Kết quả 1 - 10 của 5331 các kết quả có nội dung Giới thiệu Luận Thành Thật. (3,2212 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùm ảnh: Chư tôn đức trình bày tham luận tại Hội trường
Chùm ảnh: Chư tôn đức trình bày tham luận tại Hội trường 24/11/2012 09:50 (GMT+7) Số lượt xem: 12237Kích cỡ chữ: Chùm ảnh: Chư tôn đức trình bày tham luận tại Hội trường GNO - Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu bạn đọc chùm ảnh chư tôn đức trình bày tham luận tại Hội trường Đại hội VII diễn ra buổi chiều hôm qua 23-11. Vũ Giang (thực hiện)
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F400B_chum_anh_chu_ton_duc_trinh_bay_tham_luan_tai_hoi_truong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
như nơi Tạng Kinh, Tạng Luận, mà chỉ gọi chung là Bộ Luật 1, 2, 3 (Tập 22, 23, 24). Xem thêm Bài viết của Đào Nguyên: Giới thiệu tổng quát ... thiệu tổng quát về hệ thống Luận Tạng của Phật giáo Bắc truyền. Nguyệt san Giác Ngộ số 75, 76, tháng 6, 7/2002. Giới thiệu tổng quát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NS Thích Nữ Hương Nhũ 08/07/2011 09:34 (GMT+7) Số lượt xem: 40112Kích cỡ chữ: MỤC LỤCLời nói đầu PHẦN I: DẪN NHẬP Ý nghĩa - mục đích chọn đề tài và phạm vi đề tài PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TÂM LÝ HỌC PHỔ ... THIỆU TỔNG QUÁT TÂM LÝ HỌC PHỔ THÔNG VÀ TÂM LÝ PHẬT GIÁO PHẦN BA SẮC THÁI TÂM LÝ HỌC QUA CÁC YẾU TỐ CẤU HỢP THÀNH PHẦN TÂM LINH PHẦN BỐN KẾT
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/luan-van/7ED01B_vai_net_ve_tam_ly_hoc_pho_thongva_tam_ly_hoc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Liên minh Phật giáo thế giới sẽ ra mắt vào tháng 11-2011
Liên minh Phật giáo thế giới sẽ ra mắt vào tháng 11-2011 Thích Lệ Đạo thực hiện 19/09/2011 08:09 (GMT+7) Số lượt xem: 178170Kích cỡ chữ: Đạo Phật Ngày Nay: TT. Thích Nhật Từ là một trong các thành viên dự thảo Hiến chương của Liên minh Phật giáo thế giới (International Buddhist Confederation ... giới dành cho độc giả Đạo Phật Ngày Nay. TLĐ: Xin Thượng tọa giới thiệu đôi nét về tổ chức Liên minh Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/53D640_lien_minh_phat_giao_the_gioi_se_ra_mat_vao_thang_11_2011.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỹ năng và phương pháp thuyết giảng
có tiếng tăm về phương diện thuyết giảng, nhưng khi đến thuyết giảng ở một hội chúng nào đó, cũng sẽ được giới thiệu như một người đáng tin ... giữ gìn phẩm hạnh cao thượng của một tu sĩ, nên ngay từ đầu, các ngài đã được giới thiệu với sự trang trọng của các vị thầy và nhờ đó, thính
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/76F010_ky_nang_va_phuong_phap_thuyet_giang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hội thảo khoa học “Quốc chúa - Bồ tát Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước”
Quốc chúa - Bồ tát Nguyễn Phúc Chu.Có 72 tham luận của nhiều học giả và nhà nghiên cứu đã được tập hợp thành bộ tham luận 558 trang tập ... tranh, tượng, kinh sách Phật giáo có từ thế kỷ XVII, XVIII, nhiều hiện vật và tài liệu quý, độc bản được giới thiệu đến công chúng và giới
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72D648_hoi_thao_khoa_hoc_quoc_chua__bo_tat_nguyen_phuc_chu_1675_1725_va_su_nghiep_mo_mang_bo_coi_phat_trien_dat_nuoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
tăng duyệt lại các giới luật và các bài thuyết pháp, sắp xếp thành hai nhóm chính: Luật Tạng và Kinh Tạng. Qua những thu ... của vạn pháp, tạo thành Thắng Pháp Tạng (Abhidhamma, A Tỳ Đàm, Vi Diệu Pháp, Luận Tạng). Kết Tập Lần
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đại Giới Đàn Hành Trụ Giới Kỳ Viên Mãn - Hành Nghi Thiên Tăng Cổ Phật Khất Thực
nhận sự cúng dường của tín thí. Hình ảnh của Đức Phật và Tăng đoàn ngày trước như hiển hiện tại Giới Đàn hôm nay, thật là: "Thiên Thai sơn La Hán, lai thọ nhơn gian cúng". Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Hành Nghi Thiên Tăng Cổ Phật Khất Thực: http://chuaminhthanh.com/web
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73D64A_dai_gioi_dan_hanh_tru_gioi_ky_vien_man__hanh_nghi_thien_tang_co_phat_khat_thuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật nói về những cái thấy của thế gian
tựa vào quan điểm khác nhau. Một số Sa-môn, Bà-la-môn, luận thuyết như sau: "Thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: "Thế giới là vô thường, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/726453_duc_phat_noi_ve_nhung_cai_thay_cua_the_gian.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những tác phẩm điêu khắc mới của Thích Nhuận Đức - Phần 4
thích của Phật tử muốn thỉnh. tác phẩm: Trúc Lâm Đại sĩ Chân dung của một vị Hòa Thượng ... Phù điêu phong cảnh* Nhuận Thường giới thiệu ... Những tác phẩm điêu khắc mới của Thích Nhuận Đức - Phần 4 19/06/2013 15:17 (GMT+7) Số lượt xem: 8777Kích cỡ chữ: NTPG tiếp tục gởi đến bạn đọc những tác phẩm mới của Đ Đ. Thích Nhuận Đức từ giữa năm 2012 đến nay. Nếu bạn đọc chịu khó theo dõi và ngắm thật lâu về những tác phẩm mới của Thầy Nhuận Đức thì
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/72E018_nhung_tac_pham_dieu_khac_moi_cua_thich_nhuan_duc__phan_4.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: