Kết quả 1 - 10 của 3416 các kết quả có nội dung Gi���ng kinh . (3,6772 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển
Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển Gs. U KO LAY Yangon, Miến Điện Phật Lịch: 2546 - Dương Lịch: 2003 - Miến Lịch: 1365 Nguyên tác: "Guide to Tipitaka" Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch 25/12/2012 14:16 (GMT+7) Số lượt xem: 155510Kích cỡ chữ: Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển Gs ... khưu ni Huyền Châu dịch Mục lục Chương I THẾ NÀO LÀ TẠNG LUẬT? CHƯƠNG III THẾ NÀO LÀ TẠNG KINH? CHƯƠNG V TRUNG BỘ KINH
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/766419_huong_dan_doc_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA
.Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA 09/11/2011 21:14 (GMT+7) Số lượt xem: 14915Kích cỡ chữ: .Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA,
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/734403_kinh_dieu_phap_lien_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa
Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa Gia Huy 17/01/2012 18:55 (GMT+7) Số lượt xem: 15731Kích cỡ chữ: Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa Trình bày : Gia Huy
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/am-nhac/52504B_dem_tung_kinh_phap_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Nhân Quả Ba Đời
Kinh Nhân Quả Ba Đời 23/08/2011 20:02 (GMT+7) Số lượt xem: 10924Kích cỡ chữ:
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-tang/72D440_kinh_nhan_qua_ba_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi)
Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi) 09/10/2012 09:26 (GMT+7) Số lượt xem: 18921Kích cỡ chữ: Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi) <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oiuWxtTrEYY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5A5203_phim_phat_giao_viet_ngu_kinh_dai_bi_tam_da_ra_ni_kinh_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim Hòa Thượng Thích Trí Quang 09/07/2011 13:56 (GMT+7) Số lượt xem: 13444Kích cỡ chữ: Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim Anh+sang+hoang+kim+-+Tri+Quang.pdf(1,5MB)
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/pdf/7AC213_kinh_anh_sang_hoang_kim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch 18/07/2011 18:59 (GMT+7) Số lượt xem: 14013Kích cỡ chữ: Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim Anh+sang+hoang+kim+-+Tri+Quang.pdf(1,5MB)
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/pdf/7B501A_kinh_anh_sang_hoang_kim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH VU LAN - LỜI NGUYỆN CUỐI - Võ Tá Hân phổ nhạc
KINH VU LAN - LỜI NGUYỆN CUỐI - Võ Tá Hân phổ nhạc 08/08/2011 15:51 (GMT+7) Số lượt xem: 35933Kích cỡ chữ: KINH VU LAN - LỜI NGUYỆN CUỐI - Võ Tá Hân phổ nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/564648_kinh_vu_lan__loi_nguyen_cuoi__vo_ta_han_pho_nhac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HẠNH PHÚC KINH( Kinh Khóa Lễ Đại Chúng )
HẠNH PHÚC KINH( Kinh Khóa Lễ Đại Chúng ) 06/04/2012 21:10 (GMT+7) Số lượt xem: 21112Kích cỡ chữ: Võ Tá Hân phổ nhạc Ca sĩ Bảo YếnSưu tầm hình ảnh: Diệu Hạnh
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/7A4401_hanh_phuc_kinh_kinh_khoa_le_dai_chung_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Khổ của Trầm Tử Thiêng
Kinh Khổ của Trầm Tử Thiêng 27/06/2011 08:17 (GMT+7) Số lượt xem: 9993Kích cỡ chữ:
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/am-nhac/7A5213_kinh_kho_cua_tram_tu_thieng.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: