Kết quả 1 - 10 của 5766 các kết quả có nội dung GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI. (3,6542 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Liên minh Phật giáo thế giới sẽ ra mắt vào tháng 11-2011
Ấn Độ cho thiên niên kỷ thứ ba nhằm kỷ niệm 2600 năm thành đạo của đức Phật, nhiều nhà lãnh đạo giới tri thức Phật giáo tại Ấn Độ, trong đó có đức Dalai Lama cộng đồng Phật giáo thế giới tại các Phật
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/53D640_lien_minh_phat_giao_the_gioi_se_ra_mat_vao_thang_11_2011.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo từ của Đức Pháp chủ tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII
Đạo từ của Đức Pháp chủ tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII 25/11/2012 08:17 (GMT+7) Số lượt xem: 36394Kích cỡ chữ: Đạo từ của Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VII. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII NK (2012-2017)ĐẠO TỪ CỦA ĐỨC
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5BD04A_dao_tu_cua_duc_phap_chu_tai_dai_hoi_phat_giao_toan_quoc_lan_vii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
giáo Việt Nam.Lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp chúng, hòa bình công bằng hội của giáoĐức Phật, nhằm ... luật Phật chế tuân thủ Pháp luật nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam.CHƯƠNG IDANH XƯNG - HUY HIỆU - ĐẠO
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/56F218_hien_chuong_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo VN là tôn giáo có truyền thống yêu nước
Nam phối hợp với Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương ... đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, toàn thể tăng ni, Phật tử trong ngoài nước lời chúc sức khỏe an
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7B5608_phat_giao_vn_la_ton_giao_co_truyen_thong_yeu_nuoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vụ trưởng Vụ PG Ban Tôn giáo Chính phủ: "Không ai gọi việc đi tu là một nghề"
có tổ chức Giáo hội, có sơn môn, có đồng đạo, Phật chế giáo luật để xử lý những người theo đạo Phật ... đạo đức, hình ảnh Phật giáo, chính quyền phát hiện được phải thông báo cho tổ chức Giáo hội biết để tùy mức độ có
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7A4209_vu_truong_vu_pg_ban_ton_giao_chinh_phu_khong_ai_goi_viec_di_tu_la_mot_nghe.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức truyền giới Bồ-tát, Thập Thiện và Bồ-tát tại gia
của Phật tử trong trách nhiệm bản thân trách nhiệm liên đới giữa hội. Chính vì lý do đó mà từ ngày đạo Phật ... theo đà phát triển của lịch sử hội loài người phạm vi địa lý mà đạo Phật được truyền bá trong đó, các Thánh tăng
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luat/7B525A_nghi_thuc_truyen_gioi_bo_tat_thap_thien_va_bo_tat_tai_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi nét về Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đôi nét về Đạo Phật Giáo hội Phật giáo Việt Nam 04/04/2012 21:51 (GMT+7) Số lượt xem: 349275Kích cỡ chữ: Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ VI trước công nguyên, trong điều kiện hội phân chia theo chế độ đẳng cấp bất bình đẳng ... , cho gia đình hội. Giáo lý cơ bản của đạo Phật có 2 vấn đề quan trọng, đó là Lý Nhân duyên Tứ Diệu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7E5400_doi_net_ve_dao_phat_va_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cần môn ''Văn hóa Phật giáo'' trong đào tạo cử nhân Phật học
giáo với hội gia đình - Phật giáo với bổn phận hội - Phật giáo với gia ... văn hoá Phật giáo cụ thể. Về nội dung cơ bản, môn học này sẽ giới thiệu cho học viên nhận biết rõ sự hình thành phát triển
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tri-thuc-nghe-si/7BD403_can_mon_van_hoa_phat_giao_trong_dao_tao_cu_nhan_phat_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .Đạo Phật. .Nguyên Thủy và Phát Triển.
ni, Đức Phật đưa ra những nguyên tắc giáo điều giới luật để bảo vệ giáo đoàn được gọi là Luật (Vinaya). Những ... siêu việt, có thể đọc lại những điều Đức Phật đã thuyết giảng; ngài Upali (Ưu-ba-ly) đọc lại tất cả những giới luật Đức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/56E613_dao_phatnguyen_thuy_va_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa xã hội và nhân văn cao cả của Phật giáo
Ý nghĩa hội nhân văn cao cả của Phật giáo TS. Trịnh Đình Hà 28/06/2012 15:58 (GMT+7) Số lượt xem: 78653Kích cỡ chữ: Phật giáo quan niệm tất cả chúng sinh, không kể là loài hữu tình hay vô tình, đều có Phật tính, tức là đều có khả năng thành Phật ... giáo. Số người theo đạo Phật học Thiền ngày càng tăng. Thế giới ngày nay, ngoài những lời nói việc làm tốt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/5F4643_y_nghia_xa_hoi_va_nhan_van_cao_ca_cua_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: