Kết quả 1 - 10 của 5631 các kết quả có nội dung Con Đường Phật Tích tập 8. (2,8562 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phim Phật Giáo - Xuân Hạ Thu Đông
Phim Phật Giáo - Xuân Hạ Thu Đông 06/07/2011 22:14 (GMT+7) Số lượt xem: 30465Kích cỡ chữ: Phim Phật Giáo - Xuân Hạ Thu Đông Phim Phật Giáo - Xuân Hạ Thu Đông Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5EC21A_phim_phat_giao__xuan_ha_thu_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quần thể tháp thờ Xá Lợi Phật lớn nhất thế giới tại Phật Quang Sơn Đài Loan
con đường "Thành Phật Đại Đạo" rộng thênh thang, hai bên bốn ngôi bảo tháp đối lập. Cuối đường là "Quảng trường Bồ Đề" và ... tham gia nghi thức cắt băng lạc thành. "Kỷ Niệm Quán Phật Đà" tổng diện tích 100 ha, quay lưng về hướng tây nhìn về hướng đông, đối diện Cao
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5F524A_quan_the_thap_tho_xa_loi_phat_lon_nhat_the_gioi_tai_phat_quang_son_dai_loan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai 07/07/2011 22:15 (GMT+7) Số lượt xem: 34058Kích cỡ chữ: Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ tội phá thai Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/7AD01B_phat_noi_kinh_diet_toi__truong_tho_toi_pha_thai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thánh tích Sarnath - Lộc Uyển
Thánh tích Sarnath - Lộc Uyển Thích Trí Lộc 06/01/2013 12:40 (GMT+7) Số lượt xem: 166259Kích cỡ chữ: Trên bước đường hành trình tâm linh về xứ Ấn thiêng liêng để chiêm bái Tứ Động Tâm, thông thường những người con Phật nói riêng hay du khách trên thế giới nói chung sau khi đáp máy bay ... tích Sarnath Lịch sử Sarnath đã được biết đến từ rất xa xưa, thuở đức Phật Thích-ca còn là vị Bồ-tát hóa thân tu tập trong loài nai nơi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phan-tich/56F419_thanh_tich_sarnath__loc_uyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích
Năng, Tổ sư thứ 6 Thiền tông Trung Hoa, đã nối tiếp con đường chánh pháp của Ðức Phật bằng cách: "Thường tự thấy lỗi mình, tức phù hợp ... giữ tâm định chơn chánh. Ðó gọi là con đường đạo 8 chơn chánh, là chân lý chánh đạo diệt dục. Phải thấm nhuần 8 điều chân lý này
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53D443_nhung_loi_day_cua_duc_phat_co_lien_quan_ve_bon_thanh_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết
để báo tin giờ học tập, lúc họp chúng và các Phật sự khác như phân phát phẩm vật cúng dường cho chúng Tăng trong Già Lam. Tích Trượng ... Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết 07/03/2012 18:48 (GMT+7) Số lượt xem: 53932Kích cỡ chữ: Đạo Phật có rất nhiều pháp khí như chuông, trống, mõ, bảng, khánh, lự thủy nang, tràng hạt, tích trượng, tháp… Mỗi thứ đều có một công dụng và ý nghĩa khác nhau. Chuông Có 3 loại
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/57D24A_phap_khi_dao_phat_va_nhung_dieu_chua_biet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đài Loan: Đại lễ Lạc thành Kỷ Niệm Quán Phật Đà
lạc thành. "Kỷ Niệm Quán Phật Đà" tổng diện tích 100 ha, quay lưng về hướng tây nhìn về hướng đông, đối diện Cao Bình Khê (con sông lớn ... thái chính mình. .Ý nghĩa xây dựng Kỷ Niệm Quán Phật Đà là gì? Đại sư Tinh Vân giải thích, xây cất Phật quán và xây cất con đường
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/73D240_dai_loan_dai_le_lac_thanh_ky_niem_quan_phat_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự Giác Ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hóa Tâm Linh
Sự Giác Ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hóa Tâm Linh 15/12/2011 15:33 (GMT+7) Số lượt xem: 143936Kích cỡ chữ: Chuyển hóa tâm linh là một quá trình nổ lực tu tập liên tục theo thứ lớp bằng con đường Bát Chánh được biểu hiện qua 3 món Tam Vô Lậu: Giới, Định, Tuệ mà Ngài đã trải qua ... người học Phật hiểu rõ. Ngay cả đức Phật, trước khi vào thiền định tu tập về con đường Bát Chánh, Ngài cũng phải hiểu rõ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/72D009_su_giac_ngo_cua_duc_phat_la_qua_trinh_chuyen_hoa_tam_linh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đón đọc Giác Ngộ đặc biệt kính mừng Đức Phật đản sinh
cú Bắc tông, 359). Bìa GN số 692 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường Bảy bước chân sen của Đấng Đại Thanh tịnh từ 2.637 năm trước đã mở ra con đường Từ bi - Trí tuệ, con đường của ánh sáng và tình thương yêu. Người con Phật hoan hỷ bước trên con đường giác ngộ
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/73F413_don_doc_giac_ngo_dac_biet_kinh_mung_duc_phat_dan_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật dạy làm Cha Mẹ
cái của mình. Với trẻ con, cần phải tuần tự dắt dẫn. Hình ảnh Chậu nước bẩn và Cái gương soi mà Đức Phật viện dẫn trong kinh Trung Bộ 8 ... Phật dạy làm Cha Mẹ 26/09/2011 16:08 (GMT+7) Số lượt xem: 127983Kích cỡ chữ: Sanh con ra, tự nhiên bạn lên ngôi vị cha mẹ. Ngôi vị đó được hình thành một cách tự nhiên, như nhiên và đôi khi kéo theo sự hoảng hốt, ngỡ ngàng đối với một số cá nhân, vì họ chưa hề kịp chuẩn bị. Ai cũng bảo rằng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/57C608_phat_day_lam_cha_me.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: