Kết quả 21 - 30 của 5694 các kết quả có nội dung Chú Đại bi và tôi. (4,0642 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bước Đầu Trì Tụng Chú Đại Bi Nên Làm Thế Nào? Không Trì Chú Đại Bi Có Bị Mang Nghiệp Tội Không?
là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát nói tại pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chú Đại Bi có thể tẩy trừ phiền não nghiệp ... Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần Chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5EC002_buoc_dau_tri_tung_chu_dai_bi_nen_lam_the_nao_khong_tri_chu_dai_bi_co_bi_mang_nghiep_toi_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuyện những Thiên thần quét lá: Tạm biệt mái tóc ngổ ngáo, tôi đi tu…
trọng mình hơn gọi là “chú” mặc dù có tí tuổi thôi. Còn tôi khá nghịch nhưng dù có giận đi chăng nữa thì vẫn là “chú” chứ không ... Chuyện những Thiên thần quét lá: Tạm biệt mái tóc ngổ ngáo, tôi đi tu… 02/08/2011 11:48 (GMT+7) Số lượt xem: 97286Kích cỡ chữ: Giác Ngộ - Từ chỗ yêu mến mái chùa, quý kính vị thầy hiền từ, ngưỡng mộ bức tượng Phật ngập tràn từ bi, tôi đã học được các triết lý nhân sinh của đạo Phật. >>
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/5FD012_chuyen_nhung_thien_than_quet_latam_biet_mai_toc_ngo_ngao_toi_di_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghe "tụng kinh, trì chú"
Nghe "tụng kinh, trì chú" 04/09/2011 19:02 (GMT+7) Số lượt xem: 32247Kích cỡ chữ: Giác Ngộ - HỎI: Hàng ngày tôi đều nghe trì chú Đại Bi bằng cách mở máy vi tính, gắn tai nghe (headphone) để nghe, rồi cầm cuốn kinh để đọc thầm hoặc dò theo. Đôi lúc thì tôi ngồi (hoặc nằm ... , niệm Phật trì chú hàng ngày từ các phương tiện nghe nhìn hiện đại ở mọi lúc mọi nơi là điều tốt. Đây cũng là một cách gieo trồng những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/72C401_nghe_tung_kinh_tri_chu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiên Thủ Thiên Nhản Quán Âm Tây Tạng
Thiên Nhản Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Đại Bi Chú) mà các Phật tử Việt thường trì tụng , nhưng thật ra là hai bảng kinh khác nhau hoàn toàn . Chú Đại Bi (Tàu , Nhật , Việt) không có hệ truyền thừa sang Tây Tạng , do đó các Lạt Ma Tây tạng để giử đúng tuyền thống đã
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5BC21B_thien_thu_thien_nhan_quan_am_tay_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc
Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc 07/10/2012 09:57 (GMT+7) Số lượt xem: 25610Kích cỡ chữ: HỎI:Tôi thường trì thần chú Đại bi niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Nếu tôi cố gắng niệm cho đến nhất tâm danh hiệu của Bồ tát thì khi lâm chung có được ... , cùng với niềm tin sâu sắc (Tín) vào thần lực Bồ tát Quán Thế Âm sự chuyên cần trì chú Đại bi, niệm danh hiệu Ngài (Hạnh) cho
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7A4042_niem_danh_hieu_bo_tat_quan_the_am_cau_vang_sanh_cuc_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần chú trừ rắn độc
chú, dù là thần chú Đại bi, mà tâm của mình không có một chút tình thương đối với đồng loại, không từ niệm đối với chúng sanh thì ... thần chú hàng ngày là cách sống nương tựa vào chân lý, sống với sự thật. Chẳng hạn khi mình đọc tụng chú Đại bi mở đầu bằng câu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57665B_than_chu_tru_ran_doc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Đại Bi
Đại Bi trong Photo Album trên blog của tôi có phần hình ảnh về chùa Đại Bi, cũng có thể vào trang web Nghịch Nguyên ... sư Diệu Tường, người thành lập ra Tăng đoàn Diệu Tường. Toàn thể chư Tăng cư sĩ hộ pháp chùa Đại Bi đều tuân hành nghiêm chỉnh giới
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/57C648_chua_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TẠM BIỆT MÁI TÓC NGỔ NGÁO...TÔI ĐI TU.
, các cụ già hay đi chùa rất thương tôi, quý trọng mình hơn gọi là “chú” mặc dù có tí tuổi thôi. Còn tôi khá nghịch nhưng dù có giận ... TẠM BIỆT MÁI TÓC NGỔ NGÁO...TÔI ĐI TU. Thich Lê Bình 04/09/2011 20:38 (GMT+7) Số lượt xem: 57632Kích cỡ chữ: Từ chỗ yêu mến mái chùa, quý kính vị thầy hiền từ, ngưỡng mộ bức tượng Phật ngập tràn từ bi, tôi đã học được các triết lý nhân sinh của đạo Phật. Đặt chiếc dao cạo xuống cạnh thềm, thầy
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72C601_tam_biet_mai_toc_ngo_ngaotoi_di_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
Đức Thế Tôn ! Tôichú Đại Bi Tâm Đà La Ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất ... bản chữ Phạn của GS E. Lamotte về chú Đại Bi Thủ Lăng Nghiêm đã in trong cuốn “Thần chú Thủ Lăng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỳ diệu lễ Phật hết bệnh
. Phần chú Đại bi là dài nhất tôi cảm nhận rằng mình nhận được nhiều năng lượng từ trời Phật vũ trụ. Đơn ... người khác là giáo sư dạy toán trường đại học bị ung thư cũng lạy đều đặn mỗi ngày 108 lạy nên tôi quyết tâm hơn. Lạy dần thành quen
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7ED202_ky_dieu_le_phat_het_benh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: