Kết quả 1 - 10 của 5664 các kết quả có nội dung Giản biệt giữa tu phước và tu huệ. (4,4903 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đến chùa với tinh thần đúng đắn
Đến chùa với tinh thần đúng đắn 01/01/2013 13:57 (GMT+7) Số lượt xem: 28112Kích cỡ chữ: Chúng ta phải ý thức rằng, việc công quả cho chùa chỉ là tu phước, còn tu tập học hỏi chánh pháp mới là tu huệ, mà tu huệ mới là phần chánh. Vì trong khi tu học mà thiếu trí huệ chỉ đạo, thì sự tu học của chúng ta dễ bị sai lầm. Có đôi khi việc làm ta tưởng là có phước, nhưng kỳ thật lại là có tội. Vì
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/56E650_den_chua_voi_tinh_than_dung_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỰ VIỆN HUYỆN TUY PHƯỚC
Lộc Thượng, xã Phước Sơn.Điện thoại :0914975014Năm tạo lập :1939Người sáng lập : TT. Thích Huệ Giải.Năm trùng tu :1969.Hệ ... , xã Phước Lộc.Năm tạo lập :1950Người sáng lập : HT. Như Huệ - Hoằng Thông.Năm trùng tu :Hệ phái :Bắc tông.Đặc điểm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/5BC253_tu_vien_huyen_tuy_phuoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sáu ba-la-mật
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn Thiền định đều có sự giao hòa giữa phước đức trí huệ. Khi đã tròn đủ sáu ba-la-mật, vị ấy ... Sáu ba-la-mật Nguyễn Thế Đăng 04/12/2012 10:44 (GMT+7) Số lượt xem: 53733Kích cỡ chữ: Sáu ba-la-mật là Bồ-tát hạnh. Bồ-tát hạnh gồm có hai sự tích tập: tích tập phước đức là làm lợi lạc cho người khác tích tập trí huệ là xóa tan bóng tối vô minh để đi đến sự sáng tỏ hoàn toàn của tâm thức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5BD002_sau_ba_la_mat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TT.Thích Chân Tính: Niệm Phật đâu chỉ dành cho người già?
mà khóa tu đạt được chính là những cảm tưởng được Ban Tổ chức lưu lại từ chính các em. Ở đây chúng tôi có tập hợp in sách, những bài viết giản ... , mỗi năm một lần (bắt đầu từ năm 2005) rồi khóa tu ấy cũng không đáp ứng hết nhu cầu tu học của các bạn trẻ. Từ đó Ban Tổ chức mới tiếp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/52C241_ttthich_chan_tinh_niem_phat_dau_chi_danh_cho_nguoi_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổ Đình Tường Vân – Lịch Sử – Văn Hóa Và Kiến Trúc Trong Hệ Thống Thiền Môn Xứ Huế
thờ ngài Tánh Hoạt Huệ Cảnh ngài Hải Toàn Linh Cơ; án bên phải chính giữa thờ ngài Thanh Thái, hai bên thờ ngài Tịnh Hạnh ... pháp như :Tánh Thiện An Cư, Tánh Thiên Nhứt Định ,Tánh Hoạt Huệ Cảnh …Khi ngài Tánh Thiên Nhất Định từ dịch chức Tăng Cang chùa Giác Hoàng (1)
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/5BD209_to_dinh_tuong_van__lich_su__van_hoa_va_kien_truc_trong_he_thong_thien_mon_xu_hue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu chùa, chợ hay nhà là tốt nhất
tu ở chợ, đây là nơi thường xuyên xảy ra thị phi có đầy sự tranh giành quyền lợi, hơn thua giữa người mua ... Tu chùa, chợ hay nhà là tốt nhất 15/06/2012 12:07 (GMT+7) Số lượt xem: 49260Kích cỡ chữ: - “Trong dân gian có câu “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” cho rằng “tu tại gia” là khó nhất quan trọng nhất. Đây là cách nghĩ sai lầm” - thầy Thích Thiện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7ED44A_tu_chua_cho_hay_nha_la_tot_nhat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng
Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng 29/06/2013 09:53 (GMT+7) Số lượt xem: 52423Kích cỡ chữ: Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác. Mối quan hệ giữa cha mẹ con cái trong kinh Phật Bố thí thế nào cho đúng? Trong ... một niệm, đủ lòng đại từ, bố thí thuốc thang, ăn uống, áo mền... khiến cho họ được an ủi; tu phước như thế không thể nghĩ bàn (thành tựu vô
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/577018_phat_thich_ca_noi_ve_su_bo_thi_trong_cac_kinh_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nét Đẹp Của Người Tu
của người tu tại gia" là cuộc sống chân thật hồn nhiên, một nhân cách trong sạch một tâm Bồ Tát tại gia vô chấp vô phân biệt, vượt qua ... Tại Gia Đạo Phật không đòi hỏi mọi người đều phải lên chùa để tu, cầu Kinh sớm hôm hàng ngày phải ăn chay khổ hạnh hay buộc phải
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56C609_net_dep_cua_nguoi_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công đức mua hoa cúng Phật
trăm tu sĩ ngoại đạo này thấy tướng mạo trang nghiêm của Thiện Huệ, luận bàn đạo lý rõ ràng nói rằng: “Chúng tôi tuy không giải ... tu sĩ ngoại đạo này cùng đi đến chỗ của đức Phổ Quang Như Lai, đi giữa đường gặp Thiện Huệ tiên nhơn, thầy trò vui mừng khôn xiết, cùng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7E5603_cong_duc_mua_hoa_cung_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kính mừng ngày Phật A Di Đà Thị hiện Đản sinh – nói chuyện Tu Tịnh Độ
Kính mừng ngày Phật A Di Đà Thị hiện Đản sinh – nói chuyện Tu Tịnh Độ Thích Vân Phong 11/12/2011 07:46 (GMT+7) Số lượt xem: 166275Kích cỡ chữ: Trong mấy năm gần đây phong trào tu Tịnh độ đạo tràng Phật thất đã từng bước hình thành nhân rộng khắp cả nước. Có một số Phật tử tại gia ... , Giáo – xem lịch sử truyền thừa hành trạng chư Tổ sư các Thiền phái Việt Nam. Nhưng vào giữa thế kỷ thứ 19 do hoàn cảnh xã hội của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C241_kinh_mung_ngay_phat_a_di_da_thi_hien_dan_sinh__noi_chuyen_tu_tinh_do.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: