Kết quả 1 - 10 của 5747 các kết quả có nội dung Gia Lai: Lễ Tạ pháp khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh của Giáo đoàn 3 Hệ phái Khất sĩ. (3,2532 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gia Lai: Tịnh Xá Ngọc Túc Khóa Bồi Dưỡng Đạo Hạnh Dành Cho Sa Di-Sa Di Ni- Tập Sự Giáo Đoàn III Hệ Phái Khất Sĩ
Gia Lai: Tịnh Xá Ngọc Túc Khóa Bồi Dưỡng Đạo Hạnh Dành Cho Sa Di-Sa Di Ni- Tập Sự Giáo Đoàn III Hệ Phái Khất Ngọc Chơn 21/03/2013 07:23 (GMT+7) Số lượt xem: 48039Kích cỡ chữ: Thật hữu duyên cho ngày khai mạc khóa bồi ... dự khóa bồi dưỡng có buổi khất thực hóa duyên nhằm ôn lại hạnh trì bình khất thực của Phật tổ xưa cũng là tưởng
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/76F653_gia_lai_tinh_xa_ngoc_tuc_khoa_boi_duong_dao_hanh_danh_cho_sa_di_sa_di_ni_tap_su_giao_doan_iii_he_phai_khat_si.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ: Cứ theo Kinh, Luật, Luận mà làm
khất , hệ phái thì tu về Mật giáo: Người ta trì chú, bí mật, phát huy tư tưởng, đạo pháp, thần quyền. Phương pháp tu hành có riêng rẽ nhưng phải đoàn kết thống nhất. Đoàn kết, hòa hợp trong hệ phái mình và đoàn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53440B_duc_phap_chu_thich_pho_tue_cu_theo_kinh_luat_luan_ma_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PG Gia Lai triển khai công tác tổ chức Phật đản
chư Tăng Bắc tông, chùa Bảo Sơn, dành cho chư Ni Bắc tông, tịnh xá Ngoc Phúc dành cho chư Tăng Hệ phái Khất ); khu vực thị xã Adunpa ... tham gia ý kiến rất sôi nổi và quyết tâm cao, đi đến thống nhất năm nay lễ đài Phật đản chính thức của BTS sẽ dời về tại chùa Bửu Thắng (số
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72F41A_pg_gia_lai_trien_khai_cong_tac_to_chuc_phat_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tương quan Tăng sĩ - Cư sĩ và vấn đề thịnh suy của Phật giáo
Tương quan Tăng - Cư và vấn đề thịnh suy của Phật giáo 17/11/2012 08:17 (GMT+7) Số lượt xem: 56473Kích cỡ chữ: NSGN - Trong Phật giáo thời kỳ đầu, mối liên hệ “xã hội” giữa Tăng và cư chính yếu thông qua hai vấn đề then chốt: khất thực xin ... có thêm những yếu tố khác, thì niềm tin của người tín đồ tại gia vào tôn giáo của họ sẽ dễ bị phai mờ khi người tu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5B400B_tuong_quan_tang_si__cu_si_va_van_de_thinh_suy_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi nét về Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
hạnh phúc cho mỗi người, cho gia đình và xã hội. Giáo lý cơ bản của đạo Phật có 2 vấn đề quan trọng, đó là Lý Nhân duyên ... đại diện cho 9 tổ chức, hệ phái nói trên để thành lập nên một tổ chức chung của Phật giáo cả nước lấy tên là "Giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7E5400_doi_net_ve_dao_phat_va_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỷ niệm 59 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2013)
kỳ vĩ trong lịch sử hoạt động của hệ phái Phật giáo Khất tại Việt Nam. Cõi Nam kết tụ nhân hiền, Minh Đăng Quang ... Những công trình của dấu ấn 60 năm Kỷ niệm 59 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2013) 11/03/2013 18:19 (GMT+7) Số lượt xem: 43734Kích cỡ chữ: GN - Công trình đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM) - trung tâm hoằng pháp của toàn hệ phái
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/72641B_ky_niem_59_nam_to_su_minh_dang_quang_vang_bong_1954_2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - An cư - Bốn chúng cùng tu
sự đạo pháp, phụng sự chúng sinh. Trong những tháng ngày cấm túc an cư, chư Tăng Ni chẳng những được bồi dưỡng, phát triển trình độ tu học Phật pháp, tăng trưởng công đức, giới hạnh, đạo lực, mà còn có dịp thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/76F058_an_cu__bon_chung_cung_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trọng thể tổ chức Đại hội PG tỉnh Đắk Nông lần thứ II
kỳ phát triển mạnh mẽ những sáng kiến, tăng cường hơn nữa tinh thần thống nhất hòa hợp các Hệ phái của Phật giáo tỉnh nhà.”, Đại ... cư hàng năm tại chùa Pháp Hoa (Văn phòng Ban Trị sự) và chùa Hoa Nghiêm, tổ chức lớp học bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và Nội quy
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5E4443_trong_the_to_chuc_dai_hoi_pg_tinh_dak_nong_lan_thu_ii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Long An: Đoàn kết làm nên sự phát triển
đạo tràng tu học và 4 lớp giáo lý trong toàn tỉnh tu học ổn định, được chư tôn đức Ban Hoằng pháp và các ban ngành quan tâm ... Phật giáo, thuyết giảng, hướng dẫn Phật tử tu tập. Các đạo tràng tại vùng sâu, vùng xa được sự điều phối của Ban Thường trực đến
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5FD248_phat_giao_long_an_doan_ket_lam_nen_su_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành
, thiền hành… để họ hiểu đúng mục tiêu của đạo Phật là đem lại sự hạnh phúc, bình an cho mọi người. Trong các khóa tu nên tổ ... công hạnh tu tập của vị đó thể hiện ra bên ngoài có thể khiến người khác phát khởi sự hoan hỷ, tin tưởng và rồi mong muốn học hỏi giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/5BD249_hoang_phap_la_phai_huong_dan_phap_hanh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: