Kết quả 11 - 20 của 5694 các kết quả có nội dung Chú Đại bi và tôi. (4,9143 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi)
Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi) 09/10/2012 09:26 (GMT+7) Số lượt xem: 15090Kích cỡ chữ: Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi) <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oiuWxtTrEYY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5A5203_phim_phat_giao_viet_ngu_kinh_dai_bi_tam_da_ra_ni_kinh_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt”
“Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt” 19/09/2012 13:55 (GMT+7) Số lượt xem: 57098Kích cỡ chữ: Thần chú Đại bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Chú Đại bi được gọi là thần chú, linh chú bởi vì ai tin thành ... đang niệm Chú Đại bi Thần chú này do Bồ tát Quán Thế Âm nói ra được chư Phật ấn chứng mà gần nhất là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7FD048_tre_niem_chu_dai_bi_dung_cach_se_rat_tot.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
cầu của chúng sanh”. Kinh Thần chú Đại Bi sau đó đã được ngài Dà-Phạm-Đạt-Ma (Bhagavaddharma: có nghĩa là Tôn Pháp) một Thiền ... người quyết chí dấn bước trên con đường tu học, hai công năng quan trọng nhất của Thần chú Đại Bi là tùy tâm tự tại tốc siêu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tôi nhận ra mình không phải là…thứ nhất
Đại bi. Từ đó, tôi đã được biết tới câu thần chú “Om mani Padme hum”. Từ đó hàng ngày đi xe, đi làm hay những lúc đi buổi tối ... thần chú “Om mani Padme hum” Nhiều khi tôi tự cảm nhận từ chính bản thân, sự việc mà tôi đã làm hệ quả mà nó để lại, tiếng tốt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/76E451_toi_nhan_ra_minh_khong_phai_lathu_nhat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảnh giác với những người núp bóng Chánh pháp để truyền bá tà pháp
cờ tôi gặp một người cũng ăn chay trường tu tập nhiều năm. Khi thấy chúng tôi ăn chay niệm Phật thì chú ấy rất vui mừng đưa cho chúng tôi nhiều sách, đĩa hướng dẫn tu tập... Rồi một hôm chú ấy đến nhà tôi, truyền cho vợ chồng tôi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/535000_canh_giac_voi_nhung_nguoi_nup_bong_chanh_phap_de_truyen_ba_ta_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá, cua, ốc, ếch... rất muốn nghe kinh Phật, tin không?
khác nhau. Tất cả chắc khoảng hơn chục kg. Chúng tôi cũng lại quy y cho các vị ốc, tụng kinh Bát nhã, trì chú Đại bi ... bắt đầu tụng kinh Bát nhã trì chú Đại bi thì cua bắt đầu bò ra khỏi các túi. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy cá quẫy rất
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/52E41A_ca_cua_oc_ech_rat_muon_nghe_kinh_phat_tin_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một đời người một câu thần chú
các thánh tăng, viết về lợi ích của việc thực hành trì niệm thần chú nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng choáng ngợp bởi sự hoành ... cảnh tráng lệ, làm cho hàng căn cơ chậm lụt như tôi càng đọc tín tâm càng thâm sâu hơn vào sức gia trì lòng bi mẫn của Bồ Tát Quán Thế
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/mat/564448_mot_doi_nguoi_mot_cau_than_chu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá, cua, ốc, ếch... rất muốn nghe kinh Phật, tin không?
khi chúng tôi bắt đầu tụng kinh Bát nhã trì chú Đại bi thì cua bắt đầu bò ra khỏi các túi. Nhiều người ngạc nhiên khi ... chú Đại bi. Tiếp theo là cùng niệm Phật thả chúng sinh xuống sông. Trước khi thả, một thành viên trong nhóm còn cẩn thận dặn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5B504A_ca_cua_oc_ech_rat_muon_nghe_kinh_phat_tin_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú bé 3 tuổi “tu 3 năm” niệm Chú Đại bi (1)
Chú bé 3 tuổi “tu 3 năm” niệm Chú Đại bi (1) 22/09/2012 13:10 (GMT+7) Số lượt xem: 26012Kích cỡ chữ: "Phàm ai đã trì tụng Chú Ðại bi thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật”. TIN LIÊN QUAN Bốn mươi hai Thủ Nhãn trong Chú Đại Bi “Trẻ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/giao-duong-con-tre/7FC049_chu_be_3_tuoi_tu_3_nam_niem_chu_dai_bi_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh sau đây y theo tôi mà phát nguyện: Kính lạy đại bi ... rồng, quỷ thần các quyến thuộc, xin thay thế mà đảnh lễ Tam Bảo. (1 lạy) [5] Nghi thức trì tụng chú đại bi giản lược, trước nhất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: