Kết quả 1 - 10 của 5939 các kết quả có nội dung Chữ NHẪN của người nay. (3,1182 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tám quyển sách quý - Quyển 2: NHẪN NHỤC
quá đáng rằng lửa giận đã đốt thiêu một nửa cõi đời, một nửa công lao của loài người, từ ngày có nhân loại đến nay. Cho nên tánh nhẫn ... đây, chúng ta không nên ngộ nhận chữ nhẫn nhục như người ta thường hiểu ở đời. Nhẫn nhục ở đời là thứ nhẫn nhục không rốt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5F524B_tam_quyen_sach_quy__quyen_2_nhan_nhuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TIÊU DIỆT “STRESS” BẰNG TRIẾT LÝ NHẪN
TIÊU DIỆT “STRESS” BẰNG TRIẾT LÝ NHẪN Diệu Hồng 27/11/2012 09:37 (GMT+7) Số lượt xem: 37430Kích cỡ chữ: Trong cuộc sống thường nhật, vui vẻ an lạc, tinh thần thoải mái luôn là một mong ước lớn lao nhất của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, có những sự việc ngoài ý muốn hoặc bản thân tự ... ” (hay “nhẫn nhục”) là một trong sáu cách tu để vượt qua bể khổ trần gian, ý nghĩa của nó nhằm chỉ sự tu dưỡng khiến bản thân và những người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5FD242_tieu_diet_stress_bang_triet_ly_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kham nhẫn
Kham nhẫn Thích Chánh Đức 14/07/2012 17:08 (GMT+7) Số lượt xem: 84647Kích cỡ chữ: "Kham nhẫn (Ksànti, Khanti) là một hình thái tâm lý biểu hiện hai chiều của một tâm thức. Một mặt làm thăng hoa sự sống theo chiều hướng thiện. Mặt khắc làm đình trệ và chặn đứng sự sinh khởi dòng tâm ... . Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập tại nước Ấn Độ, thánh Gandi đã vận dụng chữ nhẫn của Phật giáo để đấu tranh bất bạo động rồi giành
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BC443_kham_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba điều căn bản của người tu Phật
Ba điều căn bản của người tu Phật HT. Thích Thanh Từ 06/10/2011 16:57 (GMT+7) Số lượt xem: 86735Kích cỡ chữ: Hôm nay chúng tôi xin nói đề tài Ba điều căn bản của người tu Phật. Vì chúng ta tu Phật phải biết thế nào là cội gốc, thế nào là ngọn ngành. Ba điều này tôi căn ... Như Lai là gì? Phật dạy áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Chữ nhẫn nhục này có nhiều người hiểu theo nghĩa tiêu cực, cho
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724643_ba_dieu_can_ban_cua_nguoi_tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba điều căn bản của người tu Phật
Ba điều căn bản của người tu Phật HT Thích Thanh Từ 17/11/2011 08:13 (GMT+7) Số lượt xem: 82386Kích cỡ chữ: Hôm nay chúng tôi xin nói đề tài Ba điều căn bản của người tu Phật. Vì chúng ta tu Phật phải biết thế nào là cội gốc, thế nào là ngọn ngành. Ba điều này tôi căn ... vị ngã. Đến phần mặc áo Như Lai. Áo Như Lai là gì? Phật dạy áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Chữ nhẫn nhục này có nhiều người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/53D40A_ba_dieu_can_ban_cua_nguoi_tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thực hành Nhẫn trong đời sống
về để giải quyết… Dù được trang bị với những phương tiện nhanh chóng chưa từng thấy trong quá khứ, đời sống của con người ngày nay lại bận ... ViệtThật ra, đức Nhẫn không xa lạ trong truyền thống ứng xử của người Việt chúng ta. Từ xưa, các đức tính như cần cù, nhẫn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5B4441_thuc_hanh_nhan_trong_doi_song.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phép Lạ Của Sự Kiên Nhẫn
Phép Lạ Của Sự Kiên Nhẫn 09/12/2012 15:29 (GMT+7) Số lượt xem: 13010Kích cỡ chữ: Kiên nhẫn là cơ sở để ta thành tựu mọi phép lạ trên đời. Không có kiên nhẫn, ta sẽ không có cơ sở để thành công mọi công việc, ngay cả một công việc rất bình thường như uống nước, ăn cơm. Có nhiều người đã thất bại ngay nơi việc ăn và uống của họ. Không có kiên nhẫn, ta sẽ không có sự thành công nào trên đời đáng kể, mặc dù ta
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/7BC002_phep_la_cua_su_kien_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYỄN DUY NHIÊN dịch An tĩnh trước một cơn giận
NGUYỄN DUY NHIÊN dịch An tĩnh trước một cơn giận Andrew Olendzki - Nguyễn Duy Nhiên dịch 16/07/2011 06:44 (GMT+7) Số lượt xem: 52438Kích cỡ chữ: http://giactam.blogspot.com/Tự do có nghĩa là có khả năng chọn lựa phản ứng của ta trước một việc xảy ra. Khi tuệ giác của ta chưa được phát triển đúng ... vậy Thiên vương Sakka vẫn bình tĩnh và vẫn đối xử với người tù nhân của mình bằng một tâm từ trong chánh niệm.Khi ấy, người đánh xe của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5B5013_nguyen_duy_nhien_dich_an_tinh_truoc_mot_con_gian.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuổi trẻ với hạnh nhẫn nhục
Tuổi trẻ với hạnh nhẫn nhục 10/02/2012 20:26 (GMT+7) Số lượt xem: 60228Kích cỡ chữ: Muốn đạt được hạnh nhẫn nhục, em cần phải quán từ bi. Vì có nước từ bi mới dập tắt được ngọn lửa nóng giận. Từ bi sẽ giúp em hăng hái hoạt động, kiên nhẫn vượt mọi khó khăn để thành công trên công trình ... không có nghĩa là ươn hèn khiếp nhược, khom lưng cúi đầu trước mọi hành động bạo tàn của người mà là kiên gan bền chí nhịn chịu mọi sự mạ nhục
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72D042_tuoi_tre_voi_hanh_nhan_nhuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Học làm người
Học làm người 24/03/2012 20:17 (GMT+7) Số lượt xem: 24489Kích cỡ chữ: Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui. Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5E5441_hoc_lam_nguoi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: