Kết quả 1 - 10 của 5687 các kết quả có nội dung Cuộc sống của dân tộc Kogi tại Nam Mỹ. (3,3272 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày xuân, lại bàn về mối quan hệ truyền thống Phật giáo và dân tộc
bản chất mới thật sự phản ánh đúng cuộc sống và con người của dân tộc” (2). Suy rộng ra, các hình thái ý thức đều có ... tính dân tộc” đều có thể có ở những tôn giáo nội sinh tại Việt Nam, do người Việt khai sinh ra, hoạt động chủ yếu tại
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/53C049_ngay_xuan_lai_ban_ve_moi_quan_he_truyen_thong_phat_giao_va_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỀN NAM NĂM 1963
của cuộc sống hiện tại đang đặt ra cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam trên con đường vì tự do, độc lập, dân ... sống, vì mục đích phục vụ cho dân tộc và con người Việt Nam. Dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/52E218_nhin_lai_phong_traophat_giao_mien_nam_nam_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ thiền Đại Việt đến thiền Hồ Chí Minh: Minh triết Việt Nam
Từ thiền Đại Việt đến thiền Hồ Chí Minh: Minh triết Việt Nam 29/04/2013 08:15 (GMT+7) Số lượt xem: 141306Kích cỡ chữ: Sống và làm việc hết mình, tùy duyên theo lẽ trời , tùy tục theo lẽ người, tất cả vì lợi ích của bản thân và cộng đồng dân tộc” thì quả thật Hồ Chí Mình của ... nơi khác càng không thấy. Đứng truớc đại cường Pháp và siêu cường Mỹ cũng hiếm thấy sự thản nhiên như Hồ Chí Minh và dân tộc của Người
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53E653_tu_thien_dai_viet_den_thien_ho_chi_minh_minh_triet_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Thích Quảng Đức đấu tranh vì mục tiêu công bằng xã hội
sử những năm 1950-1960 của thế kỷ XX, khi nhân dân miền Nam đang sống dưới chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ hết ... dân chủ, tự do ư? Phật giáo Việt Nam đã hiểu rõ nhu cầu của dân tộc và đặt cuộc vận động trong cuộc đấu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/727250_ngon_lua_thich_quang_duc_dau_tranh_vi_muc_tieu_cong_bang_xa_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình ảnh đời thường Việt Nam trên báo nước ngoài
Hình ảnh đời thường Việt Nam trên báo nước ngoài 17/05/2012 07:35 (GMT+7) Số lượt xem: 20916Kích cỡ chữ: Nhiếp ảnh gia Bob Ramsak đến thăm Việt Nam trong năm 2010 và đã ghi lại những hình ảnh sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của những con người trên dải đất Việt Nam ... em bé dân tộc tại
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/5FC448_hinh_anh_doi_thuong_viet_nam_tren_bao_nuoc_ngoai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những năm Thìn đáng nhớ trong lịch sử dân tộc
một bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư/Tiệt nhiên định phận tại thiên thư ... Những năm Thìn đáng nhớ trong lịch sử dân tộc 24/01/2012 15:44 (GMT+7) Số lượt xem: 68415Kích cỡ chữ: Rồng là con vật huyền thoại, thiêng liêng và gần gũi trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đối với người Việt Nam, năm rồng (năm Thìn) ghi dấu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/72424A_nhung_nam_thin_dang_nho_trong_lich_su_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Văn Hóa Dân Tộc và Dòng Sinh Mệnh Phật Giáo Việt Nam
tâm khảm của mỗi người, được nuôi dưỡng bởi mọi người, và cũng đang tồn tạicuộc đời. Mở đầu cuốn Lịch Sử Dân Tộc ... tổ chức đời sống của một dân tộc, trong đó bao gồm các mặt kinh tế, xã hội, luật lệ, văn chương, mỹ thuật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76C001_van_hoa_dan_toc_va_dong_sinh_menh_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo VN truyền thống và thành tựu 30 năm qua
tộc và Chủ nghĩa xã hội.” Sự ra đời của GHPGVN là cơ duyên để Phật giáo Việt Nam ngày thêm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc ... hoạt động trong đời sống của đông đảo người Việt, gắn bó cùng dân tộc trong lịch sử dụng nước và giữ nước.Tiếp nối truyền thống tốt
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/726011_phat_giao_vn_truyen_thong_va_thanh_tuu_30_nam_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tồn văn hóa dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa trong đồng bào các tôn giáo.

http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-giac-tam/72E65B_bao_ton_van_hoa_dan_toc_va_phat_huy_ban_sac_van_hoa_trong_dong_bao_cac_ton_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tham luận: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
yếu tố tích cực của Phật giáo còn tồn tại lâu dài trong đời sống văn hoá dân tộc, là di sản văn hoá dân tộc, đã ... đi vào nhịp sống thường nhật của mỗi người dân. Đã có một thời kỳ dài trong lịch sử dân tộc, Phật giáo là quốc giáo, dù sau
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/76E452_tham_luan_xay_dung_va_phat_trien_nen_van_hoa_viet_nam_tien_tien_dam_da_ban_sac_dan_toc.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: