Kết quả 11 - 20 của 5640 các kết quả có nội dung Chuyện về sư tổ sáng lập dòng thiền Vô Ngôn Thông. (3,7582 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết
Việt; một Thiền tổ Trúc Lâm đại sĩ tầm vóc lớn lao; một nhà thọ trì 12 pháp đầu-đà khổ hạnh, một nhà thơ trong sáng ... Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo ” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 05/09/2012 14:51 (GMT+7) Số lượt xem: 173598Kích cỡ chữ: Duy Tuệ đã dùng công cụ của lý trí bất toàn đầy tham vọng cùng với những sở tri chắp vá, vay
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F4240_mo_xe_cai_goi_la_thien_minh_triet_cua_dao_su_duy_tue__hoi_thu_nhat_ve_cum_tu_thien_minh_triet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phim: Thiền – Zen (Câu chuyện về Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền - Nhật Bản)
Phim: Thiền – Zen (Câu chuyện về Thiền Đạo Nguyên Hy Huyền - Nhật Bản) 15/06/2012 20:50 (GMT+7) Số lượt xem: 60702Kích cỡ chữ: Tập phim nói về Thiền Nhật Dōgen Kigen (Đạo Nguyên Hy Huyền) (1200-1253), cũng thường được gọi là Eihei Dōgen, là vị tổ ... Eisai (1141-1215), đã qua Trung hoa và đem tông Lâm Tế về truyền bá tại Nhật, được coi là vị tổ khai sáng Thiền tông
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/7ED64A_phim_thien__zen_cau_chuyen_ve_thien_su_dao_nguyen_hy_huyen__nhat_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công chúa Long Thành - Từ chính sử đến giai thoại
, trang 252: Các thiền hoằng hóa ở chùa Huê Nghiêm). Qua sức “sáng tạo” của Nguyễn Hiền Đức, câu chuyện về Thiền ... ”. Về tiểu sử, hành trạng của Thiền Thiệt Thành Liễu Đạt, hiện không tìm thấy trong chính sử hoặc tài liệu nào ghi chép. Căn cứ theo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7F544A_cong_chua_long_thanh__tu_chinh_su_den_giai_thoai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .Tổ Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma.
.Tổ Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma. 03/06/2012 07:56 (GMT+7) Số lượt xem: 54746Kích cỡ chữ: Giới tu Thiền của nhà Phật thường nhắc tới một tuyên ngôn của Sơ Tổ Thiền tông Bồ Đề Đạt Ma, được gọi là “tuyên ngôn sấm sét”, như sau: Bất lập văn tự Giáo ... thế gian. Vua hỏi lại: - Thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? (ý Võ Đế muốn hỏi về chân lý tuyệt đối) Tổ đáp: - Quách nhiên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7A564B_to_thien_tong_bo_de_dat_ma.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cái chết siêu phàm của các thiền sư Việt
đường, rồi chắp tay qua đời... Chết à? sự! sự! Nghe thiền thị tịch theo cách đó, vua Lý Thần Tông (ở ngôi ... Keo (Thần Quang) nơi thờ thiền Không Lộ - viên tịch năm 1119 để lại bài kệ Ngôn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/727413_cai_chet_sieu_pham_cua_cac_thien_su_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỔ LIỄU QUÁN
TỔ LIỄU QUÁN Thích Tín Nghĩa (sưu lục) 09/03/2012 08:15 (GMT+7) Số lượt xem: 142555Kích cỡ chữ: Căn cứ theo tài liệu nghiên cứu của Thiền Mật Thể trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, thì dưới triều chúa Nguyễn ở đàng Trong, phong trào phát triển Phật giáo nói chung và Thiền ... tục lên đường học đạo. Sự nghiệp tu học : Năm 1695, nghe thiền Thạch Liêm tổ chức giới đàn ở chùa Thiền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57C04A_to_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiện tượng “thơ thiền” của Hoàng Quang Thuận: Hoa Tàn, Mưa Tạnh, Non Yên Lặng...
Yên Tử” của ông Hoàng Quang Thuận, và hai là hiện tượng “đạo ” Duy Tuệ lập nhiều câu lạc bộ, nhóm, hội “ Thiền Minh Triết Trần Nhân ... Nam vừa tổ chức hội thảo với những bài tụng ca vi vút tận trời xanh, xem như “dòng thơ Thiền non thiêng Yên Tử” và người ta đã gởi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5F5208_hien_tuong_tho_thien_cua_hoang_quang_thuan_hoa_tan_mua_tanh_non_yen_lang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhất Phật nhất thần tiên
Phật nhất thần tiên”( Một Phật một thần tiên) qua bài kệ tán thán Thiền Giác Hải và Chân nhân Thông Huyền được ghi trong sách ... Phật một thần tiên). Từ đó, tiếng tăm vang khắp thiên hạ, tăng tục ngưỡng chuyện. Vua thường đối đãi như bậc thầy(2). Cho nên, thiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72C042_nhat_phat_nhat_than_tien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI
danh là Minh Trí, pháp hiệu là Trí Châu, là đệ tử Việt nam duy nhất ở bên Mỹ được truyền thừa dòng thiền Vân Môn từ Thiền Phật ... ; Cố Hòa Thượng Tâm Cẩn tại chùa Diên Hựu, Thiền Thanh Từ và Thiền Thông Lạc tại Việt Nam; các Thiền
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56C649_duy_thuc_tam_thap_tung_luoc_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
khai sơn chùa Chúc Thánh và khai sáng một dòng thiền mới là Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh. Cổng Tam quan Tổ Đình Chúc Thánh ... THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH Tâm Lễ Vương Học 29/09/2011 10:54 (GMT+7) Số lượt xem: 293588Kích cỡ chữ: Chúng ta tiếp nhận huyết thống, gốc rễ từ Tổ tiên, nhưng nếu không có Ông Bà, Cha Mẹ sinh đẻ, nuôi nấng thì không có chúng ta hôm nay, nên phận làm con cần phải biết về danh tánh, gia phả
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: