Kết quả 1 - 10 của 5579 các kết quả có nội dung Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư. (3,5482 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Thích Minh Hoàng 04/03/2013 11:40 (GMT+7) Số lượt xem: 114936Kích cỡ chữ: Kinh Dược Bổn Nguyện Công Đức chép rằng: "...trong hàng tứ chúng Bí Sô, Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca ... trung đi đến đưa đường chỉ lối cho, thì được vãng sanh..." Dưới đây là hình ảnh 8 vị đại Bồ tát như trong Kinh Dược
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Tượng Di Lặc Bồ Tát Trong Nghệ Thuật Điêu Khắc Phật Giáo
Hình Tượng Di Lặc Bồ Tát Trong Nghệ Thuật Điêu Khắc Phật Giáo Thích Minh Hoàng 12/02/2012 20:58 (GMT+7) Số lượt xem: 59798Kích cỡ chữ: Di Lặc Bồ tát: tiếng Phạm là Maitreya, còn gọi là Mai Hằng Lệ Dược, Vị Hằng Lý Dược, Di Đế Lễ, Di Đế Khang, hoặc là Mai Nhậm Lê ... thì đặt tên là Từ Thị. Theo Kinh Di Lặc Thượng Sanh và Di Lặc Hạ Sanh thuyết rằng: Di Lặc Bồ tát là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhập
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/72C043_hinh_tuong_di_lac_bo_tat_trong_nghe_thuat_dieu_khac_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam
Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa. Giới thiệu về bộ ảnh chất lượng cao này: Chư Phật và Bồ Tát ... hai vị Thần Tướng Dược Xoa là một trong những cách thị hiện của chư Phật, Bồ tát. Dược Xoa cũng dịch là Dạ Xoa, ở đây chính
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5BD200_tan_man_ve_van_hoa_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo Tướng Chư Phật Bồ Tát - Thái Trọng Huân họa
Ca Mâu Ni Phật Tây Phương Tam Thánh Nam Mô Dược Lưu Ly Quang Như Lai Di Lặc Bồ Tát Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Bồ Tát Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật Nam Mô Văn Thù Lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5E5608_bao_tuong_chu_phat_bo_tat__thai_trong_huan_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI
ĐỨC 19. Phẩm PHÁP CÔNG ĐỨC 20. Phẩm THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT 21. Phẩm NHƯ LAI THẦN LỰC 22. Phẩm CHÚC LỤY 23. Phẩm DƯỢC VƯƠNG BỒ ... VƯƠNG BỔN SỰ 28. Phẩm PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT PHẦN TỔNG LUẬN PHẦN PHỤ LỤC Phiên bản PDF Trọn bộ: Kinh Pháp Hoa Giảng Giải - Lê Sỹ Minh
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/7F444A_kinh_phap_hoa_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 nguyện
Phật Dược phải 49 ngọn đèn. Hai vị Bồ-tát hầu cận tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Bởi vì khoen đầu của ... Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược và 12 nguyện 26/01/2012 14:19 (GMT+7) Số lượt xem: 147080Kích cỡ chữ: Dược là thuốc, là thầy. Phật tên Dược Lưu Ly Quang Vương. Kinh tên Dược Bổn Nguyện Công Đức. Dươc là ông thầy thuốc. Lưu Ly là một
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/52500A_y_nghia_danh_hieu_duc_duoc_su_va_12_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh nguyện của đức Dược Sư Như Lai
, đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã dạy cho Mạn Thù Thất Lợi Bồ-tát trong kinh Dược Bổn nguyện công đức: “Này Mạn Thù Thất ... , Bi, Hỷ, Xả) của chư Phật và Bồ-tát. Nếu nói về thần lực hành đạo thì đức Phật Dược cũng có thể hóa thân làm Bồ-tát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73F411_hanh_nguyen_cua_duc_duoc_su_nhu_lai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
Dược Vương, đại bồ tát Dược Thượng. (1 lạy) Một lòng kính lạy đại bồ tát Hoa Nghiêm, đại bồ ... bồ tát Kim Cang Tạng, đại bồ tát Hư Không Tạng. (1 lạy) [4] (Lễ xong, đứng lên chắp tay tụng:) Kinh nói: Nếu có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
chúng sinh trong cõi Tịnh độ ấy . Theo sự ghi nhận của Kinh Quán Âm Tam Muội và Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi thì Quán Âm Bồ ... mới thị hiện thân Bồ Tát để cứu khổ chúng sinh . Trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 và Kinh Đại Nhật Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy). Nhất tâm phụng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan thế âm đại bồ tát (1 lạy). Nhất ... vị thuyết ra bài chú Tinh túy của đại từ bi là Quan thế âm đại bồ tát (1 lạy). Kính lạy đức Phật bổn của đức Quan thế âm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: