Kết quả 1 - 10 của 5744 các kết quả có nội dung Danh y Hoa Đà đúc kết 38 bí quyết vàng về sức khỏe: Sau 18 thế kỷ vẫn còn vô cùng giá trị. (1,9201 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
con, khi bỏ thân này, không vào đường khác, quyết được sanh về thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, đích thân cúng dường đức đại ... được toại nguyện. Quyết định không nghi ngờ thì mau được ba thừa, sớm lên quả vị Phật. Sức oai thần công đức, khen ngợi sao cho cùng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cẩm nang y dược vô cùng quí báu
Cẩm nang y dược cùng quí báu 08/01/2012 18:32 (GMT+7) Số lượt xem: 199577Kích cỡ chữ: Đúng là 1 cuốn Tự điển y dược ! Ghi chú: Chúng tôi với tinh thần giúp người không vụ lợi. Xin quý vị xem xét các tài liệu và chọn lựa cách thực hành thích hợp cho mình. Chúng tôi, cùng ... dưới đây với kết quả tốt hay không, xin vui lòng gởi báo kết quả về phapkhanh@yahoo. com để chúng ta có thể cùng kiểm chứng và đăng
http://www.chuabuuminh.vn/y-hoc/thuoc-va-suc-khoe/77C041_cam_nang_y_duoc_vo_cung_qui_bau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .Lịch Sử Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng.
sức kinh ngạc. Nửa thế kỷ sau đó, năm 710 vua Đường Duệ Tông lại gả công chúa Kim Thành cho vua Tây Tạng đời thứ 35 là Khí ... cho thế giới về cảnh ngộ khốn cùng của đồng bào Tây Tạng dưới sự thống trị của Trung Cộng. Ngài đã bị đảng Cộng Sản Trung Quốc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/72F65A_lich_su_phat_giao_mat_tong_tay_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÀNH TRÌ PHÁP QUÁN THẾ ÂM
gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí, cả hai đều là con của vua Tranh Niệm. Về sau, Vua thị hiện làm 1 trong 16 Vương tử, còn của ... thí Uý ”. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Tân Ý về danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm Phật nói bài kệ đại ý như sau : “ Ông
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5BC009_hanh_tri_phap_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGHỆ THUẬT BIỂU THI NHÂN DẠNG ĐỨC PHẬT
đeo trang sức, tóc xoăn, động tác trên hai tay tượng trưng cho các thủ ấn (mudrâ)... Sau gần sáu thế kỷ của giai đoạn phi-ảnh-tượng ... , tức vào hậu bán thế kỷ thứ VIII. Nhà khảo cổ Jean Boisselier khảo cứu nhiều nhất và công phu nhất về pho tượng này thì kết luận
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/56C402_nghe_thuat_bieu_thinhan_dang_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGHỆ THUẬT BIỂU THI NHÂN DẠNG ĐỨC PHẬT
từ thế kỷ thứ I, thế nhưng giai đoạn phi-ảnh-tượng (aniconic) vẫn còn tiếp tục kéo dài đến thế kỷ ... trên của chiếc ngai bị mất, chỉ còn lại hai vết chân của Đức Phật. (Đá hoa trắng, trường phái Amaravati, thế kỷ thứ
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7F4403_nghe_thuat_bieu_thi_nhan_dang_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa của tràng 108 hạt
Giáo từ thời đức Phật còn tại thế "Kinh Pháp Hoa" trong Phẩm Phổ Môn có nói về việc Ngài Tận Ý cởi Chuỗi Anh Lạc giá ... thoát, hoặc vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Chuỗi dùng làm vật trang sức xuất hiện rất sớm trong lịch
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/727658_y_nghia_cua_trang_108_hat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo thời Hùng Vương
Trung Quốc đã có về đường biển và đã được chính sử Trung Quốc ghi lại. Sau đó, từ thế kỷ thứ hai trở đi thì quan hệ giữa Ấn Độ và ... , Quảng Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên, cho đến ngày nay, vẫn còn những vết tích của nền văn hóa Chiêm Thành. Nói thế, tức là muốn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5E5409_phat_giao_thoi_hung_vuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
sau). 2. “Tất cả 2.372 bộ kinh trong Hán Tạng…” Con số 2.372 bộ kinh trong Hán tạng… mà TKĐ đã nêu ra như thế là căn cứ theo sự tổng kết ... tựu như thế như thế… chúng tôi vẫn còn nhớ như in cái thông tin: Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 600 quyển, máy chỉ dịch trong
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
, bộ Luận Tập. Từ Luận mang số hiệu 1.505 (Luận Tứ A-hàm Mộ Sao Giải, 2 quyển) đến luận sau cùng mang số hiệu 1692 (Luận Thắng Quân Hóa Thế ... như thế như thế… chúng tôi vẫn còn nhớ như in cái thông tin: Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 600 quyển, máy chỉ dịch trong vòng 50
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: