Kết quả 1 - 10 của 4751 các kết quả có nội dung DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI. (3,5342 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 9: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN
C. Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI- LỜI CỦA DỊCH GIẢ-LỜI TỰA BÀI THỨ NHỨT DUY THỨC TAM ... : DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN Mục lục MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU A. Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG BÀI
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/5EC01B_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_9_duy_thuc_hoc_va_nhon_minh_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI Thích Trí Châu Thanh Lương Thiền Thất - Phật Lịch 2549, 2005 22/08/2011 10:07 (GMT+7) Số lượt xem: 136263Kích cỡ chữ: LỜI TỰA Đây là bài nghiên cứu đầu tay, được bắt đầu soạn thảo từ năm 1995, nhưng vì bận du phương tầm đạo nên bây ... VỊ TU TẬP CHƯƠNG XIV TÓM TẮT TÌM MỘT HƯỚNG ĐI Tập Lược Giải về Duy Thức Tam Thập Tụng này được ra mắt quý vị
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56C649_duy_thuc_tam_thap_tung_luoc_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GIẢNG LUẬN DUY BIỂU HỌC
mà chúng ta học Duy Thức Tam Thập Tụng thì ta cần có bản chú giải của thầy An Huệ, hiện đã được dịch ra tiếng Quan ... . Chỉ có thức. Thầy Thế Thân (Vasubandhu) tác giả Duy Thức Tam Thập Tụng đã dùng chữ vijnaptimatrata hình như đến
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/52560B_giang_luan_duy_bieu_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KumāraJīva - Cưu Ma La Thập
sử dụng tam tạng Hán ngữ. Công việc thuần túy dịch thuật chỉ là một phần sự nghiệp của La Thập. Sự nghiệp lớn của ngài là việc đặt lại cả cơ ... tử Á Đông trì tụng và hiểu kinh Phật không phải trực tiếp mà qua ngôn ngữ Hán văn. Một ngôn ngữ bị ảnh hưởng trực tiếp từ các bản dịch của La Thập
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD603_kumrajva__cuu_ma_la_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
Duy thức Tam thập tụng Diệu Pháp Liên Hoa kinh Ưu Bà Đề Xá Duy thức Nhị ... Tam Tạng Kinh Điển Bình Anson 20/12/2012 20:01 (GMT+7) Số lượt xem: 98727Kích cỡ chữ: Trong 45 năm truyền giảng con đường giải thoát, Đức Phật thu nhận rất nhiều đệ tử, có người xuất gia theo ngài và lập thành Tăng đoàn (Sangha), có người cũng còn tại gia
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh
kinh ở chùa hay ở nhà tốt hơn Theo Hòa thượng Thích Trí Giải thì mục đích tụng kinh là một phương pháp tu nhằm ôn lại lời Phật dạy ... sau đó áp dụng tu tập theo lời dạy của Phật. Cũng theo HT Trí Giải thì vấn đề tụng kinh ở nhà hay ở chùa cũng tốt cả. Tuy nhiên tụng kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5A5400_nhung_dieu_phat_tu_can_biet_khi_tung_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thập Mục Ngưu Đồ ( Túy Phượng)
vua Lê Dụ Tông (1706-1729), soạn tập Thập Mục Ngưu Đồ Luận Giải bằng Hán văn để nhà vua thẩm định. Tập luận giải này được chép lại khoảng ... Nhu đạo Pháp, do Jagarin sao lục, có phần dịch thuật các bài tụng và chú thích; trong Phật học Tinh hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cẩn; trong pho
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/5F421A_thap_muc_nguu_do__tuy_phuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mông Sơn Thí Thực
, mới nhờ ngài Huyền Trang cứu giúp. Ngài Huyền Trang căn cứ vào Duy Thức Học, giải thích cho vua biết hiện tượng cô hồn là thần thức ... Không Tam Tạng nhìn thấy được nguyên nhân khổ của cô hồn, ngài mới chọn lời Phật dạy thích hợp với tâm trạng của họ mà giải khổ. Cô hồn khổ vì thức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5AD001_mong_son_thi_thuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhị Khóa Hiệp Giải (Thời khóa tụng khuya và thời khóa tụng chiều)
Nhị Khóa Hiệp Giải (Thời khóa tụng khuya và thời khóa tụng chiều) Chú giải: Ngài Quán Nguyệt Dịch giả: HT Thích Khánh Anh 17/07/2011 21:00 (GMT+7) Số lượt xem: 128148Kích cỡ chữ: LƯỢC TRÌNH VỀ PHIÊN DỊCH BỘ NHỊ KHÓA HIỆP GIẢI Nhị khóa ... là để thí thực cứu tế cho cô hồn; tụng chú Bát nhã là để phá tướng giải không cho tình thức, Kể
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/5F4012_nhi_khoa_hiep_giaithoi_khoa_tung_khuya_va_thoi_khoa_tung_chieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI Thích Duy Lực 02/06/2012 20:44 (GMT+7) Số lượt xem: 63434Kích cỡ chữ: BÁT NHÃ dịch là Trí huệ, nhưng Trí huệ nầy không phải như Trí huệ của thế gian; Trí huệ của thế gian cần phải qua sự tác ý mới dùng được, còn Bát Nhã của Tự tánh thì không cần sự tác ... nên nói có BÁT NHÃ cũng chẳng phải BÁT NHÃ là lý nầy vậy. BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI Thích Duy Lực I. GIẢI
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5E4643_bat_nha_ba_la_mat_da_tam_kinh_luoc_giai.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: