Kết quả 1 - 10 của 5726 các kết quả có nội dung Giáo dục nhân cách trong giáo dục Phật giáo. (3,0702 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất thay đổi tên gọi "Ban giáo dục Tăng Ni"
những chuyển biến quan trọng trong hoạt động giáo dục của Phật giáo Việt Nam. 1 ... thể là người theo các tôn giáo khác hay không tôn giáo) không nằm trong hệ thống giáo dục của Phật giáo. Và
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5E564B_de_xuat_thay_doi_ten_goi_ban_giao_duc_tang_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục xã hội Phật giáo: cốt lõi của vấn đề là nhận thức
hiện đại, cách tân nghi lễ thờ tự, hoạt động từ thiện…, thì giáo dục xã hội là lãnh vực mà Phật giáo Việt Nam gặp nhiều khó ... lượng. Khoảng cách giáo dục xã hội Phật giáo ở bậc phổ thông so với hệ thống giáo dục cùng bậc mà tôn giáo
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5AC24A_giao_duc_xa_hoi_phat_giao_cot_loi_cua_van_de_la_nhan_thuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự phát triển giáo dục Phật giáo
đại. Giáo dục làm thăng tiến tâm thức và phát triển xã hội. Vai trò của Phật giáo rất quan trọng trong ... nhân. 1. Hệ thống giáo dục Ấn độ trước Phật giáo : Hệ thống giáo dục thời Ấn độ cổ đại mang màu sắc tôn giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5BC601_su_phat_trien_giao_duc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cần môn ''Văn hóa Phật giáo'' trong đào tạo cử nhân Phật học
Cần môn ''Văn hóa Phật giáo'' trong đào tạo cử nhân Phật học PGS.TS. Nguyễn Công Lý 21/07/2012 21:12 (GMT+7) Số lượt xem: 165260Kích cỡ chữ: Theo chủ quan của cá nhân, đây là môn học vừa mang tính cơ sở lại vừa mang tính chuyên ngành, mà trong chương trình đào tạo ... thế giới thuộc các Học viện nên đưa vào. Nói cách khác đây là môn học nền tảng, không thể thiếu trong chương trình đào tạo Cử nhân Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tri-thuc-nghe-si/7BD403_can_mon_van_hoa_phat_giao_trong_dao_tao_cu_nhan_phat_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo Trong những ... giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/53C602_lich_su_ngay_quoc_te_hien_chuong_cac_nha_giao_va_ngay_nha_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoạt động giáo dục Phật giáo: đôi điều suy nghĩ
cách làm hiện nay của giáo dục Phật giáo. Chỉ tiêu tuyển sinh Một trong những điều trường lớp quan tâm là số lượng ... thêm kiến thức chuyên môn Phật pháp. Đến cấp cao nhất trong Phật giáo là đại học thì nó cũng bị giới hạn ở mức cử nhân. Hiện
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/giao-duc-tam-ly/574649_hoat_dong_giao_duc_phat_giao_doi_dieu_suy_nghi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo bỏ mặc giáo dục cộng đồng
ảnh đó!Hiện tại đã thế, trong tương lai gần khoảng 10 năm trở lại cũng khó có, vì theo dõi định hướng giáo dục Phật Giáo hiện ... cộng đồng của Phật giáo nên chăng trở thành đi tìm vị trí của chư Ni trong hoạt động giáo dục cộng đồng?Vì xét về mặt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7FD40A_phat_giao_bo_mac_giao_duc_cong_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy nghĩ về phát triển tổ chức Gia đình Phật tử trong thời hội nhập
Phật tử làm thế nào để ứng dụng và giáo dục tốt nhân cách đạo đức Phật giáo cho đoàn viên Phật tử ? Đây ... . Đạo Phật không hề Ấn Độ hóa Phật giáo Việt Nam, ngược lại Đạo Phật và đạo lí nhân văn Việt Nam đã dung hòa kết hợp một cách
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72D60A_suy_nghi_ve_phat_trien_to_chuc_gia_dinh_phat_tu_trong_thoi_hoi_nhap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoàng đế A Dục,một mẫu người dung hòa giữa các tôn giáo trong thời cổ đại
cải đạo, đi theo Phật giáo, quy y Tam bảo và chuyển đổi nhân cách hoàn toàn, từ một vị bạo chúa sang một nhà vua hiền triết, nhân ... nhân dân theo những giá trị của đạo Phật. Đồng thời, vua thực hiện chính sách tôn trọng các tôn giáo khác một cách nghiêm túc như
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/764009_hoang_de_a_duc_mot_mau_nguoi_dung_hoa_giua_cac_ton_giao_trong_thoi_co_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THAM LUẬN VỀ MỘT MÔ HÌNH HỌC VIỆN PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM
quá trình giáo dục Phật học. Trong một mặt bằng khá cao của đầu vào, trải qua quá trình tinh tấn của cá nhân các học tăng ... dục thế tục hiện nay. Sự sai lầm trong giáo dục Phật học là ngay từ đầu đã để các tăng ni sinh ngộ nhận rằng theo học
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F560B_tham_luanve_mot_mo_hinh_hoc_vien_phat_hoc_tai_viet_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: