Kết quả 1 - 10 của 5603 các kết quả có nội dung Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. (3,5542 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 01/07/2011 22:46 (GMT+7) Số lượt xem: 25786Kích cỡ chữ: Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát trích
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7ED05A_hinh_anh_ban_tay_thien_thu_thien_nhan_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ An: Lễ rước thánh tượng Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn
Nghệ An: Lễ rước thánh tượng Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Thích Vân Phong 27/10/2012 17:57 (GMT+7) Số lượt xem: 44292Kích cỡ chữ: Pho tượng Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn (nghìn tay, nghìn mắt) cao 2,3 mét, đúc bằng đồng nặng ... đồng bào Phật tử địa phương đã long trọng tổ chức lễ cung nghinh Thánh tượng Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn từ huyện
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5ED002_nghe_an_le_ruoc_thanh_tuong_bo_tat_thien_thu_thien_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiên thủ Quán Âm
NHÂN VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 19-6 ÂL Thiên thủ Quán Âm 04/08/2012 11:11 (GMT+7) Số lượt xem: 62841Kích cỡ chữ: Hình tượng Thiên thủ Quán Âm bắt nguồn từ các kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán ... rõ trong kinh Thủ lăng nghiêm). Bồ-tát Quán Thế Âm có con mắt bình thường của phàm phu (nhục nhãn), hay
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5A5001_thien_thu_quan_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đẹp lạ lùng bảo tượng Quan Âm bằng gỗ lớn nhất Việt Nam
đã xác lập một kỷ lục về tác phẩm điêu khắc này: Bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.Dưới đây là hình ảnh (từ tổng thể đến chi tiết) bảo tượng Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5AC002_dep_la_lung_bao_tuong_quan_am_bang_go_lon_nhat_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
: là hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm vàng bạc vật báu. Nếu có chúng sanh vì tìm cầu báu vật như vàng ... chìm đặng. Quán Thế Âm Bồ tát là thần thủ hộ trên biển. Hình tượng của Ngài biểu hiện tướng tĩnh lặng. 20
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ
hình ảnh: THIÊN THỦ THIÊN NHÃN BÁT THẬP TỨ TƯỚNG ĐỒ 17/10/2012 18:49 (GMT+7) Số lượt xem: 13204Kích cỡ chữ: Posted by Thanh Tịnh Lưu Ly on Tháng Tư 3, 2010 Đăng trong NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva | Leave a Comment » hình
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5ED24B_hinh_anh_thien_thu_thien_nhan_bat_thap_tu_tuong_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đầu xuân ngắm 33 Ứng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm
tan hết. Chúng Bảo Quán Âm: là hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm vàng bạc ... thiên y, bi nhãn nhìn chúng sanh.Uy Đức Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát có đầy đủ
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/52765A_dau_xuan_ngam_33_ung_hoa_than_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
tôn tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mỗi bàn tay đều có con mắt trí tuệ, trong tay cầm nhiều ... BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN 16/04/2012 07:55 (GMT+7) Số lượt xem: 120934Kích cỡ chữ: Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn còn có danh hiệu Bồ Tát Chuẩn Đề. Qua hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5EC608_bo_tat_thien_thu_thien_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
nhiều. Tựu trung, hình tượng vị Bồ-tát Quán Thế Âm vốn chỉ có hai tay, tất cả những hình tượng còn ... của chư Bồ-tát, không phải riêng Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngoài hình tượng nghìn tay, nghìn mắt, còn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
dịch và phần chú đại bi thì lấy từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni ... Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni (ĐTK số 1064), không có 5 âm này
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: