Kết quả 1 - 10 của 5525 các kết quả có nội dung Hình Ảnh: Lễ Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới Tại Đạo Tràng Long Bửu. (2,8632 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thành kính tưởng niệm Từ Vân Đại lão Hòa thượng
Bảo Đại năm thứ 6, Đại giới đàn Nguyên Hòa tại Bổn tự Tân Long, Ngài đương vi Đường đầu Hòa thượng, Ngài Bửu Phước đương vi Yết ... nguyện vương quốc âm - Tam quy ngũ giới thích nghĩa (nôm) - Phục Sơ Giác Bổn diễn ca tập - Thần Chung Tịnh Độ kinh - Niệm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5A421B_thanh_kinh_tuong_niem_tu_van_dai_lao_hoa_thuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Hòa Thượng Thích Bửu Phước (1880-1948)
, Ngài được Bổn sư cho đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Tổ đình Thiên Phước, Xã Tân Bình, Tổng An Phú, Huyện Long Xuyên, Tỉnh An Giang ... năm này Đại giới đàn Minh Phước tại Tổ đình Phước Hưng, Ngài được Giáo thọ Vạn Hiển cung thỉnh về Sa Đéc, đương vi Tuyên Luật sư Yết ma
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/774002_tieu_su_hoa_thuong_thich_buu_phuoc_1880_1948.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện Tác giả : Hoavouu sưu tầm 07/12/2011 08:15 (GMT+7) Số lượt xem: 221803Kích cỡ chữ: Phục nguyện: Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền. Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên, Trí Bát-nhã soi cùng cửu giới. Chúng sanh thuận lợi tu tiến Bồ-đề. Đặng ... quang huy. Tăng già truyền bá, cư sĩ hộ trì, Trăm họ quy y, đồng thành Phật đạo. Phục nguyện: Phật nhật tăng huy, Chiếu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà
là Thiên Hạ Tịnh Độ Tông Đệ Nhất Đạo Tràng, nghiêm trì giới luật, hành trì niệm Phật, truyền bá pháp môn Tịnh Độ khắp các vùng ... Phật ở Long Môn để tạo diện tướng của Phật A Di Đà tại Tổ đình Đông Lâm, nối truyền ý chí của Ngài Thiện Đạo, Tịnh Độ Tổ sư và
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/764201_chua_dong_lam_o_nui_lo_son_to_dinh_tinh_do_tong_phat_giao_bac_truyen_khoi_kien_tinh_do_uyen_va_baotuong_dai_phat_a_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
từ Trung Hoa đến Việt Nam hoằng hóa, mở ra các tòng lâm, đạo tràng truyền giới, truyền pháp thật hưng thạnh đã góp phần ... cha cho học đạo với Hòa Thượng Tế Viên ở chùa Hội Tôn. Năm 12 tuổi thọ Sa Di giới với Hòa Thượng Thạch Liêm tại chùa Thiền Lâm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - "Nhà sư khóa môi" đã hoàn tục về nhà
Định không còn là tu sỹ phật giáo nữa, mà chỉ là một cư sỹ thọ trì Tam quy Ngũ giới bình thường như bao cư sỹ khác. Từ ... xin về Thiền viện Phước Sơn tu học cùng tăng chúng cách đây vài năm. Pháp Định nay đã trở thành cư sỹ thọ trì Tam quy Ngũ giới
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5F400A_nha_su_khoa_moi_da_hoan_tuc_ve_nha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới đàn Hành Trụ - Đăng Đàn truyền giới Bồ Tát
tội và thối thất tâm bồ đề. Xin giới thiệu hình ảnh Truyền Thọ Bồ tát Giới tại gia: ... Giới đàn Hành Trụ - Đăng Đàn truyền giới Bồ Tát Chùa Minh Thành 14/11/2011 19:40 (GMT+7) Số lượt xem: 48974Kích cỡ chữ: 6 giờ sáng, ngày 18 /10/ năm Tân Mão (13/11/2011). Các vị Dẫn thỉnh đã thay mặt các Phật tử tại gia, đảnh lễ cung thỉnh thập sư Hòa Thượng đăng đàn truyền
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/77D44A_gioi_dan_hanh_tru__dang_dan_truyen_gioi_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổ chức Lễ Hằng Thuận theo nghi thức Phật Giáo
y rồi, thì các con phải giữ tròn tam quy ngũ giới và phải luôn luôn nghe lời Phật dạy, giữ đúng là một Phật tử tại gia ... chè. Tuân giữ đúng tam quy ngũ giới là điều kiện tiên quyết của người con Phật tại gia, không thể thiếu được. Kinh dạy: Bốn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/72F613_to_chuc_le_hang_thuan_theo_nghi_thuc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Băn khoăn về Tam quy, ngũ giới
Băn khoăn về Tam quy, ngũ giới 11/11/2011 21:29 (GMT+7) Số lượt xem: 73025Kích cỡ chữ: Tam quyquy y Tam bảo (quay về nương tựa ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng) còn ngũ giới (là năm nguyên tắc sống đạo đức gồm không sát hại, không trộm ... quy y, thọ giới đây?”. Câu trả lời là bởi các bạn chưa hiểu hoặc hiểu chưa tới ý nghĩa của hai cụm “Tam quy” và “Ngũ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/53D442_ban_khoan_ve_tam_quy_ngu_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tháp Phước Duyên, một biểu tượng trong tâm thức người Huế
làm tại chỗ, đất sét được đào lấy ở chân đồi Long Thọ và ở các làng Triều Sơn, nhất là Triều Sơn Nam - một vùng có thứ đất sét để làm gạch ... rằng thanh lưu ly là do công ty của người Trung Hoa làm tại Long Thọ. Đặc biệt là phải có xưởng chế men pháp lam để làm các giao cù ở từng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/5B4012_bao_thap_phuoc_duyen_mot_bieu_tuong_trong_tam_thuc_nguoi_hue.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: