Kết quả 41 - 50 của 5640 các kết quả có nội dung Chuyện về sư tổ sáng lập dòng thiền Vô Ngôn Thông. (0,743 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
. Và bản N0253 - do 2 Đại Bát Nhã cùng Lợi Ngôn Hán dịch, thì vị Tôn giả được dịch là Xá Lợi Phất. Về cấu trúc của Pháp thoại: Năm bản ... ta, Khương Tăng Hội toàn tập 1, 2. Nghiên cứu về Mâu Tử 1, 2, Lịch sử Phật giáo Việt Nam I … đã cho thấy rõ điều ấy. Như trường hợp Thiền
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
N0253 - do 2 Đại Bát Nhã cùng Lợi Ngôn Hán dịch, thì vị Tôn giả được dịch là Xá Lợi Phất. Về cấu trúc của Pháp thoại: Năm bản Hán dịch ... Tăng Hội toàn tập 1, 2. Nghiên cứu về Mâu Tử 1, 2, Lịch sử Phật giáo Việt Nam I … đã cho thấy rõ điều ấy. Như trường hợp Thiền Khương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đêm qua – sân trước - một cành mai
hết hoa tàn Đêm qua sân trước nở vàng cành mai 1.- Tác giả: Mãn Giác (滿 覺), (1052-1096), là một Thiền Việt Nam thuộc đời thứ 8 của dòng Thiền Ngôn Thông. nối pháp Thiền Quảng Trí và truyền tâm ấn lại cho đệ tử là Bổn Tịnh. Với
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/73C040_dem_qua__san_truoc__mot_canh_mai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào?
Thiền tông Việt nam là ‘ Ngôn Thông’. Một chỉ trích khác là thiền Lâm Tế chú ý đến công án thoại đầu nên dễ dẫn tới trình ... Ma Cật và tác giả Inner Revolution, giáo về Phật giáo Tây Tạng tại đại học tại Amherst College và trong nhiều năm là thông ngôn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/7B505B_tay_phuong_da_tiep_nhan_dao_phat_nhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động (1)
này thật không dễ chút nào. Ông không chỉ là một thiền , là nhà khoa học có nhiều bằng tiến sĩ, thông thạo hơn 15 ngôn ngữ ... nhà tu hành xuất gia từ bé, nhưng Thượng tọa Thích Trí Siêu (tức giáo tiến sĩ Lê Mạnh Thát) vẫn để tóc. Thú thật là quá tò mò về chuyện
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/56C20A_thien_su_le_manh_that_va_nhung_phat_hien_lich_su_chan_dong_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền sư Pháp Thuận thời tiền Lê: Đoàn kết mới bền vận nước
cảm nhận của ông về “giang lệnh giả trang” Pháp Thuận… Vận nước “ vi” Theo sách cũ ghi lại, Thiền Pháp Thuận từng viết một cuốn ... nay). Ông là Thiền đời thứ 10 của dòng Ti-ni-đa-lưu-chi, còn gọi là dòng thiền Nam Phương. Thiền phái này được
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5A500A_thien_su_phap_thuan_thoi_tien_le_doan_ket_moi_ben_van_nuoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Cái kim bọc trong giẻ lâu ngày cũng lòi ra”
thêm góc nhìn cùng tìm hiểu cái gì đằng sau hiện tượng “Duy Tuệ và thiền minh triết”. “Đạo ” Duy Tuệ cũng có một xuất phát điểm như “ ... pháp môn, lập phái để truyền “đạo”. Tuy nhiên, “ thượng ” Thanh Hải được xem là một dạng tà đạo biến tướng thì Duy Tuệ lại có một
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77C04B_cai_kim_boc_trong_gie_lau_ngay_cung_loi_ra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT GIÁO THĂNG TRẦM TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN VÀ SRI LANKA
Soko Morinaga là tác giả một số sách về Thiền. Một số đệ tử Tây Phương được truyền pháp của Thiền đã thiết lập các thiền ... rằng, Phật Giáo Nhật Bản suy tàn vì đa số các lập gia đình. Hình như các thống kê cụ thể về số lượng lập gia đình
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/53524B_phat_giao_thang_tramtruong_hop_nhat_ban_va_sri_lanka.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích: Bách tuế Vinh Thọ Chí Khánh
cháu ruột của mình. Được Tổ Thiên Phúc khai thị, giảng Pháp Thường, Hòa Thượng đã lập tức phát nguyện xuất gia, đó chính là Nghiệp ... Đạo tự), Tổ đình Hội Xá (Sùng Phúc tự). Sau 15 năm cùng Thầy Thích Thông Tiến tầm học Đạo ở nhiều Chùa và Chốn Tổ, Hòa Thượng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76C003_truong_lao_ht_thich_thanh_bich_bach_tue_vinh_tho_chi_khanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
minh tăm tối, làm bừng sáng, tỏ ngộ chân tâm. Mỗi tướng mạo của Thần Chú Đại Bi vì thế có thể là một đề mục lớn về Thiền quán ... chuyện “an tâm” giữa Bồ Đề Đạt Ma và Tổ Huệ Khả là một thí dụ nổi tiếng. Hành giả tu tập thiền định có thể nương vào thần lực của Thần
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: