Kết quả 21 - 30 của 5640 các kết quả có nội dung Chuyện về sư tổ sáng lập dòng thiền Vô Ngôn Thông. (3,3982 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lợi ích của thiền dưới ánh sáng khoa học về não
giảng tại Poitiers, trong vòng có hai ngày, người ta đã có thể có ý thức về chuyện đó rồi ? Thiền Thích Thông Triệt ... dậy. Thiền Thích Thông Triệt là người đã rất nhiều năm đeo đuổi ước vọng dùng các hiểu biết khoa học để soi sáng quá trình tu
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/thien-tap/5AC012_loi_ich_cua_thien_duoi_anh_sang_khoa_hoc_ve_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tâm hiếu của thiền sư Tông Diễn
cách, và đi đến giải thoát. Đó là thiền Tông Diễn hiệu Chơn Dung (1640 - 1711). Đời thứ 37 dòng Tào Động. ( Những trích đoạn về ... trụ trì ở Đông Sơn khi nghe Thiền Thông Giác từ Trung Quốc đắc đạo trở về ở chùa Vọng Lão trên núi Yên Tử, liền tìm đến yết kiến
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7ED000_tam_hieu_cua_thien_su_tong_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Truyền thừa của phái Liễu Quán
Truyền thừa của phái Liễu Quán 13/10/2012 09:02 (GMT+7) Số lượt xem: 126101Kích cỡ chữ: Ở Huế có một dòng sông tên là sông Hương và một ngọn núi tên là núi Ngự. Dưới chân núi có chùa Viên Thông, trong chùa có một vị thiền nuôi dạy đồ chúng, đó là thiền Liễu Quán ... Liễu Quán có lập thêm một ngôi chùa lớn ở Huế, gọi là Chùa Thiền Tôn. Nếu ai có dịp về Huế thì có thể đi thăm mộ của thiền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7A520B_truyen_thua_cua_phai_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vào cõi tranh Thiền
từ vị tổ thiền 28 Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma (?-528) sang Đông Độ thành sơ tổ thiền Trung Quốc (năm 520, đời vua Lương Võ Đế), thiền đã mọc rễ và lớn mạnh với thông
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/my-thuat-hoi-hoa/7E4253_vao_coi_tranh_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ Thanh Mai nghĩ về Pháp Loa thiền sư
Lâm thiền tông, một chi phái thuần túy Đại Việt do Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông sáng lập lại quay về hướng chính nam. Và độc đáo ... ) đời Trần Dụ Tông ghi công tích lượng của ba vị Tổ Thiền phái Trúc Lâm. Sinh thời, Pháp Loa thiền , tục danh là Đồng Kiên
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56544A_tu_thanh_mai_nghi_ve_phap_loa_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phát Hiện Bản "Lịch Truyện Tổ Đồ" tại Chùa Thiên Hòa
Hoằng Giác Thiền ở chùa Hoằng Pháp trên núi Thiên Đồng, Minh Châu. Dòng thứ 3 ghi Thủy tổ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây chính là ... các chùa trên núi Thiên Đồng. Có thể những ngôi chùa này đều thuộc về dòng phái Bổn Sơn kế thừa từ Thiền Viên Ngộ. Cũng theo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/774402_phat_hien_ban_lich_truyen_to_do_tai_chua_thien_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÙA THIẾU LÂM Ở BÌNH ĐỊNH
CHÙA THIẾU LÂM Ở BÌNH ĐỊNH HUỲNH VĂN MỸ 24/06/2011 07:18 (GMT+7) Số lượt xem: 102431Kích cỡ chữ: “Thiếu Lâm tự là thiền tông có võ thuật do đức Bồ-Đề Đạt-Ma khai sáng. Đến đời tổ thứ 6 - đức Lục tổ Huệ Năng chia làm năm phái, trong đó có phái thiền Lâm Tế. Trên đường hành đạo từ Trung Quốc sang nước ta, thiền Nguyên Thiều của phái Lâm Tế đã dừng lại ở Bình Định, khai lập nên chùa Thập Tháp vào năm 1677” - thượng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/5A501A_chua_thieu_lam_o_binh_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài Ngọc Lang Quy và tinh thần nhập thế của thiền sư Khuông Việt
lạc. Là thầy của thiền Đa Bảo, thiền Khuông Việt được xem là người có công khai mở dòng thiền Ngôn ... minh cho sự vững mạnh về giáo dục của nước đó. Thông điệp thiền Khuông Việt ngụ ý với sứ thần nhà Tống là “Đừng nên đụng đến chủ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/775449_bai_ngoc_lang_quy_va_tinh_than_nhap_the_cua_thien_su_khuong_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay (Nguyễn Đại Đồng)
anh(3), đoạn chép về Quốc Thông Biện (? - 1134) thế hệ thứ VII dòng thiền Ngôn Thông, ghi rằng ... hoàng Trần Nhân Tông, thống nhất ba dòng thiền: Ngôn Thông, Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thảo Đường thành Thiền phái
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/73C601_phap_phuc_cua_phat_giao_viet_nam_tu_trieu_ly_den_nay_nguyen_dai_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền Sư Vạn Hạnh, Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử Mà Vào Niết Bàn
Bảng, chùa Phật Tổ. Vạn Hạnh THiền . Người Cổ Pháp. họ Nguyễn. Gia đình thờ Phật. Thời thơ ấu đã tỏ ra khác thường, làu thông ... anh hùng sẽ xuất hiện đó họ Lý. La Quý An họ Đinh, đệ tử của Thông Biện, kế thừa dòng thứ 10 Thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi.
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/77D400_thien_su_van_hanh_ke_di_qua_cau_lich_su_ma_vao_niet_ban.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: