Kết quả 1 - 10 của 4315 các kết quả có nội dung Chuyển hóa dục vọng. (3,6292 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuyển hóa dục vọng
Chuyển hóa dục vọng 25/12/2012 14:30 (GMT+7) Số lượt xem: 75603Kích cỡ chữ: Dục vọng là một vấn đề lớn của nhân loại nói chung và của tôn giáo nói riêng. Nhận thức đúng về dục vọng và có một thái độ ứng xử phù hợp với điều kiện bản thân, là vấn đề quan yếu. Trong khuôn khổ của đề tài, dục vọng được hiểu là sự luyến ái nam nữ. Chuyển hóa dục vọng Với
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/766618_chuyen_hoa_duc_vong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu lan và tinh thần chuyển hóa
Vu lan và tinh thần chuyển hóa 09/08/2011 20:34 (GMT+7) Số lượt xem: 115115Kích cỡ chữ: Truyền thống Vu Lan không còn xa lạ với quần chúng Phật giáo thuộc các quốc gia Á Châu, nhất là Trung Hoa và Việt Nam. Truyền tích về Vu Lan, mùa Báo hiếu, mùa xá tội vong nhân, mùa cúng cô hồn đã thấm sâu vào ... để chuyển hóa nội tâm. Chư Tăng chưa đạt Thánh quả, vẫn còn nhiều mộng tưởng, đó là mầm móng phạm tội.Cho dù đạt Thánh quả như Alahan, theo Kimura
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/725448_vu_lan_va_tinh_than_chuyen_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhận thức về nhân quả và nghiệp
môi trường không luân lý: dễ bị dục vọng chi phối mạnh, ý chí đồng hóa với tâm bốn đường ác và hành động tạo nghiệp theo bản năng, đôi ... , ý chí bị đồng hóa với dục vọng bản năng, lập tức xui giục thân khẩu hành động chiếm hữu ngũ dục nhằm thỏa mãn nhu cầu bản thân
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7A5048_nhan_thuc_ve_nhan_qua_va_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoàng đế A Dục,một mẫu người dung hòa giữa các tôn giáo trong thời cổ đại
kia là sứ giả của thần chết hay là của thế lực ác?”. Dù chi tiết về nó là gì đi nữa thì tham vọng bạo lực của vua A Dục đã chuyển đổi ... yên. Hoàng tử A Dục đã thuyên chuyển các anh em của mình, thậm chí giết hại một số người, và đã xây dựng lực lượng đồng minh đủ mạnh tại triều
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/764009_hoang_de_a_duc_mot_mau_nguoi_dung_hoa_giua_cac_ton_giao_trong_thoi_co_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đề xuất thay đổi tên gọi "Ban giáo dục Tăng Ni"
động giáo dục, đào tạo Tăng Ni, nâng cao c ơ bản mặt bằng trình độ Tăng Ni, lấy đó làm đào tạo những chuyển biến quan trọng trong hoạt động giáo ... cần ít nhất 20 năm tập trung cho hoạt động giáo dục, đào tạo Tăng Ni, nâng cao c ơ bản mặt bằng trình độ Tăng Ni, lấy đó làm đào tạo những chuyển
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5E564B_de_xuat_thay_doi_ten_goi_ban_giao_duc_tang_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Có thể trì hoãn sự lão hóa?
đại tìm ra quy luật của sự lão hóa và tấn công vào nó với hy vọng kéo dài những năm tháng tuổi xuân hạnh phúc cho con người. Lão ... C cần cho cơ thể với số lượng tương đối nhiều. Vitamin C tham gia vào nhiều quá trình sống của cơ thể, tham gia vào quá trình chuyển hóa chất
http://www.chuabuuminh.vn/y-hoc/thuoc-va-suc-khoe/7E5640_co_the_tri_hoan_su_lao_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Tượng Phối Ngẫu Trong KIM CANG THỪA.
bốn sự tịnh hóa ấy đều là Mật thừa”[1].Như vậy, rõ ràng Phật giáo Tây Tạng hay Kim Cang Thừa không hề hướng dẫn người tu đi vào con đường vọng ... và thanh tịnh hơn chúng sinh cõi Vô Sắc rất nhiều. Vì vậy, thị hiện hình tướng phối ngẫu của chư Tôn vốn dĩ đã hoàn toàn không còn một chút gì là Dục vọng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/72741B_hinh_tuong_phoi_ngau_trong_kim_cang_thua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục Phật giáo - Sự kế thừa và phát triển
thống giáo dục con người, có thể nói đã củng cố, phát triển và hệ thống hóa hoàn thiện, tùy theo điều kiện xã hội, tập quán, phong tục, văn hóa, thể chế của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia khác nhau. Nhất là, kể từ năm 1945, Liên Hiệp Quốc hình hành cơ quan Unessco - Văn hóa, Giáo dục
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7FD641_giao_duc_phat_giao__su_ke_thua_va_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niết bàn
Niết bàn Thích Phước Sơn 13/03/2013 12:51 (GMT+7) Số lượt xem: 17573Kích cỡ chữ: Quá trình sinh tử này tiếp tục vô tận cho đến khi chuyển hóa thành cảnh giới Niết bàn: cứu cánh của các Phật tử. Danh từ Niết bàn trong Pàli hợp thành do Ni và bàna. Ni là một yếu tố phủ định và bàna nghĩa là dục vọng hay khát ái. Chính vì ly khai khỏi khát ái, hay bàna, dục vọng nên nó được gọi là Niết bàn. Niết bàn theo nghĩa đen là không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/726413_niet_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÌNH YÊU TRONG SÁNG Tâm tình với bạn trẻ
muộn, tuyệt vọng trong lòng của nhiều bạn trẻ. Vì vậy, sự trong sáng, tính độ lượng là nghệ thuật thương yêu để bạn chuyển hóa những ... trọn vẹn. Thời đại bây giờ, con người không được trong sáng bởi xã hội bệnh hoạn, tâm tư đầy dục vọng, gia đình tan nát. Tâm hồn trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/7F5241_tinh_yeu_trong_sang_tam_tinh_voi_ban_tre.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: