Kết quả 21 - 30 của 5496 các kết quả có nội dung Hàn Quốc: Wonhyo vị cao tăng đạo nghiệp tỏa sáng khắp muôn phương. (3,5062 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
Tràng, nơi Đức Phật Thành Đạo, là hàng trăm vị Lạt-ma cùng các Phật tử Âu Mỹ thực hành pháp môn lễ lạy. Họ cứ lạy từ sáng đến chiều ... học Đông phương. Một vị thánh tăng trong thời đại chúng ta là ngài Hư Vân (1840 -1959), ngài đã hành trì "tam bộ nhất bái" (ba bước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/5BD013_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
ngự, các tu viện nổi tiếng nơi có bảo tháp các vị tổ sư... Quang cảnh rất cảm động chung quanh Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Thành Đạo, là hàng trăm vị Lạt-ma cùng các Phật tử Âu Mỹ thực hành pháp môn lễ lạy. Họ cứ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5EC44B_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THỰC TẠI VĨNH HẰNG
đầy sự linh mẩn. Tất cả mọi cảnh vật đều thức dậy dưới ánh triêu dương rực rở, chim ca mừng ngày mới, bình minh tỏa chiếu khắp muôn phương ... THỰC TẠI VĨNH HẰNG 01/01/2013 18:39 (GMT+7) Số lượt xem: 76244Kích cỡ chữ: Trên pháp hội Linh Sơn : “Bấy giờ, đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày, phóng ra một luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn tám ngàn cõi nước ở phương đông, dưới thì chiếu đến địa ngục A tỳ, trên thấu trời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72F459_thuc_tai_vinh_hang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TAM QUANG TỰ NÉT VĂN HÓA PHẬT GIÁO HÀN
đã thắp sáng lại ngọn đuốc Tuệ Thiên Thai tông (Chontae jong) ở Hàn Quốc. SamGwang Temple holds a great variety of events for BuddhistTam Quang ... con Giáp), động vật của hoàng đạo châu Á, chư Long Thiên bát bộ.Tứ Thiên Vương và các mẫu trang trí được khắc trên mỗi bốn phía, Tám vị Bồ tát
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/7BC05A_tam_quang_tu_net_van_hoa_phat_giao_han.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự kiện Đản sinh là nguyện lực sâu xa của Bồ tát
lực thiền định đã học qua từ những vị đạo sư danh tiếng đương thời, kết hợp phương thức tự điều phục thân tâm, và quyết tâm ấy đã được thực hiện nơi cội bồ-đề, ánh sáng giải thoát đã tỏa rạng từ bậc đại giác, Ngài đã thành công với đại nguyện, chứng ngộ các cấp bực quả vị
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5EC600_su_kien_dan_sinh_la_nguyen_luc_sau_xa_cua_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi Tịnh Tài sinh Bất Tịnh
. Thế giới cao rộng của đạo Phật còn tỏa sáng muôn đời sau là trí tuệ tròn đầy và gương soi vằng vặc về nếp sinh hoạt tịnh ... Khi Tịnh Tài sinh Bất Tịnh Trần Kiêm Đoàn 04/09/2011 14:22 (GMT+7) Số lượt xem: 193278Kích cỡ chữ: Sáng nay, được anh chị Phương và anh chị Xuân đưa về thăm thành phố New Orleans, tôi được nhìn lại thành phố gần tròn 6 năm sau ngày trận bão lụt Katrina tàn phá khủng khiếp với gần 1,500 người thiệt mạng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/72C400_khi_tinh_tai_sinh_bat_tinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua Suối Mây Hồng (Thơ ) Thi Hóa Tư Tưởng VAJRACCHEDIKA PRAJNÀ PARAMITA SÙTRA
vô nguyện, vô sở trụ viên mãn một tâm đồng như mưa khắp phương cõi riêng gì chốn tây đông XI cao cao từng mây biếc ... đạo vị khắp cõi quỷ, trời, người cúng dường như tháp Phật tôn kinh này nơi đâu đó hào quang chư Phật trì tụng trang ngọc kinh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AD04A_qua_suoi_may_hongtho_thi_hoa_tu_tuongvajracchedika_prajna_paramita_sutra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Hòa Thượng Thích Bửu Phước (1880-1948)
! Bậc thượng nhân, Lập chùa tạo PHƯỚC thi ÂN cứu người; Danh Y đại đức sáng ngời; Thiền Tăng diệu dược đạo đời khắc ghi. Năm Kỷ mùi ... vĩ quán chi Tăng Tử dị; Cao kiên tiền hậu cổ kim truyền. Đạo nguyên phiêu đản nhược hư không, Kê Thố điều hòa cập Hổ Long, Sơn thủy
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/774002_tieu_su_hoa_thuong_thich_buu_phuoc_1880_1948.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VAI TRÒ CỦA MỘT VỊ TRỤ TRÌ
vị Trụ trì trên bước đường hành đạo của mình, lại có thể cách ly nếp sống tu học chung của Tăng đoàn. Bởi vì sức mạnh của Tăng đoàn ... trách nhiệm của vị Trụ trì là hết sức khó khăn và vô cùng cao cả. Tăng ni và Phật tử cũng dành cho vị Trụ trì một tấm lòng hỗ trợ và
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5BD44B_vai_tro_cua_mot_vi_tru_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giảng Giải Chú Đại Bi
, tức là không còn vô minh. Sao gọi là “vô minh”, vì tâm của quí vị không có được sự tỏa chiếu soi sáng khắp mọi pháp giới, do vì ... vô biên vô tận trong khắp mười phương”. Đó chính là bản thể của Bồ – tát Quán Thế Âm. Quí vị nên khởi tâm Từ Bi mà trì niệm. Mặc dù đó
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5A5202_giang_giai_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: