Kết quả 1 - 10 của 5807 các kết quả có nội dung Giới luật luôn là lẽ sống của người học Phật. (2,5951 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới luật luôn là lẽ sống của người học Phật
Giới luật luôn lẽ sống của người học Phật 10/11/2011 14:02 (GMT+7) Số lượt xem: 119984Kích cỡ chữ: Nhân Đại giới đàn Hành Trụ do Thành hội PG TP.HCM tổ chức từ ngày 12 đến 18-10-Tân Mão (7 đến 13-11-2011), HT.Thích Minh Thông - Giáo ... giữ giới luật. Điều này, được Đức Phật của chúng ta khái quát lại trong một câu khá súc tích “Truyền đăng tục diệm”. Giới
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/774403_gioi_luat_luon_la_le_song_cua_nguoi_hoc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật Bs.Trịnh Nguyên Phước 01/11/2011 13:12 (GMT+7) Số lượt xem: 428594Kích cỡ chữ: Giới thuộc vào nền tảng của đạo Phật, một trong ba môn học " vô lậu ", nhằm dứt các lậu hoặc (pali: asava), dẫn tới giải thoát, tức ... . Sụ tu chỉnh giới luật phải được xem như cần thiết và thích hợp với tinh thần khế cơ của đạo Phật. Không lý sống
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật
Tìm hiểu về Giới Luật trong đạo Phật Bs.Trịnh Nguyên Phước 01/11/2011 13:13 (GMT+7) Số lượt xem: 428595Kích cỡ chữ: Giới thuộc vào nền tảng của đạo Phật, một trong ba môn học " vô lậu ", nhằm dứt các lậu hoặc (pali: asava), dẫn tới giải thoát, tức ... . Sụ tu chỉnh giới luật phải được xem như cần thiết và thích hợp với tinh thần khế cơ của đạo Phật. Không lý sống
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/73564A_tim_hieu_ve_gioi_luat_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới trẻ đọc sách Phật để tĩnh tâm
Giới trẻ đọc sách Phật để tĩnh tâm 02/10/2012 13:16 (GMT+7) Số lượt xem: 59456Kích cỡ chữ: (Nguoiduatin.vn) - Khác hẳn với những thú vui ồn ào, nhiều bạn trẻ đang tìm đọc các sách nói về Phật giáo để có cái nhìn bao dung hơn về cuộc sống. Nhiều người cho rằng, chỉ có các bà, các cô hay những người lớn tuổi mới tiếp cận và đọc các sách viết về Phật pháp và luật nhân quả. Bởi họ những người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/5E5243_gioi_tre_doc_sach_phat_de_tinh_tam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mười điều tâm niệm của người xuất gia
Mười điều tâm niệm của người xuất gia 07/12/2011 09:04 (GMT+7) Số lượt xem: 50393Kích cỡ chữ: Trong kinh Tăng Chi Bộ, có một bài kinh ngắn nói về mười pháp mà Đức Phật khuyên người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát để tự sách tấn mình trên bước đường tu học đạo ... và vận dụng vào đời sống tu học hàng ngày. Nguyên văn lời Phật dạy:“Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này, người xuất gia phải luôn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/56C049_muoi_dieu_tam_niem_cua_nguoi_xuat_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Văn hóa Phật (TS.Huệ Dân)
sống của người con Phật khi đến chùa, và cũng sự yên tĩnh, nhập tâm của mỗi người đang trở về với bản thể ... những thực tế này mà nếp sống của người học Phật đã tạo ra một nền văn hóa giáo dục đề cao tính đạo đức ưu việt, để
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/564449_van_hoa_phat_tshue_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tinh thần bất bạo động của Phật giáo

http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/734600_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Phạm Võng Bồ-tát giới giảng lược
tình có mạng sống đều không được cố ý giết. Phật tử, lẽ ra luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu ... , một ngọn cỏ đều không đặng trộm cướp. Phật tử lẽ ra luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/57D44B_kinh_pham_vong_bo_tat_gioi_giang_luoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng Pháp Đối Vối Tuổi Trẻ - Một Vài Suy Nghĩ
tri thức. Con người học Phật luôn luôn chứng tỏ người biết đi cùng và đi trước thời đại, thích nghi sống ... Hoằng Pháp Đối Vối Tuổi Trẻ - Một Vài Suy Nghĩ Giới Hảo 17/09/2011 20:30 (GMT+7) Số lượt xem: 147172Kích cỡ chữ: Có người đã nói với chúng tôi rằng, nếu đức Phật còn sống cho đến hôm nay, ngài sẽ nói chuyện như thế nào trong các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/53D649_hoang_phap_doi_voi_tuoi_tre__mot_vai_suy_nghi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài suy nghĩ về phát biểu của Sĩ Luân
sĩ đi theo con đường của Đức Phật”. Từ đó đến nay, Sỹ Luân luôn hình mẫu tu học được đồng nghiệp và công chúng đề cao ... đối với người hâm mộ giới Phật tử, bởi vì anh cũng một người Phật tử. Tuy sao (showbiz
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/73540B_vai_suy_nghi_ve_phat_bieu_cua_si_luan.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: