỊ QUYỂN 2 Hòa thượng Tuyên Hóa Hòa thượng Tuyên Hóa Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành Talmage, California 23/06/2011 15:14 (GMT+7) Số lượt xem: 26555Kích cỡ chữ: Mục lục Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7A4053_khai_thi_quyen_2_hoa_thuong_tuyen_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu - Cuộc Đời & Đạo Nghiệp
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu - Cuộc Đời & Đạo Nghiệp 07/11/2012 18:13 (GMT+7) Số lượt xem: 13728Kích cỡ chữ: Video Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu - Cuộc Đời & Đạo Nghiệp, do Công Ty TNHH Phim Ảnh và Tư Liệu Sen Việt phát hành.Đã xuất bản vào 27-03-2012
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5B404B_truong_lao_hoa_thuong_thich_minh_chau__cuoc_doi__dao_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng lớn nhất Đồng Nai
Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng lớn nhất Đồng Nai 09/04/2012 20:08 (GMT+7) Số lượt xem: 86556Kích cỡ chữ: - Ngày 8/4, Ban trị sự Tỉnh hội Phật Giáo Đồng Nai phối hợp với chư tăng tổ đình Phi Lai tổ chức Lễ khánh tuế (chúc thọ - PV) Đại lão Hòa thượng Thích Diệu Tâm, thành viên Hội ... 97 tuổi đời, hơn 70 tuổi đạo, Đại lão Hòa thượng Thích Diệu Tâm là một tấm gương sáng cho các
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5EC649_khanh_tue_truong_lao_hoa_thuong_lon_nhat_dong_nai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO 08/11/2011 16:40 (GMT+7) Số lượt xem: 233988Kích cỡ chữ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TW GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG NGUYÊN TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ I – NHIỆM KỲ III VIỆN CHỦ CHÙA AN PHƯỚC - XÃ ĐA PHƯỚC – HUYỆN AN PHÚ I. THÂN THẾ: Hòa thượng Thích Chánh Đạo, thế danh Nguyễn Minh Đăng tự Nguyễn Đến, sinh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: