Kết quả 1 - 10 của 5223 các kết quả có nội dung Chết Thân Trung Ấm Tái Sinh. (3,2812 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chết - Thân Trung Ấm - Tái Sinh
Chết - Thân Trung Ấm - Tái Sinh 08/10/2012 20:54 (GMT+7) Số lượt xem: 53362Kích cỡ chữ: Một cách đơn giản, lúc lâm chung, thái độ quen thuộc lâu dài thường ưu tiên và trực tiếp ảnh hưởng đến sự tái sinh. Cùng lý do này, những sự vướng mắc, chấp trước mạnh ... tái sinh). Sự chấp trước này phục vụ như sự liên kết đến trạng thái trung gian giữa những đời sống (thân trung ấm
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/5E520A_chet__than_trung_am__tai_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự hiểu biết về thân trung ấm có giá trị như thế nào?
về lý lẫn sự để khi bỏ thân sinh hữu nầy, trung ấm thân tái sinh vào các cảnh giới thù thắng hơn mà thân ... đại còn sinh hoạt. Thí dụ: Khởi điểm ở A. Từ A và B là một đời sống. Trung ấm khi thân nầy lâm vào trạng thái chết. Thí
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/774003_su_hieu_biet_ve_than_trung_am_co_gia_tri_nhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đến cách chăm sóc người thân sắp lâm chung thiết thực và ý nghĩa (hết)
, chuyển sang giai đoạn thân trung ấm, tức là cái thân quá độ của người đương sự trước khi tái sinh vào cõi sống khác. Săn sóc chu đáo phần tâm linh của người chết, kể cả trong giai đoạn trung ấm thân, đó là kinh nghiệm rất tích cực
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/7AD04A_den_cach_cham_soc_nguoi_than_sap_lam_chung_thiet_thuc_va_y_nghia_het.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tạng thư Sống Chết
đỡ tinh thần cho người sắp chết 14- Những hành trì cho người sắp chết 15- Tiến trình chết PHẦN BA: CHẾTTÁI SINH - 16 ... bi mẫn: viên ngọc như ý13. Giúp đỡ tinh thần người sắp chết14. Hành trì cho người sắp chết15. Tiến trình chết PHẦN BA: CHẾTTÁI SINH
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/doi-song/5BD052_tang_thu_song_chet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đốt đồ mã là trái với lời Phật dạy
, còn ở hình thái thân trung ấm hoặc tái sinh làm loài ngạ quỷ) sử dụng được. Cõi âm tất nhiên có đời sống khác cõi dương ... do người thân của mình cúng khi họ còn tồn tại dưới hình thái những thân trung ấm hoặc sau khi đã tái sinh dưới hình
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7A504A_dot_do_ma_la_trai_voi_loi_phat_day.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa Luân hồi, Sinh-Tử
một nơi tương ứng với mình để tái sinh thì nó lại chết đi sau mỗi bảy ngày. Sau đó thần thức được chuyển qua một thân trung ... vọng và chán chường. Họ lang thang một cách tuyệt vọng trong cõi trung ấm và muốn tìm một thân xác để tái sinh tương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/77404B_y_nghia_luan_hoi_sinh_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
sơn bộ, Chính lượng bộ thuộc Hữu bộ cho rằng, sau khi chết và trước khi tái sinh, oở giữa đó là thân trung ấm ... vô minh, hành, thức và danh (sắc) là các yếu tố của nghiệp dẫn tái sinh. 4. Các quan niệm về chếtthân trung
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5A5440_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
tố của nghiệp dẫn tái sinh. 4. Các quan niệm về chếtthân trung ấm: Trong Nikàya đề cập đến sự chết cụ ... sinh, oở giữa đó là thân trung ấm (trung gian). Thời gian của thân này là thời gia chuẩn bị tái sinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/535401_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÌM HIỂU VỀ CÁI CHẾT.
ấm Pháp tính và Trung ấm Tái sinh.> Theo Đại đức Rinpoche thì nếu người sắp qua đời đã nói được những tâm tư nguyện vọng ... ấm Pháp tính) kéo dài 14 ngày kể từ khi thần thức của người chết vào Trung giới với thân trung ấm. Đây là lúc chư
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/52E452_tim_hieu_ve_cai_chet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngoại cảm, chết và tái sinh
Ngoại cảm, chếttái sinh Thích Nhật Từ 28/05/2012 08:36 (GMT+7) Số lượt xem: 125221Kích cỡ chữ: Phật giáo đề cập đến khái niệm thần thông tức những năng lực đặc biệt, mà theo ngôn ngữ ngày nay, một phần trong số đó được hiểu đồng nghĩa với ngoại cảm. I. BA LOẠI NGOẠI CẢM Ngoại ... và phát triển. Vì vậy, sau khi qua đời, họ không chuẩn bị cho sự tái sinh, bởi quan niệm rằng chết là dấu chấm cuối cùng trong đời sống
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/5FC600_ngoai_cam_chet_va_tai_sinh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: